Άρθρα Ρεπορτάζ

Γιατί να θέλουν ίσως κάποιοι ανεμογεννήτριες στο καμένο Δάσος Δαδιάς?

Το υψηλό “αιολικό δυναμικό” της προστατευόμενης περιοχής “Natura 2000”, με την συγκεκριμένη αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “GR1110002” («Δάσος Δαδιάς»), του “Δήμου Αλεξανδρούπολης” και του “Δήμου Σουφλίου”, του “Νομού Έβρου”, ενδέχεται να εγείρει αυξημένο ενδιαφέρον για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αιολικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, (σύμφωνα με τον «Παγκόσμιο Ανεμολογικό Άτλα» ή αλλιώς “Global Wind Atlas”), η μέση ταχύτητα του ανέμου στην συγκεκριμένη αυτή προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” με την συγκεκριμένη αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “GR1110002” («Δάσος Δαδιάς»), του “Δήμου Αλεξανδρούπολης” και του “Δήμου Σουφλίου”, του “Νομού Έβρου” κυμαίνεται μεταξύ των τιμών “6,32-10,19 μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) (σε υψόμετρο 200 μέτρων), όταν σε ολόκληρο/ολόκληρη το/την εύρος/έκταση του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” κυμαίνεται μεταξύ των τιμών “5,23-11,18 μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) (σε υψόμετρο 200 μέτρων)” [1,3,4,5,7]. Από τον παρακάτω χάρτη φαίνεται, (κατά την άποψη του συντάκτη του παρόντος άρθρου), να είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αιολικό δυναμικό στις εξής συγκεκριμένες περιοχές: 1).Νοτιοδυτικά της «Δαδιάς», 2).δυτικά της «Λύρας», 3).βορειοανατολικά της «Αισύμης» και 4).βόρεια της «Λευκίμμης» [1,3,4,5,7].

Η απεικόνιση του “αιολικού δυναμικού” της προστατευόμενης περιοχής «Natura 2000” με την συγκεκριμένη αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “GR1110002” («Δάσος Δαδιάς»), του “Δήμου Αλεξανδρούπολης” και του “Δήμου Σουφλίου”, του “Νομού Έβρου”, (“γαλάζια” διαβαθμισμένη απόχρωση, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” όπου όσο πιο σκούρα είναι η γαλάζια απόχρωση τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” και κατά συνέπεια το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό), τα όρια της περιοχής “Natura 2000” με την συγκεκριμένη αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “GR1110002” («Δάσος Δαδιάς») (περιγράμματα με “μαύρης απόχρωσης” διακεκομμένη γραμμή), οι οικισμοί του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (κουκκίδες και γράμματα με “μαύρη απόχρωση”), του “Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου” (κουκκίδες και γράμματα με “μαύρη απόχρωση”), τα όρια του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (περίγραμμα με “μαύρης απόχρωσης” συνεχή γραμμή), τα όρια του “Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου” (περίγραμμα με “μαύρης απόχρωσης” συνεχή γραμμή) και οι εκτάσεις των καμένων περιοχών της τελευταίας, πρόσφατης πυρκαγιάς (εσωτερική διαγράμμιση με “μαύρης απόχρωσης” συνεχείς γραμμές) του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” και του “Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου” [1,3,4,5,7].

Επίσης, το υψηλό “αιολικό δυναμικό” των περιοχών “Natura 2000” του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” ενδέχεται να εγείρει αυξημένο ενδιαφέρον για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αιολικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, (σύμφωνα με τον «Παγκόσμιο Ανεμολογικό Άτλα» ή αλλιώς “Global Wind Atlas”), η μέση ταχύτητα του ανέμου στις περιοχές “Natura 2000” του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” κυμαίνεται μεταξύ των τιμών “5,74-10,70 μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) (σε υψόμετρο 200 μέτρων)”, όταν σε ολόκληρο/ολόκληρη το/την εύρος/έκταση του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” κυμαίνεται μεταξύ των τιμών “5,23-11,18 μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) (σε υψόμετρο 200 μέτρων)” [1,3,4,5,7].

Η απεικόνιση του “αιολικού δυναμικού” των περιοχών «Natura 2000” του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου”, (“γαλάζια” διαβαθμισμένη απόχρωση, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” όπου όσο πιο σκούρα είναι η γαλάζια απόχρωση τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” και κατά συνέπεια το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό), τα όρια των περιοχών “Natura 2000” (περιγράμματα με “μαύρης απόχρωσης” διακεκομμένη γραμμή), οι οικισμοί του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (κουκκίδες και γράμματα με “μαύρη απόχρωση”) και τα όρια του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (περίγραμμα με “μαύρης απόχρωσης” συνεχή γραμμή) [1,3,4,5,7].

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το συνολικό δυναμικό του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου”, σε ολόκληρο/ολόκληρη το/την εύρος/έκταση του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” το οποίο συγκεκριμένα κυμαίνεται, (όσον αφορά την μέση ταχύτητα του ανέμου), μεταξύ των τιμών “5,23-11,18 μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) (σε υψόμετρο 200 μέτρων) [1,3,5,7].

Η απεικόνιση του “αιολικού δυναμικού” ολόκληρου του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου”, (“γαλάζια” διαβαθμισμένη απόχρωση, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” όπου όσο πιο σκούρα είναι η γαλάζια απόχρωση τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου σε “m/sec” και κατά συνέπεια το αντίστοιχο αιολικό δυναμικό), τα όρια των περιοχών “Natura 2000” (περιγράμματα με “μαύρης απόχρωσης” διακεκομμένη γραμμή), οι οικισμοί του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (κουκκίδες και γράμματα με “μαύρη απόχρωση”) και τα όρια του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (περίγραμμα με “μαύρης απόχρωσης” συνεχή γραμμή) [1,3,5,7].

Τέλος, στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται οι συνολικές καμένες εκτάσεις του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου”, από την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή [1,3,5,6,7].

Η απεικόνιση των “καμένων εκτάσεων” ολόκληρου του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου”, (“ανοιχτή κόκκινη” απόχρωση, τα όρια των περιοχών “Natura 2000” (περιγράμματα με “μαύρης απόχρωσης” διακεκομμένη γραμμή), οι οικισμοί του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (κουκκίδες και γράμματα με “μαύρη απόχρωση”) και τα όρια του “Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου” (περίγραμμα με “μαύρης απόχρωσης” συνεχή γραμμή) [1,3,5,6,7].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

καθώς επίσης και σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου (‘όπως π.χ. 2.1-2.100)

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.GLOBALWINDATLAS.INFO,

https://globalwindatlas.info/en»),

—————————————————————————————————————–

2.1.CANDIADOC.GR,

https://www.candiadoc.gr/2023/08/03/doryforoitisnasaentopisanfotiastini/»),

2.2.RADIOLASITHI.GR,

https://radiolasithi.gr/pithaniestiapyrkagiasentopistikemesodoryforikonsystimatonstinisochrysi/»),

2.3.SYROSTODAY.GR,

https://www.syrostoday.gr/News/152339-ThomasPapalaskarisEntopismosfotiasthermoysimeioystiGyaroapodoryforoystisNasa.aspx»),

2.4.CYCLADES24.GR,

https://cyclades24.gr/2023/08/entopismosfotiasstingyarogiouraapodoryforoustisnasa/»),

2.5.SYROSPRESS.GR,

https://syrospress.gr/entopismosfotiasthermousimeioustingyarogiouraapodoryforoustisnasasekontinopragmatikochrono/»),

2.6.SANTORININEWS.GR,

https://www.santorininews.gr/kyklades/97945/entopismosfotiasstingyarogiouraapodoryforoustisnasa/»),

2.7.LIMNOSFM100.GR,

https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/67533-thomaspapalaskarisentopismosfotiasthermoysimeioustonagioefstratioapodoryforoustisnasa.html»),

2.8.LIMNOSREPORT.GR,

https://www.limnosreport.gr/limnos/207522/kavaliotispolitikosmichanikosentopisestonagioeystratiofotiaapodoryforoystisnasameeidopoiisistoemail/»),

2.9. PINEIOSNEWS.GR,

https://www.pineiosnews.gr/2023/08/08/oidoryforoitisnasaentopisantisestiesfotiasthermonsimeionkontastouschalkiadesfarsalonsekontinopragmatikochronomeeidopoiisistoemail/»),

2.10.EVROS24.GR,

https://www.evros24.gr/oidoryforoitisnasaentopisantise/»),

2.11.EVROSNEWS.GR,

https://www.evros24.gr/oidoryforoitisnasaentopisantise/»),

2.12.KAVALA.NEWS.GR,

https://www.kavala.news/oidoryforoitisnasaentopisantisestiesfotiasthermonsimeionexoapotinorestiadaevrou/»),

2.13.NOWNEWS.GR,

(«https://nownews.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),

2.14.EVDOMADIAIA.GR,

(«https://www.evdomadiaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),

2.15.ODELALIS.GR,

https://odelalis.gr/oidoryforoitisnasaentopisantinestiafotiasthermoysimeioyexostinnotiapleyratiskaterinissekontinopragmatikochronomeeidopoiisistoemail/»),

2.16.OLYMPIOBIMA.GR,

https://olympiobima.gr/oidoryforoitisnasaentopisantinestiafotiasthermousimeiouexostinnotiaplevratiskaterinissekontinopragmatikochronomeeidopoiisis/»),

2.17.PIERIANEWS.GR,

(«https://www.pierianews.gr/2023/08/11/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi/»),

2.18.HELLASREPORTING.GR,

(«https://hellasreporting.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi/»),

2.19.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/10/doryforoi-tis-nasa-entopisan-pali-3-est/»),

2.20.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/lasithi/2013541_nisos-hrysi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-kai-pali-3-esties-fotias»),

2.21.ZARPANEWS.GR,

(«https://www.zarpanews.gr/nisos-chrysi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-kai-pali-3-esties-fotias/»),

2.22.GALAKSIAS.COM,

(«https://galaksias.com/%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD/»),

2.23.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-trion-taytochronon-estion-fotias-thermon-simeion-sti-chrysi-apo-doryforoys-tis-nasa-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),

2.24.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias.html»),

2.25.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-ton-epta-estion-fotias-stin-alexandroypoli-apo-toys-doryforoys-tis-nasa-eidopoiisi-me-email/»),

2.26.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/21/periergi-grammiki-diataxi-7-estion-f/»),

2.27.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014522_periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli-deihnoyn-doryforoi-tis»),

2.28.SYROSPRESS.GR,

(«https://syrospress.gr/grammikes-diatakseis-estion-se-pyrkagies-ti-symvainei/»),

2.29.XANTHITIMES.GR,

(«https://www.xanthitimes.gr/2023/08/21/entopismos-epta-synolika-periergis-grammikis-diataxis-estion-fotias/»),

2.30.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/entopismos-epta-synolika-periergis/»),

2.31.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”01:19:30-1:28:45 & 02:07:10-2:15:53”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=0ZXk5_y8jKs&t=4757s»),

2.32.ELTHRAKI.GR,

(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ae-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/»),

2.33.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/21/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),

2.34.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/»),

2.35.OLYMPIA.GR,

(«https://www.olympia.gr/1557351/viral/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli/»),

2.36.ELTHRAKI.GR,

(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%ac%cf%88%ce%bf%cf%85%ce%bd/»),

2.37.EVROSPOST.GR,

(«https://evrospost.gr/entopismos-epta-synolika-periergis-grammikis-diataxis-estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-tis-alexandroypolis-apo-doryforoys-tis-nasa-se-kontinoys-pragmatikoys-chronoys/»),

2.38.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/36598/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-7-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5»),

2.39.THRAKIKIAGORA.GR,

(«https://www.thrakikiagora.gr/doryforoi-tis-nasa-entopisan-periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli-fotos»),

2.40.FORNEWS.GR,

(«https://fornews.gr/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/?cn-reloaded=1»),

2.41.MAKELEIO.GR,

(«https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%94%ce%9f%ce%a1%ce%a5%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%9f%ce%99-%ce%a4%ce%97%ce%a3-nasa-%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%91%ce%9d-%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9c%ce%99%ce%9a%ce%97-%ce%94/»),

2.42.TZAFNEWS.GR,

(«https://www.tzafnews.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4/»),

2.43.GALAKSIAS.COM,

(«https://galaksias.com/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),

2.44.LESCHAT.GR,

(«https://leschat.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86/»),

2.45.NEWSPLANET09.INFO,

(«https://www.newsplanet09.info/2023/08/blog-post_897.html»),

2.46.PRESS-GR.COM,

http://www.press-gr.com/2023/08/blog-post_778.html»),

2.47.YIORGOSTHALASSIS.BLOGSPOT.COM,

(«http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/08/blog-post_2072.html»),

2.48.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/23/entopise-127-esties-fotias-ston-evro-t/»),

2.49.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-127-estion-fotias-perifereiaka-tis-alexandroypolis-apo-ti-nasa-se-pragmatiko-chrono-eidopoiisi-me-e-mail/»),

2.50.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-gr/»),

2.51.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014820_fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-127-estion-apo-doryforoys-tis-nasa»),

2.52.ERETIKOS.GR,

(«https://eretikos.gr/kinonia/nasa-fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-127-estion-apo-doryforoys/606517/»),

2.53. THRAKIKIAGORA.GR,

(«https://www.thrakikiagora.gr/entopistikan-127-taytochrones-kai-pali-grammikis-diataxis-esties-fotias-therma-simeia-se-kontino-pragmatiko-chrono-near-real-time-stin-v-a-pleyra-tis-alexandroypolis»),

2.54.KOMOTINI24.GR,

(«https://www.komotini24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-grammikis-diataxis-se-dyo-dieythynseis-estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-v-kai-v-d-tis-alexandroypolis/»),

2.55.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/24/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/»),

2.56.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/27/fotia-stin-alexandroypoli-entopismo/»),

2.57.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopi/»),

2.58.FONIMALEVIZIOU.GR,

(«https://fonimaleviziou.gr/2023/08/27/alexandroupoli-entopismos-374-estion-apo-tous-doryforous-tis-nasa/»),

2.59.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-374-estion-fotias-apo-doryforoys-tis-nasa/»),

2.60.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/30/fotia-stin-alexandroypoli-entopism/»),

2.61.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2015530_fotia-stin-alexandroypoli-doryforoi-tis-nasa-entopisan-872-esties-fotias-tin»),

2.62.LESCHAT.GR,

https://leschat.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-872-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9/»),

2.63.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/fotia-stin-alexandroupoli-entopismos-872-estion-fotias-apo-tous-doryforous-tis-nasa-to-eptaimero-22-29-08-2023/»),

2.64.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/30/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80/»),

2.65.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2015623_alexandroypoli-se-7-meres-872-esties-fotias-tis-entopise-o-doryforos-tis-nasa»),

—————————————————————————————————————–

2.66.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/01/entopismos-toys-doryforoys-tis-nasa-120-e/»),

2.67.SFERIKOS.GR,

(«https://www.sferikos.gr/th-papalaskaris-entono-provlimatismo-prokalei-i-symmetriki-diataxi-ton-estion-fotias-ises-apostaseis-metaxy-toys/»),

—————————————————————————————————————–

2.68.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/31/fotia-stin-alexandroypoli-posa-strem/»),

2.69.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/apopseis/2015704_fotia-stin-alexandroypoli-oi-epifaneies-poy-kaikan-ana-dimo-mehri-mesimeri-tis»),

2.70.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/31/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9/»),

—————————————————————————————————————–

2.71.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/kaike-i-misi-alexandroupoli.html»),

2.72. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/01/%ce%ba%ce%ac%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-48-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7/»),

2.73. E-ENIMEROSI.COM, («“YOUTUBE.COM”/”00:00:00-1:26:01”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=mB17ZBBwUU0»),

2.74.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-ka/»),

2.75.EVROS-NEWS.GR,

(«https://www.evros-news.gr/2023/09/02/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/»),

2.76.ORTHODOXOSTYPOS.GR,

(«https://orthodoxostypos.gr/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/ »),

2.77.EVROSONLINE.GR,

(«https://evrosonline.gr/kaike-to-48-tou-dimou-alexandroupolis-kai-to-18-tou-dimou-soufliou/ »),

2.78.XANTHITIMES.GR,

(«https://www.xanthitimes.gr/2023/09/01/kaike-to-48-dimoy-alexandroypolis-to-18-dimoy/»),

2.79.NEWSHUB.GR,

(«https://www.newshub.gr/el/ellada/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-kai-to-18-toy-dimoy-soyflioy-sygklonizoyn-ta-stoicheia»),

—————————————————————————————————————–

2.80. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/05/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-965-000-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC/»),

2.81.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/terastia-katastrofi-kaike-o-evros.html»),

2.82.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”55:45:00-1:03:26”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=DRWrb6KQQoA»),

2.83.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kaike-to-27-tou-dimou-soufliou-kai-to-48-tou-dimou-alexandroupolis-mechri-to-mesimeri-tis-04is-09-2023-symfona-me-doryforika-stoicheia/»),

2.84.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/vivliki-katastrofi-ston-evro-me-ethnikes-diastaseis-i-zimia-apo-tin-pyrkagia/»),

2.85.THRAKITODAY.COM,

(«https://www.thrakitoday.com/2023/09/48-27.html»),

2.86.THRACENEWS.GR,

(«https://thracenews.gr/sok-kaike-to-48-tis-alexandroypolis-kai-to-27-toy-soyflioy/»),

—————————————————————————————————————–

2.87.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/afximenos-kindinos-pirkagias-meta-tis.html»),

2.88.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/rema-eirini-ma-stroy-alexandroyp/»),

2.89. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/07/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%ad%ce%bc/»),

2.90.ODELALIS.GR,

(«https://www.google.com/search?q=%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82&sca_esv=564255901&rlz=1C1GCEA_enDE1022DE1022&sxsrf=AB5stBhR6Q5YeJYtcTs65TMpR84N0Tgvdw:1694408396998&filter=0&biw=1680&bih=939&dpr=1»),

2.91.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/rema-eirini-maistrou-alexandroupolis-afximenos-kindynos-plimmyron-meta-tin-pyrkagia-stin-evryteri-periochi/»),

2.92.ELTHRAKI.GR,

(«https://www.elthraki.gr/2023/09/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85/»),

2.93.DELTATV.GR,

https://www.youtube.com/watch?v=px_0P9mei48&t=300s»),

2.94.DELTATV.GR,

https://www.youtube.com/watch?v=jquEu6WlPRs»),

2.95.GREENNEWS.GR,

(«https://greennews.gr/?p=78412»),

—————————————————————————————————————–

2.96.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/cheimarros-loytron-alexandroypolis-ayximenos-kindynos-plimmyron-meta-tin-pyrkagia-stin-eyryteri-periochi/»),

2.97. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/09/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D/»),

2.98.INKOMOTININEWS.GR,

(«https://inkomotini.news/xeimarros-loutron-aleksandroupolis-afksimenos-kindinos-plimmiron-meta-tin-pirkagia/»),

2.99.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017134_heimarros-loytron-alexandroypolis-ayximenos-kindynos-plimmyron-meta-tin-pyrkagia»),

2.100.THRACENEWS.GR,

(«https://thracenews.gr/ayximenos-kindynos-plimmyras-toy-cheimarroy-loytron-alexandroypolis/»),

—————————————————————————————————————–

3.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

4.YPEN.GOV.GR,

(«https://ypen.gov.gr/perivallon/viopoikilotita/diktyo-natura-2000/»),

—————————————————————————————————————–

5.EFFIS.JRC.EC.EUROPA.EU,

(«https://effis.jrc.ec.europa.eu/»),

—————————————————————————————————————–

7.QGIS.ORG,

https://www.qgis.org/en/site/»),

Γεωγραφική έρευνα/ Ενεργειακή έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Τέμπη ένας χρόνος μετά. Ο σπαραγμός δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να έχει!!!

Χρήστος Μουρτζούκος

Η ρομποτική στα σχολεία.

Χρήστος Μουρτζούκος

“Η οικονομική ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο και οι εθνικές προκλήσεις: Η περίπτωση του χαμηλού ΑΕΠ και η γειτνίαση με την Τουρκία”

e-enimerosi