Άρθρα Ρεπορτάζ

Θανάσης Δημητρίου. Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων.

Ο Θανάσης Δημητρίου, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων, μας μιλάει για την υποψηφιότητά του στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Με σημαντική Παρουσία την πόλη των Τρικάλων και γνώστης των προβλημάτων της περιοχής, καθότι αστυνομικός για 24 χρόνια γνωρίζει τα προβλήματα και μέσα από την υπηρεσία, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής. Θεολόγος και πρόεδρος των ιεροψαλτών του νομού Τρικάλων έχει στενούς δεσμούς με την εκκλησία αλλά και γενικότερα με τον πολιτισμό και τα κοινά.

Ανήσυχο πνεύμα και θέλοντας να προσφέρει στον τόπο του, αποφάσισε να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατεβαίνει πρώτη φορά στις εκλογές και έχει όρεξη και μεράκι για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κοινοί στόχοι και αρχές που συνήθως υιοθετούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι όπως:
 • Ανάπτυξη και Οικονομία: Προωθούν πολιτικές και μέτρα για την ανάπτυξη της περιοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομίας.
 • Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες: Εργάζονται για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή τους.
 • Περιβάλλον και Βιωσιμότητα: Προωθούν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Υποστηρίζουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη διάδοση της γνώσης στην περιοχή τους.
 • Υποδομές και Μεταφορές: Εργάζονται για τη βελτίωση των υποδομών, όπως οδοί, γέφυρες, δίκτυα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.
 • Διακυβέρνηση και Διαφάνεια: Προωθούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών και την καλή διακυβέρνηση.
Οι λόγοι που που αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα;
 • Για την εξυπηρέτηση της κοινότητας. Οι υποψήφιοι μπορεί να επιθυμούν να συμβάλουν στην κοινότητά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 • Πάθος για την Πολιτική: Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάθος για την πολιτική και τη δημόσια υπηρεσία και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη: Κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να θεωρούν ότι η εκλογική διαδικασία και η υπηρεσία σε δημόσια αξιώματα μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Πεποίθηση σε Συγκεκριμένες Πολιτικές: Ορισμένοι υποψήφιοι είναι αφοσιωμένοι σε συγκεκριμένες πολιτικές ή ιδέες και επιθυμούν να επιρρέασουν την πολιτική λήψη αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς.
 • Ανταπόκριση σε Κρίσεις ή Προκλήσεις: Κάποιες φορές, υποψήφιοι αποφασίζουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να αναλάβουν καθήκοντα κατά τη διάρκεια κρίσεων ή σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια περιφέρεια.
 • Εξαγωγή Αλλαγής: Ορισμένοι υποψήφιοι θεωρούν ότι η περιφερειακή διοίκηση χρειάζεται αλλαγή και επιθυμούν να συμμετέχουν για να προωθήσουν αυτήν την αλλαγή.
Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό;
Επέλεξα τον συνδυασμό του Δημήτριου Κουρέτα υποψήφιου περιφερειάρχη Θεσσαλίας διότι είναι καθηγητής, βιοχημικός, πανεπιστημιακός και είναι καταξιωμένος, δέχτηκα την πρόταση του και θέλω να προσφέρω όπου και έχει πολύ καλή ομάδα.
 • Υποστήριξη: Μια από τις κύριες αιτίες για τη συμμετοχή σε συνδυασμό είναι η υποστήριξη. Οι υποψήφιοι μπορεί να συμφωνούν με τις πολιτικές, τις αξίες και το πρόγραμμα ενός συγκεκριμένου συνδυασμού ή πολιτικού κόμματος και να επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υλοποίησή τους.
 • Συνεργασία: Οι υποψήφιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι πιο αποτελεσματικοί όταν συνεργάζονται με άλλους υποψηφίους και μοιράζονται την εργασία και τις πόρους.
 • Πολιτική Υποδομή: Οι συνδυασμοί και τα πολιτικά κόμματα συχνά έχουν έτοιμη πολιτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του οργανωτικού δικτύου, της χρηματοδότησης και της εκλογικής στήριξης, που μπορεί να κάνει πιο εύκολη την εκλογική εκστρατεία.
 • Πολιτική Συμμαχία: Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποψήφιοι επιλέγουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους υποψηφίους για να δημιουργήσουν ισχυρούς συνδυασμούς που μπορούν να ανταγωνιστούν επιτυχώς στις εκλογές.
 • Πρόσβαση στους Ψηφοφόρους: Σε ορισμένες περιοχές, η συμμετοχή σε έναν συνδυασμό ή ένα πολιτικό κόμμα μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο ψηφοφόρων.
Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος;
 • Για τη  εμπειρία και τις ικανότητες: Ο ψηφοφόρος ενδέχεται να εκτιμά την εμπειρία και τις ικανότητες του υποψηφίου και να πιστεύει ότι αυτός είναι ικανός να διαχειριστεί τα καθήκοντα της θέσης για την οποία είναι υποψήφιος.
 • Αξιοπιστία και Ακεραιότητα: Ο ψηφοφόρος ενδέχεται να επιλέξει έναν υποψήφιο που θεωρεί αξιόπιστο και ακέραιο.
 • Ενδιαφέρον για Συγκεκριμένα Θέματα: Ορισμένοι ψηφοφόροι ενδέχεται να ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα θέματα, όπως οικολογία, υγεία, εκπαίδευση και άλλα, και να επιλέγουν έναν υποψήφιο που είναι αφοσιωμένος σε αυτά τα θέματα.
 • Προσωπική Συμπάθεια: Ορισμένοι ψηφοφόροι ενδέχεται να έχουν προσωπική συμπάθεια για έναν υποψήφιο, είτε λόγω της προσωπικότητάς του, είτε λόγω της ιστορίας του.
 • Κομματική Προτίμηση: Σε πολλές χώρες, οι ψηφοφόροι συνδέονται με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και ψηφίζουν για υποψηφίους από αυτά τα κόμματα.
Για τις πλημμύρες τώρα. τι θεωρείτε οτι έφταιξε και δεν έγιναν τα έργα που θα έπρεπε και δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια σωστά από τον νυν περιφερειάρχη;
 • Οι εκτεταμένες Βροχοπτώσεις: Οι πλημμύρες συχνά συμβαίνουν όταν υπάρχει έντονη και εκτεταμένη βροχόπτωση που ξεπερνά την ικανότητα του εδάφους και των ρευμάτων να απορροφήσουν το νερό.
 • Ελλείψη υποδομών: Η έλλειψη αποτελεσματικών υδρολογικών υποδομών, όπως φράγματα, αποχετεύσεις και απορροφητικές επιφάνειες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρας.
 • Ανθρώπινες Δραστηριότητες: Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ανέγερση κτιρίων σε περιοχές πλημμυρών, η αφαίρεση φυσικών εμποδίων όπως υδρολογικά λειψάνα και ο αυξημένος πληθυσμός σε αστικές περιοχές, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του κινδύνου πλημμύρας.
 • Υπερχείλιση Ποταμών και Ποτιστικών: Οι ποταμοί και τα ποτιστικά συστήματα μπορούν να υπερχειλίσουν λόγω των υψηλών υδάτων που προκαλούνται από τις βροχοπτώσεις.
 • Ρύπανση και Ασφάλτωση: Η υπερβολική ασφάλτωση της επιφάνειας του εδάφους και η ανεπαρκής αποστράγγιση μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμύρων. Οι ρυπαντές, όπως τα απόβλητα και τα εργοτάξια, επίσης, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση του νερού και να προκαλέσουν πλημμύρες.
Και τελευταία ερώτηση, νομίζετε πως πάμε στε φτοχωποίηση της Θεσσαλίας;
Η πρόληψη των πλημμυρών απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την κοινότητα, τις αρχές, και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Εδώ είναι μερικά από τα σημαντικά έργα που πρέπει να γίνουν για την αποφυγή πλημμύρας:

Κύριε Δημητρίου ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη.

Και εγώ σας ευχαριστώ και να τονίσω πως είστε ο φάρος του Ελληνισμού στο εξωτερικό και να σας συγχαρώ για την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνετε. Παρόλο που είστε μακριά από την πατρίδα δεν την ξεχνάτε, την υποστηρίζετε και εσείς με τον δικό σας τρόπο από τη θέση του δημοσιογράφο προσπαθείτε να υποστηρίξετε και να αναδείξετε τα ιδανικά του, συνεχίστε το πολύ σπουδαίο έργο που επιτελείται.

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Βρετανικά δικαστήρια: Παράνομη η αναγνώριση πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αναγνωρίσει το «Ερζάν»!

e-enimerosi

Ασφαλής η ημερήσια κατανάλωση βενθοπελαγικών ψαριών (σαφρίδια, γόπες, φρίσσες) στον Παγασητικού Κόλπου.

e-enimerosi

Γιατί οι τουρκοφοβικές Αθήνα και Λευκωσία ρίχνουν ξανά σωσίβιο στον πειρατή Ερντογάν;

e-enimerosi

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies