Ειδήσεις και Νέα

Αυξήσεις των δασών, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2021 όπως αποτυπώνονται από το δορυφορικό σύστημα “Copernicus/Sentinel-2”.

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι χρήσεις και καλύψεις γης του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», (στην «Βόρεια Εύβοια»).

Με ειδική έμφαση στην μείωση των εμβαδών των εκτάσεων που καλύπτονται από δάση στους δύο συγκεκριμένους Δήμους (και με ειδική έμφαση στην αύξηση των εμβαδών των εκτάσεων που καλύπτονται από δάση στους δύο συγκεκριμένους Δήμους μετά την καταστροφική πυρκαγιά του «Αυγούστου 2021»), κατά το χρονικό διάστημα 2017-2023 («01/01/2017-01/01/2024») με την χρήση των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (σε συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» («G.I.S.») και τις πληροφορίες που προέρχονται από την απεικόνιση που προσφέρει το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2». Η αποστολή «Copernicus SENTINEL-2» αποτελείται από μία συνάθροιση (συγκέντρωση, συσσώρευση) δύο δορυφόρων οι οποίοι διέρχονται, περιστρεφόμενοι σε τροχιά, επάνω από τους δύο πόλους της γης, τοποθετημένοι στην ίδια σύγχρονη περιστροφική τροχιά με αυτήν του ηλίου, συντονισμένοι (συγχρονισμένοι) σε μία γωνία 180 μοιρών ο ένας ως προς τον άλλο [1].

Εικόνα 1. Η γραφική απεικόνιση της μεθοδολογίας λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος «Copernicus/Sentinel-2» [1].

Η απεικονίσεις και οι σχετικές αναλύσεις επιτεύχθηκαν χάρη στις αποκοπές, (στα όρια του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και στα όρια του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»), τμημάτων του θεματικού επιπέδου με την ονομασία «Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Time Series» («Sentinel-2 Ετήσιες Χρονοσειρές Χρήσης Γης/Κάλυψης Γης 10μέτρα»), (το οποίο έχει παραχθεί από το «Επιδραστικό Παρατηρητήριο», την «Microsoft» και την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία λογισμικού συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών «Esri»), το οποίο επίπεδο στην ουσία αναπαριστά έναν παγκόσμιο χάρτη χρήσης γης/κάλυψης γης («Χ.Γ.Κ.Γ.», «L.U.L.C.») που έχει προκύψει από τις εικόνες του δορυφορικού συστήματος «ESA Sentinel-2» σε ανάλυση “10 μέτρων”. Κάθε χρονιά δημιουργείται με το «Επιδραστικό, Βαθειάς Γνώσης, Μοντέλο Κατηγοριοποίησης “Al», το οποίο έχει εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας δισεκατομμύρια ετικετοποιημένα από ανθρώπινη παρέμβαση εικονοστοιχεία από την «Εθνική Γεωγραφική Ένωση». Οι παγκόσμιοι χάρτες παράγονται εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο στο σύστημα συλλογής εικόνων «Sentinel-2 Επίπεδο-2Α» στον «Πλανητικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή της Microsoft», διενεργώντας επεξεργασία σε περισσότερες από 400.000 παρατηρήσεις της Γης σε ετήσια βάση [2].

Εικόνα 2.1.1. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-01/01/2018), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 2.1.2. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2022-01/01/2023), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 2.1.3. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2023-01/01/2024), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 2.2.1. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-01/01/2018), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 2.2.2. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2022-01/01/2023), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 2.2.3. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2023-01/01/2024), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 3.(1&2).1. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-01/01/2018), του συμπλέγματος που αποτελείται από τον «Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού» και από τον «Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 3.(1&2).2. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2022-01/01/2023), του συμπλέγματος που αποτελείται από τον «Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού» και από τον «Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].
Εικόνα 3.(1&2).3. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2023-01/01/2024), του συμπλέγματος που αποτελείται από τον «Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού» και από τον «Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].

Ορισμοί των διαφόρων κατηγοριών (μόνο αυτές που κάνουν την εμφάνισή τους στον «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και στον «Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»):

Νο~1.Νερό («Water»): Περιοχές όπου το νερό έκανε κυρίαρχη την παρουσία του καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Ενδεχόμενα δεν αποτυπώνονται περιοχές με σποραδική ή πρόσκαιρη παρουσία νερού. Περιέχει ελάχιστη έως καθόλου αραιή βλάστηση, καθόλου επιφανειακούς βράχους και οικιστικές περιοχές όπως αποβάθρες/προβλήτες. Παραδείγματα των περιοχών που απεικονίζονται στην κατηγορία αυτή: Ποταμοί, λιμνούλες, λίμνες (μικρές και μεγάλες λίμνες), ωκεανοί, πλημμυρισμένες αλατούχες επίπεδες περιοχές (αλμυρά έλη).

Νο~2.Δέντρα («Trees»): Οποιαδήποτε σημαντική ομάδα/συστάδα/σύμπλεγμα από ψηλά (ύψους περίπου ίσου με 15 πόδια ή αλλιώς 4,572 μέτρα ή ακόμη και υψηλότερα) πυκνής βλάστησης, που συνήθως χαρακτηρίζεται από κλειστή είτε πυκνή κώμη. Παραδείγματα: Ξυλώδης βλάστηση, ομάδες/συστάδες/συμπλέγματα από πυκνή και υψηλή βλάστηση εντός περιοχών με βλάστηση τύπου «σαβάνα», φυτειών, βάλτου/έλους, μανγκρόβιων δένδρων/ελών (πυκνή/υψηλή βλάστηση με πρόσκαιρη/εφήμερη παρουσία νερού ή κώμη πολύ πυκνή που καθιστά αδύνατη την ανίχνευση νερού κάτω από την πολύ πυκνή αυτή κώμη).

Νο~4.Πλημμυρισμένη Βλάστηση («Flooded Vegetation»): Περιοχές καλυμμένες με κάθε είδους βλάστηση που βρίσκεται σε προφανή ανάμιξη με νερό κατά την διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της χρονιάς. Εποχιακά πλημμυρισμένη περιοχή που αποτελεί μίγμα γρασιδιού/θάμνων/δέντρων/γυμνού εδάφους. Παραδείγματα: Πλημμυρισμένα μανγκρόβια δέντρα, αναδυόμενη (ανερχόμενη, εξελισσόμενη) βλάστηση, ορυζώνες, και κάθε άλλου είδους μεγάλων απαιτήσεων σε αρδευόμενο νερό και πλημμυρισμένες αγροτικές καλλιέργειες.

Νο~5.Καλλιέργειες/Σοδειές/Συγκομιδές («Crops»): Ανθρωπογενή (από ανθρώπινο παράγοντα) φυτευμένα/χαραγμένα κομμάτια γης (χωράφια) με δημητριακά, χορτάρια, βότανα, γρασίδια, χλόες, βοσκοτόπια και καλλιέργειες που φτάνουν στο ύψος του δένδρου (δενδροκαλλιέργειες/δενδροφυτείες). Παραδείγματα: Καλαμπόκια, σιτάρια, σόγια, κομμάτια γης (χωράφια) σε αγρανάπαυση είτε συγκροτημένη/διαρθρωμένη γη.

Νο~7.Χτισμένη/Οικοδομημένη Περιοχή («Built Area»): Ανθρωπογενείς (από ανθρώπινο παράγοντα) κατασκευές. Κύρια οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Μεγάλου μεγέθους, ομογενείς, αδιαπέραστες (από το νερό) περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης, κτίρια γραφείων και οικιστικές περιοχές (περιοχές όπου κυριαρχεί η χρήση στέγασης/διαμονής νοικοκυριών). Παραδείγματα: Κτίρια που είναι ήδη είτε προορίζονται για κατοικίες (σπίτια), πυκνοδομημένα χωριά και οικισμοί, μικρές και μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι.

Νο~8.Γυμνό/Άδειο Έδαφος («Bare Ground»): Περιοχές όπου κυριαρχούν οι βράχοι είτε εδάφη με πολύ αραιή είτε καθόλου βλάστηση καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Μεγάλες σε έκταση αμμώδεις είτε ερημοποιημένες περιοχές με καθόλου είτε λίγη βλάστηση. Παραδείγματα: Εκτεθειμένοι βράχοι, εκτεθειμένα εδάφη, ερημοποιημένες είτε αμμώδεις θίνες, αμμόλοφοι, ξηρά (άνυδρα) γήινα επίπεδα/βαθύπεδα/υψίπεδα/λεκάνες συλλογής/αλυκές, άνυδρους (ξερούς) πυθμένες λιμνών, ορυχεία.

Νο~9.Χιόνι/Πάγος («Snow/Ice»): Μεγάλες σε έκταση ομογενείς περιοχές όπου κυριαρχεί η παρουσία του μόνιμου χιονιού είτε του πάγου, κυρίως σε ορεινές περιοχές είτε σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Παραδείγματα: Παγετώνες, μόνιμοι σοροί χιονιού, εκτάσεις με χιόνι.

Νο~10.Σύννεφα/Νεφώδεις Σχηματισμοί («Clouds»): Καμία διαθέσιμη πληροφορία κάλυψης γης εξ’ αιτίας της επίμονης κάλυψης του ουρανού με σύννεφα (νέφη, νεφελώδεις σχηματισμούς).

Νο~11.Βοσκότοποι («Rangeland»): Ανοιχτές εκτάσεις καλυμμένες με ομογενή βλάστηση, (βότανα/χορτάρια) που δεν διαθέτουν προφανή ανθρωπογενή σχεδιασμό (π.χ. ένα μη συγκροτημένο/χαραγμένο γήπεδο/κομμάτι γης/χωράφι, μία μη συγκροτημένη/χαραγμένη έκταση/κομμάτι γης/χωράφι). Παραδείγματα: Φυσικά λιβάδια (βοσκοτόπια, λειμώνες) με αραιή είτε καθόλου δενδρο-κάλυψη, ανοιχτές περιοχές με βλάστηση τύπου «σαβάνα» με λίγα είτε καθόλου δέντρα, πάρκα και γήπεδα που προορίζονται για αγώνες «γκολφ» με κάλυψη «γκαζόν», άλλες περιοχές με κάλυψη «γκαζόν», βοσκότοποι (βοσκοτόπια, εκτάσεις για βοσκή). Μίγματα μικρών ομάδων/συστάδων/συμπλεγμάτων από φυτά είτε μεμονωμένα φυτά διασκορπισμένα σε ένα τοπίο στο οποίο φαίνεται εκτεθειμένο έδαφος είτε εκτεθειμένοι βράχοι. Ξέφωτα όπου κυριαρχούν οι θάμνοι (θαμνότοποι) και τα χαμόδεντρα, μέσα σε πυκνά δάση, τα οποία ξεκάθαρα είναι χαμηλότερου ύψους από τα δέντρα. Παραδείγματα: Μέσου μεγέθους είτε πολύ αραιή κάλυψη από θάμνους και λόχμες, θάμνοι και τούφες/θύσανοι από χορτάρια, περιοχές βλάστησης τύπου «σαβάνα» με πολύ αραιά χορτάρια, δέντρα ή άλλα φυτά.

Εικόνα 4.1. Το διάγραμμα (ιστόγραμμα) των χρήσεων γης, (κατά το χρονικό διάστημα 2017-2023), (η έκταση δίνεται σε στρέμματα επιφάνειας), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].

Όπως φαίνεται τόσο από την παραπάνω εικόνα, («Εικόνα 4.1»), όσο από τον παρακάτω πίνακα, («Πίνακας 1.1»), εύκολα εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από δέντρα/δάση («Νο~2») αυξήθηκαν συνεχώς μέχρι και το έτος 2019, και στην συνέχεια μειώθηκαν μέχρι και το έτος 2022, φτάνοντας (το έτος 2022) στην χαμηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ αυξήθηκαν αισθητά κατά την διάρκεια του έτους 2023,

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από καλλιέργειες («Νο~5») αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2018, μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2019 σε επίπεδα χαμηλότερα του έτους 2017 και συγκεκριμένα στην χαμηλότερη τιμή στην περίοδο αναφοράς της τελευταίας εξαετίας (2017-2022), αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2020 αλλά σε επίπεδα ελαφρώς μεγαλύτερα του έτους 2017 και μικρότερα του έτους 2018, μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2021 σε επίπεδα μεγαλύτερα του έτους 2019 αλλά μικρότερα του έτους 2017 και αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2022, φτάνοντας (το έτος 2022) στην υψηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα κατά την διάρκεια του έτους 2023,

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από βοσκότοπους («Νο~11») μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2018, αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2019 φτάνοντας όμως σε επίπεδα χαμηλότερα του 2017, μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2020 αλλά σε επίπεδα μεγαλύτερα του έτους 2018, αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2021 σε επίπεδα μεγαλύτερα του έτους 2017 ενώ τέλος αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2022, φτάνοντας έτσι λοιπόν (το έτος 2022) στην υψηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ μειώθηκαν αισθητά κατά την διάρκεια του έτους 2023.

Πίνακας 1.1. Ο πίνακας και η χρωματική παλέτα αντιστοίχισης των χρήσεων γης, (κατά το χρονικό διάστημα 2017-2023), (η έκταση δίνεται σε στρέμματα επιφάνειας), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2», (αξιοσημείωτη είναι η μείωση των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από δάση από το έτος 2021 στο έτος 2022 προφανώς λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου του έτους 2021) [2].
Εικόνα 4.2. Το διάγραμμα (ιστόγραμμα) των χρήσεων γης, (κατά το χρονικό διάστημα 2017-2023), (η έκταση δίνεται σε στρέμματα επιφάνειας), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].

Όπως φαίνεται τόσο από την παραπάνω εικόνα, («Εικόνα 4.2»), όσο από τον παρακάτω πίνακα, («Πίνακας 1.2»), εύκολα εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από δέντρα/δάση («Νο~2») αυξήθηκαν μέχρι και κατά την διάρκεια του έτους 2019, μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2020 φτάνοντας όμως σε επίπεδα μεγαλύτερα του έτους 2018 και στην συνέχεια μειώθηκαν συνεχώς μέχρι και το έτος 2022, φτάνοντας (το έτος 2022) στην χαμηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ αυξήθηκαν αισθητά κατά την διάρκεια του έτους 2023,

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από καλλιέργειες («Νο~5») αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2018, μειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2019 φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλότερα του 2017, αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2020 σε επίπεδα υψηλότερα του έτους 2017 αλλά χαμηλότερα του έτους 2018, αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2021 αλλά σε επίπεδα χαμηλότερα του έτους 2018 ενώ τέλος αυξήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2022, φτάνοντας (το έτος 2022) στην υψηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ μειώθηκαν αισθητά κατά την διάρκεια του έτους 2023,

  • οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από βοσκότοπους («Νο~11») μειώθηκαν μέχρι και το έτος 2020, αυξήθηκαν το έτος 2021 φτάνοντας όμως σε επίπεδα υψηλότερα του 2017 ενώ τέλος αυξήθηκαν περαιτέρω και το έτος 2022, φτάνοντας έτσι λοιπόν (το έτος 2022) στην υψηλότερη τιμή τους στην περίοδο αναφοράς της εξαετίας (2017-2022), ενώ μειώθηκαν αισθητά κατά την διάρκεια του έτους 2023.

Πίνακας 1.2. Ο πίνακας και η χρωματική παλέτα αντιστοίχισης των χρήσεων γης, (κατά το χρονικό διάστημα 2017-2023), (η έκταση δίνεται σε στρέμματα επιφάνειας), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2», (αξιοσημείωτη είναι η μείωση των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από δάση από το έτος 2021 στο έτος 2022 προφανώς λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου του έτους 2021) [2].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.1.SENTINELS.COPERNICUS.EU,

https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2»),

1.2.LIVINGATLAS.ARCGIS.COM,

https://livingatlas.arcgis.com/landcover/»),

—————————————————————————————————————–

2.1.PALMOSEV.GR,

(«https://www.palmosev.gr/aytodioikisi/meioseis-ton-dason-47-ston-dimo-istiaias-aidipsoy-kai-60-ston-dimo-mantoydioy-limnis-agias-annas/»),

2.2.STEREANEWS.GR,

(«https://www.stereanews.gr/2023/06/poso-miothikan-dasi-b-euboia/»),

2.3.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%B7-%CE%B2%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AC-%CF%84/»),

2.4.ENERGYMAG.GR,

(«https://www.energymag.gr/periballon/74943_meioseis-ton-dason-47-ston-dimo-istiaias-aidipsoy-60-ston-dimo-mantoydioy-limnis»),

2.5.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/34186/%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80-%CE%B5-%CE%B5%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC»),

—————————————————————————————————————–

2.6.TINEALARISSA.GR,

https://tinealarissa.gr/2023/06/05/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC/»),

2.7.KOSMOWLARISSA.GR,

(«https://www.kosmoslarissa.gr/blog/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-2017-2022-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-copernicus-sentinel-2»),

2.8.ELASSONANEWS.GR,

(«https://www.elassonanews.gr/oi-chriseis-kai-kalypseis-gis-tou-dimou-elassonas-apo-to-2017-2022-opos-apotyponontai-apo-to-doryforiko-systima-copernicus-sentinel-2/»),

2.9.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/33789/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB»),

—————————————————————————————————————–

2.10.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/epistimes/xriseis-kai-kalypseis-gis-toy-dimoy-faistoy-mesa-apo-toys-doryforoys-copernicus-sentinel»),

2.11.MICHANIKOSONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1/»),

2.12.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/07/17/chriseis-kalypseis-gis-dimoy-faisto/»),

2.13.EMESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/oi-chriseis-kai-kalypseis-gis-toy-dimoy-faistoy-kata-to-chroniko-diastima-2017-2022/»),

2.13.NEWS.B2GREEN.GR,

https://news.b2green.gr/35697/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83»),

2.13.CRETANMAGAZINE.GR,

https://www.cretanmagazine.gr/oichriseiskalypseisgistoydimoyfa/»),

2.13.PHAISTOSNEWS.GR,

https://phaistosnews.gr/649-oichriseiskaikalypseisgistoydimoyfaistoy/»),

2.13.CRETAPRESS.GR,

https://cretapress.gr/oichriseiskalypseisgisdimoyfaistoytochroniko/»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

—————————————————————————————————————–

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news.

Σχετικές αναρτήσεις

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΜΕΡΟΣ 2ο / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη

Φλώρινα: Άγρια δολοφονία 31χρονου – Ερωτική αντιζηλία βλέπει η αστυνομία

e-enimerosi

Legends 2004 – UEFA All Stars: Τιμή στην ομάδα των Πρωταθλητών από τους ομογενείς (Βίντεο)

Χρήστος Μουρτζούκος