Άρθρα Ρεπορτάζ

Συνέντευξη με τον καθηγητή Οικονομικών και νέων τεχνολογιών Μάριο Παπαευσταθίου.

Μέρος 2ο

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης με τον καθηγητή νέων τεχνολογιών κ. Μάριο Παπαευσταθίου. Η συνέντευξη έχει χωριστεί σε τρία τμήματα, το πρώτο κομμάτι δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, πάμε τώρα να δούμε τι μας λέει στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης μας.
Πέρα από τα οφέλη, μπορούν να προβλεφθούν και δυνητικά να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι των νέων τεχνολογικών;

Ναι, μπορούν να προβλεφθούν και αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται αυτοί οι κίνδυνοι και να ληφθούν μέτρα για τη μείωσή τους.

Ανάμεσα στους κυριότερους κινδύνους περιλαμβάνονται:

1. Προστασία των Δεδομένων: Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων των μαθητών μπορεί να συνιστά κίνδυνο για την προστασία της ιδιωτικότητας και την προστασία από παραβιάσεις δεδομένων. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί και πολιτικές που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.
2. Ψηφιακή εξάρτηση: Η χρήση τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε ψηφιακή εξάρτηση, καθώς οι μαθητές μπορεί να περνούν υπερβολικό χρόνο μπροστά σε οθόνες. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της χρήσης τεχνολογίας και της εκτέλεσης δραστηριοτήτων εκτός από τον υπολογιστή.
3. Διακρίσεις: Ορισμένοι μαθητές μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε ακριβές εξοπλισμό ή σύνδεση στο internet, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές εκπαιδευτικές ευκαιρίες είναι προσιτές για όλους.
4. Ψηφιακή ασφάλεια: Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κινδύνους όπως κυβερνοεκφραστικότητα, κυβερνοεκφοβισμός και άλλες ψηφιακές απειλές. Εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται για την ψηφιακή ασφάλεια.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς πολιτικές και κανονισμοί, εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και συνεχής παρακολούθηση και αναθεώρηση της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Πως γίνεται η εκπαίδευση των ρομπότ?

Η εκπαίδευση των ρομπότ μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του ρομπότ και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εδώ είναι μερικοί βασικοί τρόποι εκπαίδευσης ρομπότ:

1. Προγραμματισμός: Το πιο συνηθισμένο μέσο εκπαίδευσης ρομπότ είναι ο προγραμματισμός. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού όπως το C++, Python, Java και άλλες για να γράψουν κώδικα που ελέγχει τη συμπεριφορά του ρομπότ.
2. Μηχανική μάθηση: Σε ορισμένα ρομπότ, χρησιμοποιείται η μηχανική μάθηση για να εκπαιδεύσετε το ρομπότ να αναγνωρίζει πρότυπα, να πραγματοποιεί προβλέψεις ή να λαμβάνει αποφάσεις βάσει δεδομένων εκπαίδευσης.
3. Τηλεεντολές: Ορισμένα ρομπότ μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω τηλεεντολών, όπου ένας ανθρώπος χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή για να καθοδηγεί το ρομπότ σε πραγματικό χρόνο.
4. Προεπιλεγμένες δραστηριότητες: Κάποια ρομπότ προγραμματίζονται να εκτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες χωρίς πολύπλοκη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ρομπότ καθαρισμού είναι προγραμματισμένα να καθαρίζουν σπίτια χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα κίνησης.
Η εκπαίδευση ρομπότ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του ρομπότ και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Ανάλογα με την περίπτωση, η εκπαίδευση μπορεί να είναι μέσω κώδικα, μηχανικής μάθησης ή απλώς διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων και των προκαθορισμένων ενεργειών του ρομπότ.

Ποια είναι η θέση σας για τις τεχνολογικές εξελίξεις και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στο χώρο της εκπαίδευσης;

Όσον αφορά την χρήση τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης, αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει σημαντική προσοχή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να φέρουν αρκετά οφέλη στην εκπαίδευση, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Εξατομικευμένη Μάθηση: Η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης για κάθε μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές του ανάγκες, ρυθμούς και στυλ μάθησης.
2. Πρόσβαση στη Μάθηση: Η τεχνολογία μπορεί να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στη μάθηση, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας ή των φυσικών περιορισμών.
3. Διαδραστική Μάθηση: Ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και διαδραστική.
4. Πρόσβαση σε Πλούσιο Περιεχόμενο: Διαδικτυακοί πόροι, βίντεο, σεμινάρια και ηλεκτρονικά εγχειρίδια μπορούν να προσφέρουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξετάζονται προσεκτικά οι προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν, όπως η ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση και η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Συνολικά, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για το καλό της εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με φροντίδα και υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και ειδικών του τομέα.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όπως η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων, η επιδείνωση της ψηφιακής ανισότητας και η ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της ανθρώπινης διδασκαλίας και της αλληλεπίδρασης.

Συνολικά, η επιτυχής χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση απαιτεί ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Πως η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην εκπαίδευση στο σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτικο Σύστημα;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα της εκπαίδευσης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην εκπαίδευση περιλαμβάνουν:

1. Εξατομικευμένη Μάθηση: Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και να προσαρμόζουν το ύφος και τη δυσκολία των μαθησιακών υλικών ανάλογα με τις ατομικές τους ανάγκες.
2. Αυτοματοποιημένη Αξιολόγηση: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών, όπως των δοκιμασιών και των εργασιών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πιο γρήγορη αξιολόγηση και στην παροχή αμεσότερων ανατροφοδοτήσεων.
3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εφαρμογές: Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαδραστικά μαθήματα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.
4. Συνεργασία Ανθρώπου-Μηχανής: Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων όπου οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν με υπολογιστές ή ρομπότ για την εξάσκηση σε διάφορες δεξιότητες.
5. Υποστήριξη Ειδικών Αναγκών: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας εξατομικευμένη εκπαίδευση και βοήθεια.
6. Ανάλυση Δεδομένων: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύει μεγάλα σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, προκειμένου να εντοπίσει τάσεις, πρότυπα και ανάγκες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού διαδικαστήριου.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας την στις ανάγκες κάθε μαθητή και δημιουργώντας πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Είστε εκπαιδευτικός με μεγάλη εμπειρία, πείτε μας τι είναι η Ειδική Εκπαίδευση και στην Ελλάδα τι βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;

Στην Ελλάδα η ειδική εκπαίδευση αναφέρεται στη διδασκαλία και την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που έχουν δυσκολίες στη μάθηση ή στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι συναφείς με διάφορα προβλήματα, όπως αναπηρίες, αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα, γνωστικές δυσκολίες και άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πρόοδο και την κοινωνική τους ένταξη.

Στόχος της ειδικής εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους μαθητές με ΕΕΑ ένα περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και να έχουν πλήρη κοινωνική συμμετοχή και τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν την ατομική προσέγγιση, τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών πόρων και μεθόδων, καθώς και τη συνεργασία με γονείς και ειδικούς για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη εκπαίδευση για κάθε μαθητή.

Συνήθως προσφέρεται με εξατομικευμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή και ορισμένα σημαντικά στοιχεία του συστήματος ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

1. Αξιολόγηση και Διάγνωση: Η διαδικασία ξεκινά με την αξιολόγηση του μαθητή από ειδικούς, όπως ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς.
2. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δημιουργείται ένα ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή.
3. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς δασκάλους ή εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην ειδική αγωγή.
4. Συνεργασία με Γονείς: Οι γονείς συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συνεργάζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό για την υποστήριξη της εκπαίδευσης του παιδιού τους.
5. Συνεχής Αξιολόγηση: Η πρόοδος του μαθητή αξιολογείται τακτικά, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα.
6. Ενσωμάτωση στο Κοινό Σχολείο: Στο μέτρο του δυνατού, γίνονται προσπάθειες για την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο κοινό σχολικό περιβάλλον.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ειδική εκπαίδευση εξελίσσεται συνεχώς, και οι προσεγγίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Τέλος 2ου μέρους

Διαβάστε τη συνέντευξη του πρώτου μέρους εδώ: Μέρος 1ο

Μάριος Παπαναστασίου: Καθηγητές νέων τεχνολογιών. Επικοινωνία:marios.3kala@yahoo.gr & marios3kala@gmail.com & mpapaefstathiou@uth.gr Τηλ. 6932470921

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Έλλειψη αυτοελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων; ΜΕΡΟΣ 2ο / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εβίτα Μανούδη

Legends 2004 – UEFA All Stars: Τιμή στην ομάδα των Πρωταθλητών από τους ομογενείς (Βίντεο)

Χρήστος Μουρτζούκος

Όττο Ρεχάγκελ: Σωπάστε και να συνεχίστε να χειροκροτάτε

e-enimerosi