Τεχνολογία Διάστημα Επιστήμες

Ταυτότητα και άδεια οδήγησης στο κινητό.

Το πράσινο φως για την πολυαναμενόμενη ενσωμάτωση της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο wallet του κινητού από τις 27 Ιουλίου ανάβει η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των στοιχείων ενός προσώπου μέσω ψηφιακής αίτησης, καθώς επίσης και για την έκδοση αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr, ενώ απλουστεύεται και ψηφιοποιείται η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών για πρώτη φορά.

Αναλυτικά με την εν λόγω τροπολογία θα νομοθετηθούν:

– Η δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η εφαρμογή θα ονομάζεται Gov.gr Wallet, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του προσώπου σε κάθε διαδικασία εντός της επικράτειας που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε την έγχαρτη ταυτότητα ή δίπλωμα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά και θα συνοδεύονται από κωδικό QR ώστε να επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η γνησιότητά τους. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, τόσο για περιπτώσεις απώλειας του έγχαρτου πιστοποιητικού, όσο και για ενδεχόμενο απώλειας της συσκευής που είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Οπως επισημαίνεται στην ανάλυση της ρύθμισης, εισάγεται ένα ψηφιακό εργαλείο που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, την εξοικονόμηση χρόνου κατά τις συναλλαγές τους και την αποτροπή του κινδύνου απώλειας ή κλοπής των φυσικών ταυτοποιητικών τους εγγράφων και εμφάνισης φαινομένων πλαστοπροσωπίας.

Ο πολίτης θα μπορεί μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, να αποθηκεύει στην κινητή του συσκευή τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης οχήματος και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδιο πρόσωπο, κατά τον έλεγχο ταυτοποίησής του. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων επιτελεί ισοδύναμη λειτουργία με την επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης.

Ωστόσο εφόσον τα φυσικά έγγραφα χαθούν ή κλαπούν ο πολίτης εξακολουθεί να υποχρεώνεται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις αρμόδιες αρχές.

– Η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά, στο gov.gr. Η αίτηση θα μπορεί να αφορά στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που αναγράφονται στα εξής μητρώα:

  • στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών
  • στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
  • στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης — Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και
  • στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα υπόλοιπα τρία μητρώα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του myKEPlive.

Εως τώρα για την επιβεβαίωση των στοιχείων φυσικού προσώπου που τηρούνται στα επιμέρους μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία και ειδική διαδικασία για κάθε ένα μητρώο, ξεχωριστά. Αυτό προκαλεί συχνά πρόβλημα αναντιστοιχίας των στοιχείων που τηρούνται σε κάθε ξεχωριστό μητρώο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο πολίτης και να επιβαρύνονται με πρόσθετο διοικητικό φόρτο οι δημόσιες υπηρεσίες για τη διασταύρωση και διόρθωση των στοιχείων.

– Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω του gov.gr. H ψηφιακή αίτηση θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:

  • στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
  • στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.

Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Ειδικότερα, προβλέπεται η λειτουργία ειδικής εφαρμογής, που θα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση κυριότητας οχήματος. Παράλληλα θεσπίζεται η υποχρέωση ολοκλήρωσης διενέργειας τεχνικού ελέγχου του υπό μεταβίβαση οχήματος και προβλέπεται ότι η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των επιβατηγών οχημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον δε διαπιστώνονται σε αυτά σοβαρές επικίνδυνες ελλείψεις.

– Η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

google news

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα facebooktwitterinstagramyoutube, και στο Google news. Διαβάστε την e-enimerosi.com για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, κάνετε εγγραφή στην σελίδα και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

πηγή

Σχετικές αναρτήσεις

Το πλήρες «Snow micromoon» στις 5 Φεβρουαρίου.

e-enimerosi

Ο μίνι ήλιος με προσομοίωση της βαρύτητας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για θανατηφόρες ηλιακές καταιγίδες.

e-enimerosi

Το μποζόνιο W γίνεται 40 ετών.

e-enimerosi

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies