Την πρώτη επιχειρησιακή πτήση του, πραγματοποίησε το  Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (ΜΕΑ) τύπου HERON 1, σήμερα στο Τυμπάκι της Κρήτης, όπου θα είναι και η βάση του.