Η έκθεση περιέχει ρητές αναφορές προς την Άγκυρα για την επιθετική πολιτικής της στο Κυπριακό αλλά και για την εμμονή της στη λύση δύο κρατών. Αναφορά επίσης γίνεται και για τη στάση του Τούρκου Προέδρου απέναντι στη Χαμάς μετά το τρομοκρατικό χτύπημα.

Σε σχέση με το Κυπριακό, στο κείμενο της επικοινωνίας που συνοδεύει τις εκθέσεις τονίζεται η σημασία όπως η Τουρκία «δεσμευτεί και συνεισφέρει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, καθώς και το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές της ΕΕ.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ακόμα η σημασία όπως η Τουρκία «επαναδιατυπώσει τη δέσμευσή της στη διαδικασία της οποίας ηγούνται τα ΗΕ για διευθέτηση στην Κύπρο, κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, περιλαμβανομένης της εξωτερικής τους διάστασης».

Σημαντικές αναφορές στο κείμενο της έκθεσης αποτελούν η αναφορά στο ότι η Τουρκία «συνέχισε την στρατικοποίηση της κατεχόμενης περιοχής» μέσω της αναβάθμισης της στρατιωτικής βάσης για drones στο Λευκόνοικο και της ναυτικής βάσης στο Μπογάζι, καθώς και αναφορά στα επεισόδια στην Πύλα, και την κατάσταση στην περιοχή των Βαρωσίων.

Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναφορά στο ότι η Τουρκία «κατ’ επανάληψη υποστήριξε τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο» σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ, καθώς και στην απόφαση του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να δεχθεί την «τδβκ» ως παρατηρητή. Προστίθεται ακόμα ότι «η όποια ενέργεια για διευκόλυνση ή στήριξη με όποιον τρόπο στη διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής αποσχιστικής οντότητας πλήττει σοβαρά τις προσπάθειες» της δημιουργίας της κατάλληλης ατμόσφαιρας για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα όσον αφορά την Κύπρο, στην έκθεση υπογραμμίζεται πως η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία, βάσει του διαπραγματευτικού πλαισίου για την ένταξή της καθώς και σχετικές δηλώσεις από το Συμβούλιο, «να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις» για λύση «εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, κατά τρόπο σύμφωνο με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο με τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο».

Στο κείμενο της έκθεσης επαναλαμβάνεται ακόμα πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει στα συμπεράσματα του τον Ιούνιο του 2023 τη γρήγορη επανέναρξη των συνομιλιών, και εξέφρασε την ετοιμότητα της ΕΕ να παίξει ενεργό ρόλο στη στήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας της οποίας ηγούνται τα Ηνωμένα Έθνη με όλα τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή της.

Στην εισαγωγή της έκθεσης σημειώνεται μεταξύ άλλων πως κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, η Τουρκία «δεν προχώρησε στις όποιες μη αδειοδοτημένες γεωτρητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο», αλλά συνέχισε να αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και «κατ’ επανάληψη υποστήριξε μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο, κατά τρόπο αντίθετο με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, στην εισαγωγή γίνεται αναφορά και στο ότι «η επιδίωξη του διαλόγου καλή τη πίστει και η αποχή από μονομερείς κινήσεις που αντιβαίνουν των συμφερόντων της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας, αμοιβαία επωφελούς, μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».

Στο ίδιο τμήμα της έκθεσης αναφέρεται μεταξύ άλλων και η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου του 2023, και η μείωση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

Σε σχέση με τη μετανάστευση, η Τουρκία καλείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στη βάση της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας του 2016, ενώ σημειώνεται πως η τήρηση της συμφωνίας επανεισδοχής «προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ» συνεχίζει να εκκρεμεί. Σημειώνεται πως μετά την μεγάλη αύξηση των παράτυπων αφίξεων το 2022, κατά το πρώτο μισό του 2023 οι παράτυπες αφίξεις από την Τουρκία μειώθηκαν σε σχέση με το 2022, κατά 42% όσον αφορά τις αφίξεις στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.

e-enimerosi /Μουρτζούκος Χρήστος

Φιλελεύθερος