Άρθρα Ρεπορτάζ

Πόσο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να παραχθεί στους διάφορους οικισμούς της Μεσαράς, Ηρακλείου, Κρήτης.

Καβαλιώτης “Πολιτικός Μηχανικός” υπολόγισε την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να παραχθεί από εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (φωτοβολταϊκά συστήματα συλλογής ηλεκτρικής ακτινοβολίας και μετατροπής σε ηλεκτρικό ρεύμα προς κατανάλωση), των οικισμών που βρίσκονται εντός της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”». Ο υπολογισμός έγινε με την βοήθεια των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (εν συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» (εν συντομία «G.I.S.») [1].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, του περιγράμματος της «λεκάνης απορροής», (με διαβαθμισμένη απόχρωση ανάλογα με την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε κάθε περιοχή, συγκεκριμένα, με «γαλάζια» απόχρωση απεικονίζονται οι περιοχές στις οποίες αντιστοιχεί η χαμηλότερη ποσότητα εμπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, με «κόκκινη» απόχρωση απεικονίζονται οι περιοχές στις οποίες αντιστοιχεί η υψηλότερη ποσότητα εμπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ενώ με «πράσινη», «κίτρινη» και λοιπές αποχρώσεις απεικονίζονται οι περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν οι ενδιάμεσες ποσότητες εμπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας) [1].
Εικόνα 2. Η απεικόνιση, του περιγράμματος της «λεκάνης απορροής», (πολύγωνο με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση), του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» και οι οικισμοί, (κύκλοι με «ανοιχτή πορτοκαλί» απόχρωση με μέγεθος ανάλογο της ποσότητας της ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε κάθε οικισμό) [1].
Πίνακας 1. Οι παραγόμενες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, (κιλοβατώρες ανά εκατό τετραγωνικά μέτρα οροφής ακινήτου, για το χρονικό διάστημα από 01/01-31/12/2023 δηλαδή για 306 ημέρες), σε [(τριάντα ένα),(31)] οικισμούς, {από τους [(91),(εννενήντα ένα)] συνολικά}, οι οποίοι βρίσκονται όλοι μέσα στο εύρος της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του «“Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”») [1].

Παρατήρηση: Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με την παραδοχή ότι η εμπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, {σε οροφή ακινήτου εμβαδού ίσου με [(εκατό τετραγωνικά μέτρα),(100,00 τ.μ.)]}, μετατρέπεται κατά [(11%),(έντεκα επί τοις εκατό)] σε ηλεκτρικό ρεύμα και ότι από το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα το [(86%),(ογδόντα επί τοις εκατό)] διοχετεύεται στο δίκτυο διάθεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/» καθώς επίσης και σε διάφορους άλλους διαδικτυακούς συνδέσμους, [όπως π.χ. 2.1-2.19].

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.MDPI.COM,

https://www.mdpi.com/2076-3417/9/9/1960»),

—————————————————————————————————————–

2.1.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/2021979_geropotamos-mesaras-se-mia-kakokairia-typoy-daniel-tha-katebasei-240-ekatommyria»),

2.2.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/10/10/geropotamos-mesaras-posa-ekatommyri/»),

2.3.FLASHNEWS.GR.GR,

(«https://flashnews.gr/post/705049/geropotamos-mesaras-kritis-240-ekatommyria-kyvika-metra-tonous-peripou-tha-katevasei-se-mia-kakokairia-typou-daniel/»),

2.4.EMESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/mesara-geropotamos-se-mia-kakokairia-typoy-daniel-tha-katevasei-240-ekatommyria-tonoys-peripoy/»),

2.5.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/geropotamos-mesaras-kritis-240-ekatommuria-kuvika-metra-tonous-peripou-tha-katevasei-se-mia-kakoka»),

2.6.MESARALIVE.GR,

(«https://www.mesaralive.gr/post/geropotamos-mesaras-krhths-240-ekatommuria-kubika-metra-tonous-tha-katebase/local-news/»),

2.7.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/10/11/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-240-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D/»),

—————————————————————————————————————–

2.8.MESARALIVE.GR,

(«https://www.mesaralive.gr/post/oi-epikindunes-gia-plhmmura-perioches-tou-aerodromiou-tumpakiou/local-news/»),

2.9.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/perioxes-idiaitera-euaisthites-na-pligoun-apo-endexomenes-plimmures-stin-perioxi-tou-aerodromiou-tumpakiou»),

2.10.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/2025264_poies-periohes-einai-idiaitera-eyaisthites-na-pligoyn-apo-endehomenes-plimmyres-stin»),

2.11.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/10/30/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd/»),

—————————————————————————————————————–

2.12.NEAKRITI.GR,

https://www.neakriti.gr/kriti/irakleio/2025454_geropotamosmesarasstinprohthesinibrohikatebaseperipoy-2-ekatkybika»),

2.13.APOPSILIVE.GR,

https://www.apopsilive.gr/blogs/ogeropotamossemiaimerabrochoptosiskatebase-2-ekatommuriakubika»),

2.14.FLASHNEWS.GR,

https://flashnews.gr/post/713695/geropotamoskritisperipou-2-ekatommyriatonouskatevasestinchthesinivrochi/»),

2.15.NEWSHUB.GR,

https://www.newshub.gr/el/kriti/mesaraogeropotamoskatevasestinchthesinivrochiperipoy-2-ekatommyriakyvika»),

2.16.CANDIADOC.GR,

https://www.candiadoc.gr/2023/10/31/peripoy-2-ekatkyvikametraneroykatev/»),

2.17.EMESARA.GR,

https://emesara.gr/geropotamosstinteleytaiavrochoptosikatevaseperipoy-2-ekatkyvikametra/»),

2.18.ANTILALOSPRESS.GR,

https://www.antilalospress.gr/Articles/duoekatommuriakuvikametratonousperipoukatevasexthesogeropotamos»),

2.19.EENIMEROSI.COM,

https://eenimerosi.com/2023/11/01/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-2-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D/»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα / Ενεργειακή έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Βρετανικά δικαστήρια: Παράνομη η αναγνώριση πτήσεων από Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αναγνωρίσει το «Ερζάν»!

e-enimerosi

Ασφαλής η ημερήσια κατανάλωση βενθοπελαγικών ψαριών (σαφρίδια, γόπες, φρίσσες) στον Παγασητικού Κόλπου.

e-enimerosi

Γιατί οι τουρκοφοβικές Αθήνα και Λευκωσία ρίχνουν ξανά σωσίβιο στον πειρατή Ερντογάν;

e-enimerosi

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies