Ιατρική Βιολογία

Προσφατη μελετη (13/1) στις ΗΠΑ επιβεβαιωνει πως: τα ανοιχτα σχολεια δεν προκαλουν εξαρσεις του ιου

Συστηνεται η καθολικη χρηση μασκας για περισσοτερη ασφαλεια. Τελος επαναλαμβανεται η συσταση πως τα σχολεια (ιδιαιτερα τα δημοτικα) πρεπει να ανοιγουν πρωτα κ τελευταια να κλεινουν.

Δείτε την ενδιαφέρουσα μελέτη.

Τάσεις COVID-19 μεταξύ ατόμων ηλικίας 0-24 ετών – Ηνωμένες Πολιτείες, 1 Μαρτίου – 12 Δεκεμβρίου 2020

Περίληψη

Τι είναι ήδη γνωστό για αυτό το θέμα;

Μελέτες έχουν δείξει με συνέπεια ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες είναι ευαίσθητοι σε λοιμώξεις του SARS-CoV-2. Τα παιδιά και οι έφηβοι είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης και λιγότερα σοβαρά αποτελέσματα COVID-19 από τους ενήλικες.

Τι προστίθεται από αυτήν την αναφορά;

Τα περιστατικά COVID-19 σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι του 2020, με εβδομαδιαία συχνότητα υψηλότερη σε κάθε διαδοχικά αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα. Οι τάσεις μεταξύ παιδιών και εφήβων ηλικίας 0-17 ετών ήταν παράλληλες με αυτές των ενηλίκων

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία;

Για να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη προσωπική μάθηση, τα σχολεία και οι κοινότητες θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και να ακολουθήσουν αυστηρά τις πολλαπλές στρατηγικές μετριασμού, ιδίως την καθολική και κατάλληλη χρήση μάσκας, για να μειώσουν τόσο τη συχνότητα εμφάνισης COVID-19 στο σχολείο όσο και στην κοινότητα για να βοηθήσουν στην προστασία μαθητών, δασκάλων και μελών του προσωπικού από COVID-19.

Η περίπτωση της νόσου του Coronavirus 2019 (COVID-19) και τα ηλεκτρονικά εργαστηριακά δεδομένα που αναφέρθηκαν στο CDC αναλύθηκαν για να περιγράψουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις υποκείμενες συνθήκες υγείας και τα κλινικά αποτελέσματα, καθώς και τις τάσεις στη συχνότητα εμφάνισης COVID-19 και τον όγκο δοκιμών που επιβεβαιώθηκε από το εργαστήριο στα παιδιά των ΗΠΑ, εφήβους και νεαρούς ενήλικες (άτομα ηλικίας 0-24 ετών). Αυτή η ανάλυση παρέχει μια κρίσιμη ενημέρωση και επέκταση των προηγούμενων δημοσιευμένων δεδομένων, για να συμπεριλάβει τις τάσεις μετά την επανέναρξη του σχολείου το φθινόπωρο και προσθέτει παιδιά προσχολικής ηλικίας (0–4 ετών) και νεαρούς ενήλικες από το κολέγιο (18–24 ετών) ( 1). Μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, η εβδομαδιαία επίπτωση (περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα) αυξήθηκε με την ηλικία και ήταν υψηλότερη κατά την τελευταία εβδομάδα της περιόδου επανεξέτασης (την εβδομάδα της 6ης Δεκεμβρίου) μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Οι τάσεις του χρόνου στην εβδομαδιαία αναφερόμενη επίπτωση για παιδιά και εφήβους ηλικίας 0-17 ετών παρακολουθούνταν σταθερά με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν στους ενήλικες από τον Ιούνιο, με τόσο τα περιστατικά όσο και τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών να τείνουν να αυξάνονται από τον Σεπτέμβριο μετά τη μείωση του καλοκαιριού. Τα αναφερόμενα περιστατικά και τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών σε παιδιά ηλικίας 0-10 ετών ήταν σταθερά χαμηλότερα από εκείνα σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Για να μειωθεί η μετάδοση της κοινότητας, η οποία θα υποστηρίξει τα σχολεία στην ασφαλέστερη λειτουργία για προσωπική μάθηση, οι κοινότητες και τα σχολεία θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και να τηρούν αυστηρά τις προτεινόμενες στρατηγικές μετριασμού,

Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες στρωματοποιήθηκαν σε πέντε ηλικιακές ομάδες: 0–4, 5–10, 11–13, 14–17 και 18–24 ετών για να ευθυγραμμιστούν με τις εκπαιδευτικές ομάδες (δηλαδή, προ, στοιχειώδη, μέση, και γυμνάσια, και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), και οι τάσεις σε αυτές τις ομάδες συγκρίθηκαν με εκείνες σε ενήλικες ηλικίας ≥25 ετών. Επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, που ορίστηκαν ως θετικά αποτελέσματα δοκιμής αντίστροφης μεταγραφής-αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR) σε πραγματικό χρόνο για το SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί COVID-19, εντοπίστηκαν από αναφορές περιπτώσεων ατομικού επιπέδου που υποβλήθηκαν από πολιτειακές και εδαφικές υπηρεσίες υγείας κατά την 1η Μαρτίου – 12 Δεκεμβρίου 2020. * Τα δεδομένα περιπτώσεων COVID-19 για όλες τις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αναλύθηκαν για να εξεταστούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι υποκείμενες συνθήκες υγείας, και αποτελέσματα. Οι τάσεις στη συχνότητα εμφάνισης COVID-19 αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας έναν ημερήσιο κινούμενο μέσο όρο 7 ημερών, συγκεντρωτικά ανά εβδομάδα, § και εκφράστηκαν ως περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. 

Οι τάσεις στον εργαστηριακό όγκο δοκιμών και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των δοκιμών αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα ηλεκτρονικής εργαστηριακής αναφοράς COVID-19. Τα αποτελέσματα των δοκιμών SARS-CoV-2 RT-PCR για τις 31 Μαΐου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2020 λήφθηκαν από ηλεκτρονικά εργαστηριακά στοιχεία αναφοράς που υποβλήθηκαν στο CDC από υπηρεσίες υγείας από 44 πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια, δύο περιοχές και μία ελεύθερα συνδεδεμένη πολιτεία. όταν οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες σε δεδομένα που υποβλήθηκαν από την πολιτεία, χρησιμοποιήθηκαν αρχεία που υποβλήθηκαν απευθείας από εργαστήρια δημόσιας υγείας, εμπορικών προϊόντων και αναφοράς. ** Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα των δοκιμών και όχι τον αριθμό των ατόμων που έλαβαν δοκιμές. Η ημερομηνία αποτελεσμάτων δοκιμής χρησιμοποιήθηκε για αναλύσεις. Το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων δοκιμής SARS-CoV-2 RT-PCR υπολογίστηκε ως ο αριθμός των αποτελεσμάτων των θετικών δοκιμών δια του αθροίσματος των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων των δοκιμών. Επειδή ορισμένα στοιχεία δεδομένων είναι ελλιπή για περισσότερο από το 47% των περιπτώσεων, τα ποσοστά υπολογίστηκαν μόνο μεταξύ αυτών με διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό το έργο θεωρήθηκε μη ερευνητική πρακτική δημόσιας υγείας από το CDC και διεξήχθη σύμφωνα με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία και την πολιτική CDC.†† Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό R (έκδοση 4.0.2; The R Foundation).

Κατά την 1η Μαρτίου – 12 Δεκεμβρίου 2020, αναφέρθηκαν συνολικά 2.871.828 περιπτώσεις εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 0–24 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, η πλειονότητα (57,4%) εμφανίστηκε σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών. τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 14–17 ετών αντιπροσώπευαν το 16,3% των περιπτώσεων, αυτά τα 11–13 ετών για 7,9%, αυτά τα 5–10 χρόνια για 10,9% και αυτά τα 0–4 χρόνια για 7,4% (Πίνακας ). Συνολικά, το 51,8% των περιπτώσεων εμφανίστηκε σε γυναίκες. Μεταξύ των 1.504.165 (52,4%) παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με COVID-19 με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη φυλή / εθνικότητα, το 50,2% ήταν μη Ισπανόφωνοι Λευκοί, το 27,4% ήταν Ισπανόφωνοι / Λατίνοι (Ισπανόφωνοι) και το 11,7% ήταν μη- Ισπανικός Μαύρος. Το ποσοστό των περιπτώσεων μεταξύ των Ισπανόφωνων μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας από 34,4% μεταξύ εκείνων ηλικίας 0-4 ετών σε 24,6% μεταξύ αυτών ηλικίας 18-24 ετών. §§

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 0-24 ετών, η εβδομαδιαία επίπτωση ήταν υψηλότερη σε κάθε διαδοχικά αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα. η εβδομαδιαία επίπτωση σε ενήλικες ηλικίας 25–64 ετών και ≥65 ετών υπερέβαινε εκείνη των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 0–13 ετών καθ ‘όλη την περίοδο της επανεξέτασηςΣχήμα 1 ). Η εβδομαδιαία επίπτωση ήταν υψηλότερη κατά την τελευταία εβδομάδα της περιόδου επανεξέτασης (την εβδομάδα της 6ης Δεκεμβρίου) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες: 99,9 ανά 100.000 (0–4 ετών), 131,4 (5–10 ετών), 180,6 (11–13 έτη), 255,6 (14–17 ετών) και 379,3 (18–24 ετών). Οι τάσεις στην εβδομαδιαία επίπτωση για όλες τις ηλικιακές ομάδες ηλικίας 0-17 ετών ήταν παράλληλες με αυτές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των ενηλίκων από τον Ιούνιο. Η τάση επίπτωσης μεταξύ των νέων ενηλίκων ηλικίας 18-24 ετών είχε μια ξεχωριστή και πιο εμφανή κορυφή κατά την εβδομάδα της 6ης Σεπτεμβρίου.

Οι εβδομαδιαίες εργαστηριακές δοκιμές SARS-CoV-2 μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων αυξήθηκαν 423,3% από 435.434 δοκιμές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 31 Μαΐου σε 2.278.688 δοκιμές κατά την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου (Σχήμα 2 ). ¶¶ στο αποκορύφωμά τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 15ης Νοεμβρίου, δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των παιδιών και εφήβους ηλικίας 0-17 ετών που αντιπροσωπεύεται 9,5% του συνόλου των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, και δοκιμές στους νεαρούς ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που αντιπροσωπεύεται 15,3% (Συμπληρωματική Εικόνα 1, URL https://stacks.cdc.gov/view/cdc/100246 ). Όπως παρατηρήθηκε στις τάσεις επίπτωσης, το εβδομαδιαίο ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων δοκιμών μεταξύ παιδιών και εφήβων ήταν παράλληλο με εκείνα των ενηλίκων, μειώθηκε μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια αυξήθηκε έως τον Δεκέμβριο (Συμπληρωματικό Σχήμα 2, URL https://stacks.cdc.gov/view / cdc / 100246). Το ποσοστό των αποτελεσμάτων των θετικών εξετάσεων σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών κορυφώθηκε νωρίτερα τον Ιούνιο και αυξήθηκε ελαφρά στα τέλη Αυγούστου. Αυτό δεν παρατηρήθηκε μεταξύ άλλων ηλικιακών ομάδων. Σε αντίθεση με την επίπτωση, το ποσοστό των αποτελεσμάτων των θετικών εξετάσεων σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 11-17 ετών ξεπέρασε αυτό των μικρών παιδιών για όλες τις εβδομάδες και εκείνων όλων των ηλικιακών ομάδων από την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο όγκος των δοκιμών με την πάροδο του χρόνου ήταν χαμηλότερος στα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 11–13 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίπτωση μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων μπορεί να υποτιμηθεί.

Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, τα δεδομένα ήταν διαθέσιμα για το 41,9%, το 8,9% και το 49,1% των περιπτώσεων για νοσηλεία, εισαγωγές μονάδων εντατικής θεραπείας (ICU) και θανάτους, αντίστοιχα. Μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με διαθέσιμα δεδομένα για αυτά τα αποτελέσματα, 30.229 (2,5%) νοσηλεύτηκαν, 1.973 (0,8%) χρειάστηκαν εισαγωγή στη ΜΕΘ και 654 (<0,1%) πέθαναν (Πίνακας), σε σύγκριση με 16,6%, 8,6 %, και 5,0% στους ενήλικες ηλικίας ≥25 ετών, αντίστοιχα. Μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλείας (4,6%) και εισαγωγών ICU (1,8%) σημειώθηκε σε παιδιά ηλικίας 0-4 ετών. Μεταξύ 379.247 (13,2%) παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με COVID-19 και διαθέσιμα δεδομένα για υποκείμενες καταστάσεις, τουλάχιστον μία υποκείμενη κατάσταση ή υποκείμενη κατάσταση υγείας αναφέρθηκε για 114.934 (30,3%), σε σύγκριση με 836.774 (60).

Συζήτηση

Η εβδομαδιαία συχνότητα εμφάνισης COVID-19 που αναφέρθηκε και ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων δοκιμών μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων αυξήθηκε κατά την περίοδο επανεξέτασης, με αιχμές στις αρχές του καλοκαιριού, ακολουθούμενη από μείωση και στη συνέχεια αυξήθηκε απότομα τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο. Σε γενικές γραμμές, οι τάσεις επίπτωσης και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των τεστ μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας (0–4 ετών) και παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας (5–17 ετών) συμπίπτουν με αυτές των ενηλίκων καθ ‘όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, συμπεριλαμβανομένων των μηνών ότι ορισμένα σχολεία ανοίγουν ξανά ή ανοίγουν για προσωπική εκπαίδευση. Επιπλέον, η αναφερόμενη επίπτωση μεταξύ παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων αυξήθηκε με την ηλικία. μεταξύ των παιδιών ηλικίας 0–10 ετών, η συχνότητα και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των δοκιμών ήταν σταθερά χαμηλότερα από ό, τι σε ηλικιακές ομάδες. Τα δεδομένα των περιπτώσεων δεν δείχνουν ότι η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ή του ποσοστού των θετικών αποτελεσμάτων των δοκιμών στους ενήλικες προηγήθηκε από την αύξηση των παιδιών και των εφήβων προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Αντιθέτως, η συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των νέων ενηλίκων (ηλικίας 18-24 ετών) ήταν υψηλότερη από αυτήν των άλλων ηλικιακών ομάδων καθ ‘όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, με αιχμές στα μέσα Ιουλίου και στις αρχές Σεπτεμβρίου που προηγήθηκαν αυξήσεων μεταξύ άλλων ηλικιακών ομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι νεαροί ενήλικες ενδέχεται να συμβάλλουν περισσότερο στην κοινοτική μετάδοση από ότι τα μικρότερα παιδιά.

Τα ευρήματα από τα εθνικά δεδομένα και τα εργαστηριακά δεδομένα παρακολούθησης συμπληρώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης στο σχολείο Από τις 7 Δεκεμβρίου, σχεδόν τα δύο τρίτα (62,0%) του νηπιαγωγείου των ΗΠΑ έως το σχολικό διαμέρισμα βαθμού 12 (K-12) προσέφεραν είτε πλήρη είτε μερική (υβριδική με εικονική) προσωπική μάθηση. *** Παρά το επίπεδο αυτοπροσώπως μάθηση, οι αναφορές στο CDC των εστιών στα σχολεία Κ-12 είναι περιορισμένες, ††† και από την εβδομάδα που ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου, η συνολική συχνότητα εμφάνισης COVID-19 μεταξύ του γενικού πληθυσμού σε κομητείες όπου τα σχολεία K-12 προσφέρουν προσωπική εκπαίδευση ( 401,2 ανά 100.000) ήταν παρόμοιο με αυτό σε νομούς που προσφέρουν μόνο εικονική / διαδικτυακή εκπαίδευση (418,2 ανά 100.000). §§§Αρκετές σχολικές περιοχές των ΗΠΑ με τακτική παρακολούθηση των σχολικών περιπτώσεων αναφέρουν χαμηλότερη επίπτωση μεταξύ των μαθητών από ό, τι στις γύρω κοινότητες ¶¶¶ ( 2 ), και μια πρόσφατη μελέτη δεν διαπίστωσε αύξηση των ποσοστών νοσηλείας COVID-19 που σχετίζονται με την προσωπική εκπαίδευση ( 3) ). Σε αντίθεση με τα στοιχεία σχετικά με την επανέναρξη του σχολείου K-12, προηγούμενες μελέτες παρέχουν στοιχεία για αυξημένη συχνότητα στην κοινότητα σε κομητείες όπου τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνοιξαν ξανά για προσωπική εκπαίδευση ( 4 ) και παρουσίασαν δεδομένα παρακολούθησης περιπτώσεων έδειξαν μοναδικές τάσεις.

Η επιτυχία στην πρόληψη της εισαγωγής και της μετάδοσης του SARS-CoV-2 στα σχολεία εξαρτάται τόσο από την τήρηση στρατηγικών μετριασμού στα σχολεία όσο και από τον έλεγχο της μετάδοσης σε κοινότητες ( 5 ). Σε περιβάλλον με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης στην κοινότητα, όπου εφαρμόστηκαν δοκιμές και αποτελεσματικές στρατηγικές μετριασμού, μελέτες μετάδοσης στο σχολείο παρείχαν προκαταρκτικά στοιχεία επιτυχίας στον έλεγχο της δευτεροβάθμιας μετάδοσης σε κέντρα παιδικής φροντίδας και σχολεία ( 6 – 8 ) Τα σχολεία παρέχουν ένα δομημένο περιβάλλον που μπορεί να υποστηρίξει την τήρηση κρίσιμων μέτρων μετριασμού για να βοηθήσει στην πρόληψη και την επιβράδυνση της εξάπλωσης του COVID-19. Όταν η κοινοτική μετάδοση είναι υψηλή, θα πρέπει να αναμένονται περιπτώσεις στα σχολεία και όπως συμβαίνει με κάθε ομάδα, τα σχολεία μπορούν να συμβάλουν στη μετάδοση COVID-19 (5 – 7 ), ειδικά όταν τα μέτρα μετριασμού, όπως η καθολική και σωστή κάλυψη, δεν εφαρμόζονται ή ακολουθούνται.

Τα ευρήματα αυτής της έκθεσης υπόκεινται σε τουλάχιστον τέσσερις περιορισμούς. Πρώτον, η συχνότητα εμφάνισης COVID-19 είναι πιθανώς υποεκτιμημένη μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, επειδή ο όγκος των δοκιμών μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων ήταν χαμηλότερος από αυτόν για τους ενήλικες, ο ρυθμός των θετικών αποτελεσμάτων των δοκιμών ήταν γενικά υψηλότερος μεταξύ των παιδιών και των εφήβων (ιδιαίτερα εκείνων ηλικίας 11-17 ετών) από ότι μεταξύ των ενηλίκων, και ο έλεγχος συχνά με προτεραιότητα τα άτομα με συμπτώματα? ασυμπτωματική λοίμωξη σε παιδιά και εφήβους εμφανίζεται συχνά ( 9). Δεύτερον, τα δεδομένα σχετικά με τη φυλή / εθνικότητα, την κατάσταση των συμπτωμάτων, τις υποκείμενες συνθήκες και τα αποτελέσματα είναι ελλιπή και η πληρότητα ποικίλλει ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Επομένως, τα αποτελέσματα για αυτές τις μεταβλητές ενδέχεται να υπόκεινται σε προκαταλήψεις αναφοράς και πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Οι μελλοντικές αναφορές θα βελτιωθούν με την ιεράρχηση της πληρότητας αυτών των δεικτών για όλες τις προσπάθειες επιτήρησης των περιπτώσεων. Τρίτον, η αναφορά των εργαστηριακών δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη δικαιοδοσία και ενδέχεται να υποδηλώνει τον πραγματικό όγκο των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, η αναφορά εργαστηριακών δεδομένων και δεδομένων περιπτώσεων δεν είναι ομοιόμορφη. **** Τέλος, η ανάλυση που παρουσιάζεται διερευνά δεδομένα παρακολούθησης περιπτώσεων για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες

Χαμηλότερη συχνότητα μεταξύ των μικρότερων παιδιών και στοιχεία από τις διαθέσιμες μελέτες ( 2 – 8) υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος εισαγωγής και μετάδοσης του COVID-19 μεταξύ των παιδιών που σχετίζονται με το άνοιγμα των κέντρων παιδικής μέριμνας και των δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν για το άνοιγμα των γυμνασίων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, για να λειτουργούν τα σχολεία με ασφάλεια για να φιλοξενήσουν προσωπική μάθηση, οι κοινότητες θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως και να ακολουθήσουν αυστηρά τις πολλαπλές στρατηγικές μετριασμού, ειδικά την καθολική και κατάλληλη κάλυψη, για να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης COVID-19 στην κοινότητα καθώς και μέσα στα σχολεία για την προστασία των μαθητών, καθηγητές και μέλη του προσωπικού. Το CDC συνιστά στα σχολεία K-12 να είναι τα τελευταία μέτρα που θα κλείσουν μετά την εφαρμογή όλων των άλλων μέτρων μετριασμού και το πρώτο που θα ανοίξει ξανά όταν μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια ( 10 ). Το CDC προσφέρει εργαλεία †††† για να βοηθήσουν τα προγράμματα φροντίδας παιδιών, τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, τους γονείς και τους φροντιστές να σχεδιάσουν, να προετοιμάσουν και να ανταποκριθούν στο COVID-19, βοηθώντας έτσι στην προστασία των μαθητών, των δασκάλων και των μελών του προσωπικού και επιβραδύνοντας την κοινοτική εξάπλωση του COVID-19.

Αντίστοιχος συγγραφέας: Erin K. Sauber-Schatz, ige7@cdc.gov .


ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης CDC COVID-19.

Όλοι οι συγγραφείς συμπλήρωσαν και υπέβαλαν τη φόρμα της Διεθνούς Επιτροπής Ιατρικών Εφημερίδων για την αποκάλυψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Δεν αποκαλύφθηκαν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

* Οι επίσημοι αριθμοί CDC των περιπτώσεων και θανάτων COVID-19, οι οποίοι δημοσιεύονται καθημερινά στη διεύθυνση https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html , είναι συγκεντρωτικοί αριθμοί από τις αρμόδιες αρχές αναφοράς. Τα δεδομένα αναφοράς περιπτώσεων σε ατομικό επίπεδο ήταν διαθέσιμα για περίπου το 75% του συνολικού αριθμού επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Περιπτώσεις που αναφέρθηκαν χωρίς δεδομένα σεξ ή ηλικίας και σε άτομα που επαναπατρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Γουχάν της Κίνας ή το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess εξαιρέθηκαν από αυτήν την ανάλυση.

† Οι υποκείμενες συνθήκες υγείας καθορίστηκαν με βάση τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη φόρμα αναφοράς περίπτωσης COVID-19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/pui-form.pdfεικονίδιο pdf.

§ Εβδομαδιαία ημερομηνία επίπτωσης με βάση την πρώτη ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων που αναφέρθηκε για κάθε περίπτωση COVID-19. Εάν λείπει η ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων, η πρώτη ημερομηνία έναρξης συμπληρώθηκε με την πρώτη ημερομηνία σε μια σειρά μεταβλητών που υποβλήθηκαν από τη δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας επίλυσης συμπτωμάτων, της θετικής ημερομηνίας δείγματος, της ημερομηνίας διάγνωσης, της ημερομηνίας συλλογής δειγμάτων (για πτύελα, ρινοφαρυγγικά, στοματοφαρυγγικά ή άλλος τύπος δείγματος), ημερομηνία εισαγωγής στο νοσοκομείο ή ICU, ημερομηνία θανάτου ή ημερομηνία αναφοράς του περιστατικού στο CDC.

 Οι εκτιμήσεις του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των περιστατικών ελήφθησαν από το Kids Count Data Center. https://datacenter.kidscount.org/dataεξωτερικό εικονίδιο.

** Τα δεδομένα ηλεκτρονικής εργαστηριακής αναφοράς COVID-19 που υποβλήθηκαν από κρατικές υπηρεσίες υγείας από όλα τα εργαστήρια που εκτελούν δοκιμές SARS-CoV-2 RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν για 44 πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια, το Γκουάμ, τα Νησιά Μάρσαλ και τις Νήσους Βόρειας Μαριάνας. Τα δεδομένα δοκιμών SARS-CoV-2 RT-PCR από ένα υποσύνολο εργαστηρίων δημόσιας υγείας, εμπορικών και αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν για έξι πολιτείες για τις οποίες τα δεδομένα δεν υποβλήθηκαν απευθείας από τις κρατικές υπηρεσίες υγείας (Maine, Missouri, Ohio, Oklahoma, Washington και Ουαϊόμινγκ), Πουέρτο Ρίκο και οι Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ. Τα δεδομένα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν αποτελέσματα από όλους τους ιστότοπους δοκιμών εντός μιας δικαιοδοσίας και επομένως ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν την πλειονότητα, αλλά όχι όλων, των δοκιμών SARS-CoV-2 RT-PCR στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν σύνολα εργαστηριακών δοκιμών, όχι μεμονωμένα άτομα που ελέγχθηκαν και αποκλείουν δοκιμές αντισωμάτων και αντιγόνων.

†† 45 CFR μέρος 46, 21 CFR μέρος 56; 42 USC Sect. 241 (δ); 5 USC Sect. 552α; 44 USC Sect. 3501 επ.

§§ Το 2019, τα παιδιά και οι έφηβοι Ισπανόφωνος / Λατίνος εθνικότητας αντιπροσώπευαν το 26% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών. τα παιδιά και οι έφηβοι της μη Ισπανικής Μαύρης φυλής αντιπροσώπευαν το 14% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών. και τα παιδιά και οι έφηβοι της μη ισπανικής λευκής φυλής αντιπροσώπευαν το 50% των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 0-17 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. https://datacenter.kidscount.org/data/customreports/1/103/compared,single#ind103εξωτερικό εικονίδιο.

¶¶ Η ποσοστιαία αύξηση του όγκου δοκιμής μεταξύ των εβδομάδων που αρχίζει 31ης Μαΐου και 6 Δεκεμβρίου ανά ηλικιακή ομάδα ήταν 328,0% (0-4 έτη), 644,1% (5-10 ετών), 669,2% (11-13 ετών), 536,3% (14–17 ετών) και 368,1% (18–24 ετών).

*** https://www.mchdata.com/covid19/schoolclosingsεξωτερικό εικονίδιο.

††† Εκτός από τις ρουτίνες αναφορές παρακολούθησης περιπτώσεων, το CDC λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από κρατικές, τοπικές και φυλετικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και από διάφορες σχολικές περιοχές. Οι εστίες που βασίζονται στο σχολείο έχουν αναφερθεί περιοδικά στο CDC τη στιγμή που οι δικαιοδοσίες ζητούν τεχνική βοήθεια. Στο πλαίσιο της παιδικής μέριμνας και των σχολείων K-12, τα αιτήματα για βοήθεια ήταν συχνότερα ανταποκρινόμενα σε μία μόνο περίπτωση ή σε μικρές ομάδες υποθέσεων. Οι αναφορές μεγάλων εστιών σε αυτές τις ρυθμίσεις ήταν σπάνιες.

§§§ Τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι για την εβδομάδα που ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου 2020. Η συνολική επίπτωση της περίπτωσης είναι το ποσοστό που προκύπτει μετά την άθροιση των περιπτώσεων και των τιμών του πληθυσμού για τις κομητείες που έχουν αυτήν τη στιγμή τα προγράμματα διδασκαλίας K-12. Μεταξύ των 2.717 νομών που έχουν σχολικές περιοχές με γνωστά σχέδια διδασκαλίας, οι 1.696 είχαν σχολικές περιοχές με διαφορετικές μεθόδους. Για αυτές τις κομητείες, τα περιστατικά περιστατικών και τα θετικά αποτελέσματα των αποτελεσμάτων των δοκιμών κατανέμονται αναλογικά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο με βάση την αναλογία της συνολικής εγγραφής για σχολικές περιοχές που επί του παρόντος έχουν αυτόν τον τύπο σχεδίου προς τη συνολική εγγραφή για όλες τις σχολικές περιοχές σε αυτήν την κομητεία. Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό ελήφθησαν από τις Εκτιμήσεις Popcensal Popcensal Popcated 2019 για τον υπολογισμό των ζωτικών ποσοστών (https://www.cdc.gov/nchs/nvss/bridged_race/data_documentation.htm ). Οι μετρήσεις περιπτώσεων σε επίπεδο κομητείας ελήφθησαν από αριθμούς CDC County Aggregate (εξήχθησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2020). Τα δεδομένα εγγραφής στο σχολείο και τα σχέδια ανοίγματος του σχολείου λήφθηκαν από τα στρατηγικά δεδομένα του MCH ( https://www.mchdata.com/covid19/schoolclosingsεξωτερικό εικονίδιο, εξήχθη στις 28 Δεκεμβρίου 2020). Τα δεδομένα εξήχθησαν και αναλύθηκαν από το Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

¶¶¶ Περιπτώσεις και εγγραφή αναφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης ( https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/#/summaryεξωτερικό εικονίδιο) από τις 12 Οκτωβρίου 2020, αναλύονται στον Εθνικό Πίνακα ελέγχου σχολικής απόκρισης COVID-19 ( https://covidschooldashboard.comεξωτερικό εικονίδιο) που παρουσιάζει ποσοστά περιπτώσεων και λοιμώξεων.

**** Το ποσοστό θετικό για εργαστηριακά δεδομένα για ορισμένες πολιτείες βασίστηκε σε δεδομένα που αναφέρθηκαν απευθείας στο CDC από εργαστήρια δημόσιας υγείας και ένα δείγμα έξι μεγάλων εμπορικών εργαστηρίων.

†††† https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html .

βιβλιογραφικές αναφορές
  1. Leeb RT, Price S, Sliwa S, et αϊ. Τάσεις COVID-19 μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας — Ηνωμένες Πολιτείες, 1 Μαρτίου – 19 Σεπτεμβρίου 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: 1410–5. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  2. Fricchione MJ, Seo JY, Arwady MA. Άνοιγμα με βάση τα δεδομένα της δημόσιας αστικής εκπαίδευσης μέσω της παρακολούθησης της μετάδοσης του σχολείου COVID-19 από το Σικάγο. J Public Health Manag Pract 2020, Epub 20 Δεκεμβρίου 2020. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  3. Harris DN, Ziedan E, Hassig S. Οι επιπτώσεις της επανέναρξης του σχολείου στις νοσηλείες COVID-19. Νέα Ορλεάνη, Λος Άντζελες: Εθνικό Κέντρο Έρευνας σχετικά με την Πρόσβαση και την Επιλογή στην Εκπαίδευση. 2021. https://www.reachcentered.org/publications/the-effects-of-school-reopenings-on-covid-19-hospitalizationεξωτερικό εικονίδιο
  4. Leidner AJ, Barry V, Bowen VB, et αϊ. Άνοιγμα μεγάλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίπτωσης COVID-19 σε επίπεδο νομού — Ηνωμένες Πολιτείες, 6 Ιουλίου – 17 Σεπτεμβρίου 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 14–9. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  5. Ismail SA, Saliba V, Lopez Bernal J, Ramsay ME, Ladhani SN. SARS-CoV-2 λοίμωξη και μετάδοση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: μια προοπτική, ανάλυση διατομής των συμπλεγμάτων λοίμωξης και εστιών στην Αγγλία. Lancet Infect Dis 2020. Epub 8 Δεκεμβρίου 2020. PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  6. Macartney Κ, Quinn HE, Pillsbury AJ, et αϊ .; Ομάδα μελέτης σχολείων NSW COVID-19. Μετάδοση του SARS-CoV-2 σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της Αυστραλίας: μια προοπτική μελέτη κοόρτης. Lancet Child Adolesc Health 2020; 4: 807–16. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  7. CV Hobbs, Martin LM, Kim SS, κ.ά. Ομάδα απόκρισης CDC COVID-19. Παράγοντες που σχετίζονται με τα θετικά αποτελέσματα της δοκιμής SARS-CoV-2 σε εγκαταστάσεις υγείας εξωτερικών ασθενών και τμήματα έκτακτης ανάγκης μεταξύ παιδιών και εφήβων ηλικίας <18 ετών – Μισισιπή, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: 1925–9. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  8. Zimmerman KO, Akinboyo IC, Brookhart MA, et αϊ .; Συνεργασία ABC Science. Επίπτωση και δευτερογενής μετάδοση λοιμώξεων του SARS-CoV-2 στα σχολεία. Παιδιατρική 2021; e2020048090. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  9. Poline J, Gaschignard J, Leblanc C, et αϊ. Έλεγχος συστηματικού σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου κοραναϊού 2 κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο σε παιδιά: μια γαλλική προοπτική πολυκεντρική μελέτη. Clin Infect Dis 2020, ciaa1044. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο
  10. Honein MA, Christie A, Rose DA, et αϊ. Ομάδα απόκρισης CDC COVID-19. Περίληψη οδηγιών για στρατηγικές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση υψηλών επιπέδων κοινοτικής μετάδοσης του SARS-CoV-2 και των σχετικών θανάτων, Δεκέμβριος 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: 1860–7. CrossRefεξωτερικό εικονίδιο PubMedεξωτερικό εικονίδιο

ΤΡΑΠΕΖΙ. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και υποκείμενες συνθήκες μεταξύ ατόμων ηλικίας 0–24 ετών με θετικά αποτελέσματα δοκιμών για το SARS-CoV-2 – Ηνωμένες Πολιτείες, 1 Μαρτίου έως 12 Δεκεμβρίου 2020Επιστρέψτε στη θέση σας στο κείμενο
Χαρακτηριστικό γνώρισμα Ηλικιακή ομάδα, ετών, όχι. (%)
0–24 0–17 0–4 5–10 11–13 14-17 18–24
Σύνολο 2.871.828 (100) 1.222.023 (42.6) 212,879 (7,4) 313.913 (10.9) 227,238 (7,9) 467,993 (16,3) 1.649.805 (57.4)
Φύλο
Θηλυκός 1.469.744 (51.8) 603.948 (50.0) 100.935 (48.2) 152.494 (49.1) 111,683 (49,7) 238.836 (51.6) 865.796 (53.1)
Αρσενικός 1.367.271 (48.2) 603,029 (50,0) 108.457 (51.8) 157,769 (50,8) 112,930 (50,3) 223.873 (48.4) 764.242 (46.9)
Αλλα 53 (<0,1) 18 (<0,1) 2 (<0,1) 3 (<0,1) 2 (<0,1) 11 (<0,1) 35 (<0,1)
Λείπει / Άγνωστο 34.760 (Δ / Ε) 15.028 (Δ / Ε) 3.485 (Δ / Ε) 3.647 (Δ / Ε) 2.623 (Δ / Ε) 5.273 (Δ / Ε) 19.732 (Δ / Ε)
Μέση ηλικία (έτη) 19 9 2 8 12 16 21
Κατάσταση συμπτωμάτων
Ναί 1.247.552 (94.1) 524.390 (91.9) 87.646 (90.4) 126,010 (88,9) 97.831 (91.8) 212,903 (94,5) 723.162 (95.8)
Οχι 77.899 (5.9) 46.166 (8.1) 9.281 (9.6) 15.720 (11.1) 8.736 (8.2) 12.429 (5.5) 31.733 (4.2)
Λείπει / Άγνωστο * 1.546.377 (Δ / Ε) 651,467 (Δ / Ε) 115.952 (Δ / Ε) 172,183 (Δ / Ε) 120.671 (Δ / Ε) 242,661 (Δ / Ε) 894,910 (Δ / Ε)
Φυλή / εθνικότητα 
Ισπανικός / Λατίνος 411,775 (27,4) 200,397 (31,0) 38.553 (34.4) 54,457 (33,0) 38.094 (32.0) 69,293 (27,8) 211,378 (24,6)
Λευκό, μη ισπανικό 754.801 (50.2) 292,930 (45,4) 42.384 (37.8) 68,887 (41,8) 53,772 (45,1) 127.887 (51.3) 461,871 (53,8)
Μαύρο, μη Ισπανόφωνος 176.059 (11.7) 79.291 (12.3) 16.355 (14.6) 21.308 (12.9) 14,228 (11,9) 27.400 (11.0) 96,768 (11,3)
Ασιάτης / Νησί του Ειρηνικού, μη Ισπανόφωνος 50,224 (3.3) 21.243 (3.3) 4.716 (4.2) 6.109 (3.7) 3.556 (3.0) 6.862 (2.8) 28.981 (3.4)
Ινδιάνος / Αλάσκα, μη ισπανικός 23.396 (1.6) 12.887 (2.0) 2.249 (2.0) 3.653 (2.2) 2.610 (2.2) 4.375 (1.8) 10.509 (1.2)
Πολυφυλετικός / Άλλος αγώνας 87.910 (5.8) 38.923 (6.0) 7.860 (7.0) 10.490 (6.4) 6.911 (5.8) 13.662 (5.5) 48.987 (5.7)
Λείπει / Άγνωστο * 1.367.663 (Δ / Ε) 576.352 (Δ / Ε) 100,762 (Δ / Ε) 149,009 (Δ / Ε) 108,067 (Δ / Ε) 218.514 (Δ / Ε) 791,311 (Δ / Ε)
Υποκείμενη κατάσταση §
Οποιος 114.934 (30.3) 43,388 (27,6) 6,334 (23,7) 10,203 (26,4) 8,206 (28,8) 18,645 (29,5) 71.546 (32.2)
Κανένας 264.313 (69.7) 113.621 (72.4) 20,426 (76,3) 28.386 (73.6) 20,280 (71,2) 44.529 (70.5) 150,692 (67,8)
Λείπει / Άγνωστο * 2.492.581 (Δ / Ε) 1.065.014 (Δ / Ε) 186,119 (Δ / Ε) 275.324 (Δ / Ε) 198,752 (Δ / Ε) 404.819 (Δ / Ε) 1.427.567 (Δ / Ε)
Γνωστή κατάσταση  421.078 (14.7) 176,766 (14,5) 30.665 (14.4) 43,765 (13,9) 32.122 (14.1) 70,214 (15,0) 244,312 (14,8)
Χρόνια πνευμονοπάθεια 26.937 (6.4) 10.521 (6) 786 (2.6) 2.495 (5.7) 2.316 (7.2) 4.924 (7.0) 16,416 (6,7)
Αναπηρία** 4.162 (1.0) 1.992 (1.1) 243 (0,8) 497 (1.1) 411 (1.3) 841 (1.2) 2.170 (0.9)
Ανοσοκαταστολή 3.495 (0.8) 1.373 (0.8) 196 (0,6) 323 (0.7) 237 (0.7) 617 (0,9) 2.122 (0.9)
Σακχαρώδης διαβήτης 4.030 (1.0) 1,104 (0,6) 63 (0.2) 133 (0.3) 237 (0.7) 671 (1.0) 2.926 (1.2)
Ψυχολογικός 3.055 (0.7) 1.176 (0.7) 23 (0.1) 153 (0.3) 231 (0.7) 769 (1.1) 1.879 (0.8)
Καρδιαγγειακή νόσο 3,103 (0,7) 1,133 (0,6) 266 (0,9) 239 (0,5) 163 (0,5) 465 (0,7) 1.970 (0.8)
Τρέχων / πρώην καπνιστής 15.362 (3.6) 798 (0,5) 37 (0.1) 42 (0.1) 39 (0.1) 680 (1.0) 14.564 (6.0)
Σοβαρή παχυσαρκία †† 1.865 (0.4) 566 (0.3) 32 (0.1) 109 (0.2) 121 (0.4) 304 (0,4) 1,299 (0,5)
Χρόνια νεφρική νόσος 796 (0,2) 336 (0.2) 80 (0.3) 77 (0.2) 44 (0.1) 135 (0,2) 460 (0,2)
Υπέρταση 1.788 (0.4) 272 (0.2) 43 (0.1) 20 (0) 29 (0.1) 180 (0,3) 1.516 (0.6)
Αυτοάνοσο νόσημα 919 (0,2) 305 (0,2) 17 (0.1) 45 (0.1) 56 (0.2) 187 (0.3) 614 (0,3)
Χρόνια ηπατική νόσος 407 (0.1) 137 (0.1) 22 (0.1) 24 (0.1) 22 (0.1) 69 (0.1) 270 (0.1)
Κατάχρηση / χρήση ουσιών 355 (0.1) 72 (<0,1) 1 (<0,1) 1 (<0,1) 6 (<0,1) 64 (0.1) 283 (0.1)
Αλλα 10.100 (2.4) 3.511 (2.0) 665 (2.2) 725 (1.7) 581 (1.8) 1.540 (2.2) 6,589 (2,7)
Αποτέλεσμα
Νοσοκομείο
Ναί 30,229 (2,5) 11.882 (2.3) 4.294 (4.6) 1.983 (1.5) 1.598 (1.6) 4.007 (2.0) 18.347 (2.7)
Οχι 1.172.310 (97.5) 514.834 (97.7) 88,786 (95,4) 132,108 (98,5) 96.021 (98.4) 197,919 (98,0) 657,476 (97,3)
Λείπει / Άγνωστο * 1,669,289 (Δ / Ε) 695.307 (Δ / Ε) 119.799 (Δ / Ε) 179.822 (Δ / Ε) 129.619 (Δ / Ε) 266.067 (Δ / Ε) 973.982 (Δ / Ε)
Εισαγωγή ICU
Ναί 1.973 (0.8) 866 (0,8) 288 (1.8) 168 (0,6) 131 (0.6) 279 (0,6) 1,107 (0,8)
Οχι 252.961 (99.2) 109,234 (99,2) 16.091 (98.2) 25,968 (99,4) 20,574 (99,4) 46.601 (99.4) 143,727 (99,2)
Λείπει / Άγνωστο * 2.616.894 (Δ / Ε) 1.111.923 (Δ / Ε) 196.500 (Δ / Ε) 287,777 (Δ / Ε) 206,533 (Δ / Ε) 421,113 (Δ / Ε) 1.504.971 (Δ / Ε)
Πέθανε
Ναί 654 (<0,1) 178 (<0,1) 52 (<0,1) 30 (<0,1) 27 (<0,1) 69 (<0,1) 476 (0.1)
Οχι 1.409.626 (100) 620.989 (100) 111,437 (100) 162.971 (100) 115.664 (100) 230,917 (100) 788.637 (99.9)
Λείπει / Άγνωστο * 1.461.548 (Δ / Ε) 600,856 (Δ / Ε) 101,390 (Δ / Ε) 150,912 (Δ / Ε) 111,547 (Δ / Ε) 237,007 (Δ / Ε) 860.692 (Δ / Ε)

Συντομογραφίες: ICU = μονάδα εντατικής θεραπείας; N / A = μη διαθέσιμο.
* Τα δεδομένα λείπουν για περισσότερο από το 47% των περιπτώσεων. Τα ποσοστά υπολογίζονται μεταξύ αυτών που διαθέτουν μόνο διαθέσιμες πληροφορίες.
† Οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ως Ισπανόφωνοι ή Λατίνοι κατηγοριοποιήθηκαν ως «Ισπανόφωνοι / Λατίνοι» ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων αγώνα.
§Οι υποκείμενες καταστάσεις καθορίστηκαν με βάση τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο αναφοράς περίπτωσης COVID-19 που περιλαμβάνει σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, σοβαρή παχυσαρκία, καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνια νεφρική νόσο, χρόνια ηπατική νόσο, χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, εμφύσημα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια [COPD]), άλλες (καθορισμένες) χρόνιες ασθένειες, άλλες (καθορισμένες) υποκείμενες καταστάσεις ή συμπεριφορά κινδύνου, ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις, αυτοάνοσες καταστάσεις, που είναι ένας τρέχων ή πρώην καπνιστής, κατάχρηση ή κατάχρηση ουσιών, αναπηρία και ψυχολογική / ψυχιατρική κατάσταση. Αν και η παχυσαρκία στα παιδιά δεν ορίζεται γενικά με τη χρήση δείκτη μάζας σώματος, αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τη φόρμα αναφοράς περίπτωσης COVID-19 στην οποία ορίζεται η σοβαρή παχυσαρκία.
Η κατάσταση των υποκείμενων καταστάσεων υγείας ήταν γνωστή για 421.078 άτομα ηλικίας 0-24 ετών. Η κατάσταση της κατάστασης ταξινομήθηκε ως “γνωστή” εάν κάποια από τις συνθήκες που περιλαμβάνονται στη φόρμα αναφοράς περίπτωσης COVID-19 αναφέρθηκε ως παρούσα ή απουσία. Η αναλογία των περιπτώσεων με κάθε μεμονωμένη πάθηση υπολογίστηκε μεταξύ ατόμων με γνωστή κατάσταση.
** Η αναπηρία περιελάμβανε νευρολογικές ή νευροαναπτυξιακές διαταραχές, διανοητική ή σωματική αναπηρία και όραση ή ακοή.
†† Ο δείκτης μάζας σώματος [BMI] ≥40 kg / m 2 . Αν και η παχυσαρκία στα παιδιά δεν ορίζεται γενικά με τη χρήση δείκτη μάζας σώματος, αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τη φόρμα αναφοράς περίπτωσης COVID-19 στην οποία ορίζεται η σοβαρή παχυσαρκία.

Επιστρέψτε στη θέση σας στο κείμενοΣΧΗΜΑ 1 . Εβδομαδιαία επίπτωση COVID-19, , † ανά ηλικιακή ομάδα – Ηνωμένες Πολιτείες, 1 Μαρτίου – 12 Δεκεμβρίου 2020 §

Ο αριθμός είναι ένα διάγραμμα γραμμών που δείχνει την εβδομαδιαία επίπτωση COVID-19, ανά ηλικιακή ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την 1η Μαρτίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2020.Συντομογραφία: COVID-19 = νόσος κοροναϊού 2019.

* Ο κινητός μέσος όρος 7 ημερών των νέων περιπτώσεων (τρέχουσα ημέρα + 6 προηγούμενες ημέρες / 7) υπολογίστηκε για να εξομαλυνθεί η αναμενόμενη διακύμανση των ημερήσιων αριθμών περιπτώσεων.

† Η επίπτωση υπολογίστηκε ανά 100.000 πληθυσμούς χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις πληθυσμού απογραφής ΗΠΑ 2019 που αποκτήθηκαν από το Kids Count Data Center ( https://datacenter.kidscount.org/dataεξωτερικό εικονίδιο).

§ Τα δεδομένα περιλαμβάνονται έως τις 12 Δεκεμβρίου 2020, έτσι ώστε κάθε εβδομάδα να έχει πλήρη 7 ημέρες δεδομένων.

Επιστρέψτε στη θέση σας στο κείμενοΣΧΗΜΑ 2 . Εβδομαδιαίος όγκος δοκιμής και ποσοστό αποτελεσμάτων θετικών δοκιμών SARS-CoV-2 * μεταξύ ατόμων ηλικίας 0–24 ετών, ανά ηλικιακή ομάδα – Ηνωμένες Πολιτείες, 31 Μαΐου – 12 Δεκεμβρίου 2020 

Ο αριθμός είναι ένα γράφημα γραμμής συνδυασμού και γραμμής που δείχνει τον εβδομαδιαίο όγκο δοκιμών και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των δοκιμών SARS-CoV-2 μεταξύ ατόμων ηλικίας 0-24 ετών, ανά ηλικιακή ομάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις 31 Μαΐου – 12 Δεκεμβρίου 2020.* Με αντίστροφη μεταγραφή – δοκιμή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.

Τα δεδομένα περιλαμβάνονται έως τις 12 Δεκεμβρίου 2020, έτσι ώστε κάθε εβδομάδα να έχει πλήρη 7 ημέρες δεδομένων.

Προτεινόμενη αναφορά για αυτό το άρθρο: Leidman E, Duca LM, Omura JD, Proia K, Stephens JW, Sauber-Schatz EK. COVID-19 Trends Among People Aged 0–24 Years – United States, 1 March – December 12, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. EPub: 13 Ιανουαρίου 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr .mm7003e1εξωτερικό εικονίδιο.

Το MMWR και η Εβδομαδιαία Έκθεση Νοσηρότητας και Θνησιμότητας είναι σήματα υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Η χρήση εμπορικών ονομάτων και εμπορικών πηγών προορίζεται μόνο για αναγνώριση και δεν συνεπάγεται την έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Οι αναφορές σε ιστότοπους που δεν είναι CDC στο Διαδίκτυο παρέχονται ως υπηρεσία σε αναγνώστες MMWR και δεν αποτελούν ή υπονοούν την έγκριση αυτών των οργανισμών ή των προγραμμάτων τους από το CDC ή το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Το CDC δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων που βρίσκονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι διευθύνσεις URL που αναφέρονται στο MMWR ήταν ενημερωμένες από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Όλες οι εκδόσεις HTML των άρθρων MMWR δημιουργούνται από τελικές αποδείξεις μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Αυτή η μετατροπή μπορεί να οδηγήσει σε μετάφραση χαρακτήρων ή σφάλματα μορφής στην έκδοση HTML. Οι χρήστες παραπέμπονται στην ηλεκτρονική έκδοση PDF ( https://www.cdc.gov/mmwr ) ή / και στο αρχικό έντυπο χαρτί MMWR για εκτυπώσιμες εκδόσεις επίσημου κειμένου, αριθμών και πινάκων.

Ερωτήσεις ή μηνύματα σχετικά με σφάλματα στη μορφοποίηση θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση mmwrq@cdc.gov .

Προβολή σελίδας σε:εικονίδιο pdf PDF [192K]

πηγή

Σχετικές αναρτήσεις

Θεαματικά αποτελέσματα δίνει η χρήση του “Blue Laser”, στις παθήσεις του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών!

e-enimerosi

Καρκίνος του προστάτη: Θεραπεία για ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο.

e-enimerosi

«Ασπίδα» κατά του κορωναϊού το νέο μονοδύναμο επικαιροποιημένο εμβόλιο.

e-enimerosi

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies