Ειδήσεις και Νέα

“Πλημμύρισε περίπου το 14% του Δήμου Σοφάδων και το 10% του Δήμου Μουζακίου (Χάρτης).

Καβαλιώτης Μηχανικός υπολόγισε ότι πλημμύρισε περίπου το «14%», (για την ακρίβεια το «13,72%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «98.874,31 στρέμματα»

ήτοι «ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα και 31/100 στρέμματα»), του «Δήμου Σοφάδων» του «Νομού Καρδίτσας» εξ’ αιτίας του πρόσφατου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την ονομασία «Daniel» σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία/δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την
διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο: «emergency.copernicus.eu» [1]. Τα δεδομένα έχουν την εξής συγκεκριμένη κωδική περιγραφή: «Delineation Monitoring 2 / Delivery:08/09/2023, 17:59 / Version 2 / (“Reason for new version: Correction of the previous flooded area value in overview map”)» [1].

Η επεξεργασία των δορυφορικών στοιχείων έγινε με την χρήση του ελεύθερου στο διαδίκτυο τεχνικού/υπολογιστικού λογισμικού «Quantum Geographical Information Systems» («Q.G.I.S.») [4].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «πλημμυρισμένης επιφάνειας» («μπλε» απόχρωση), του «Δήμου Σοφάδων» («καφέ» απόχρωση) και των «οικισμών του “Δήμου Σοφάδων ”» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική
διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].
Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους και αλλού [2.1-2.33]:

«Πλημμύρισε περίπου το 10% του ”Δήμου Μουζακίου” του “Νομού Καρδίτσας” σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα».

Καβαλιώτης Μηχανικός υπολόγισε ότι πλημμύρισε περίπου το «10%», (για την ακρίβεια το «9,81%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «30.733,39 στρέμματα» ήτοι «τριάντα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία και 39/100 στρέμματα»), του «Δήμου Μουζακίου» του «Νομού Καρδίτσας» εξ’ αιτίας του πρόσφατου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την ονομασία «Daniel» σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία/δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο: «emergency.copernicus.eu» [1]. Τα δεδομένα έχουν την εξής συγκεκριμένη κωδική περιγραφή: «Delineation Monitoring 2 / Delivery:08/09/2023, 17:59 / Version 2 / (“Reason for new version: Correction of the previous flooded area value in overview map”)» [1].

Η επεξεργασία των δορυφορικών στοιχείων έγινε με την χρήση του ελεύθερου στο διαδίκτυο τεχνικού/υπολογιστικού λογισμικού «Quantum Geographical Information Systems» («Q.G.I.S.») [4].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «πλημμυρισμένης επιφάνειας» («μπλε» απόχρωση), του «Δήμου Μουζακίου» («πράσινη» απόχρωση) και των «οικισμών του “Δήμου Μουζακίου ”» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_wo
rks&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-
xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-
8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).« https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research» ,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.EMERGENCY.COPERNICUS.EU,
(«https://emergency.copernicus.eu/»),
—————————————————————————————————————–
2.1.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-
plimmyrografima-stin-ellada/»),
2.2.KARDITSANEWS.GR,
(«https://www.karditsanews.gr/thomas-papalaskaris-plimmyrise-peripou-to-55-
tou-dimou-palama-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.3.KARDITSALIVE.NET,
(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-
%CE%BA-
%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%C
F%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%C
E%B1-daniel-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%C
E%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

2.4. KARDITSAPRESS.GR,
(«https://karditsapress.gr/eco/64-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%C
E%BD/58449-
%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%C
F%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-
%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2
%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-
%CE%BC%CE%B5-
%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),
2.5.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-toy-dimoy-palama-toy-
nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.6.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-
plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),
2.7.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-
tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.8.THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/55.html»),
2.9.ENIMEROSINEWS.GR,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/09/12/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%
cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-55-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-
%cf%80%ce%b1/»),
2.10.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-
karditsas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plimmyrise-
peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-karditsas»),
—————————————————————————————————————–

2.11.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-
tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.12.TRIKALAVOICE.GR,
(«https://www.trikalavoice.gr/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%
CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE
%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-21-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1/»),
2.13.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%
CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-
21-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%86%CE%B1%CF%81/»),
2.14.TRIKALADAY.GR,
(«https://www.trikaladay.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-
toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena»),
2.15.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-
nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.16.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-
tou-nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.17.THENEWSPAPER.GR,
(«https://www.thenewspaper.gr/2023/09/12/plimmyrise-peripou-to-21-tou-
dimou-farkadonas-paramenei-kato-ap-to-nero/»),
2.18.ENIMEROSINEWS.GR,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/09/12/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%
cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-55-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-
%cf%80%ce%b1/»),
2.19.THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/21.html»),
2.20.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-dimoy-farkadonas-nomoy-
trikalon/»),

—————————————————————————————————————–
2.21.THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/10.html»),
2.22.LARISSANET.GR,
(«https://www.larissanet.gr/2023/09/13/plimmyrise-peripou-to-10-tou-dimou-
kileler-tou-nomou-larisas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.23.TINEALARISSA.GR,
(«https://tinealarissa.gr/2023/09/13/%CE%B8-
%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%
CF%81%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-1/»),
2.24.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-
larisas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plimmyrise-
peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-larisas»),
2.25.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/13/plimmyrise-peripou-to-10-tou-
dimou-kileler-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.26.ENIMEROSINEWS.GR,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/09/13/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%
cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-10-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-
%ce%ba%ce%b9/»),
2.27.ILARISSA.GR,
(«https://ilarissa.gr/news/larissa/plimmyrise-peripou-to-10-tou-dimou-kileler-
symfona-me-doryforika-dedomena/»),
—————————————————————————————————————–
2.28.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-tis-limnis-karlas-
to-apogeyma-tis-paraskeyis-15-09-2023-apo-tin-plimmyra-stin-thessalia/»),
2.29.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/16/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-
tis-limnis-karlas-to-apogevma-tis-paraskevis-15-09-2023/»),
2.30. THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/15092023.html»),
2.31. SPORTDOG.GR,

(«https://www.sportdog.gr/life/ellada/article/786371/istoriko-rekor-gia-th-
limnh-karla»),
2.32. NEWS.B2GREEN.GR,
(«https://news.b2green.gr/37609/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B
9%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-
%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1»)
,
2.33. INFOGNOMONPOLITICS.GR,
(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/istoriko-rekor-ektasis-tis-epifaneias-
tis-limnis-karlas-to-apogevma-tis-paraskevis-15-09-2023-apo-tin-plimmyra-stin-
thessalia/»),
—————————————————————————————————————–
3.STATISTICS.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),
—————————————————————————————————————–
4.QGIS.ORG,
(«https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html »),
Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του
Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα
Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-
31/04/2017»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.»,
«02/05/2018-01/09/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης
Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος
Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού
Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού
Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,
(Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού
Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,
●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού
Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με
Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
(κιν.):(6977)507545.
(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Ένας νεκρός από λεπτοσπείρωση στη Θεσσαλία.

e-enimerosi

100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (τόνοι) νερού, εκτιμάται περίπου, ότι θα “κατεβάσει” σε μία κακοκαιρία τύπου “Daniel” (~500,00 mm βροχής), το ”Ρέμα Ειρήνη (“Μαΐστρου”) Αλεξανδρούπολης”:».

e-enimerosi

Κακοκαιρία Elias: Χωρίς ρεύμα μεγάλο κομμάτι της πόλης του Βόλου.

e-enimerosi

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies