Τελευταία Κυριακή του μήνα και τα ρολόγια γύρίζουν στην χειμερινή ώρα.