Άρθρα Ρεπορτάζ

Πως η ομογένεια στο εξωτερικό μπορεί να οδηγήσει σε πολυδιάστατη διπλωματία.

Γράφει ο Αλέξιος Ντόνας, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού.

Ως έθνος με μακρά ιστορία μετανάστευσης, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρούς πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τις κοινότητες της διασποράς της που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι δεσμοί αποτελούν έναν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο πόρο για την ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας. Αξιοποιώντας τις πολυδιάστατες σχέσεις που υπάρχουν εντός της εκτεταμένης διασποράς της, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη διπλωματική της επιρροή στην παγκόσμια σκηνή.

Τα μέλη της ελληνικής διασποράς, ενώ χωρίζονται γεωγραφικά, παραμένουν ενωμένα μέσω μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας. Συνεχίζουν να διατηρούν μια ισχυρή σχέση με την πατρογονική τους πατρίδα μέσω θρησκευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και επιχειρηματικών και εμπορικών δικτύων. Με μια συντονισμένη προσπάθεια να εμπλέξει τις κοινότητες της διασποράς ως εταίρους στη διπλωματία, η Ελλάδα μπορεί να προωθήσει τα στρατηγικά της συμφέροντα στο εξωτερικό με τρόπο που να ενισχύει τη φωνή της σε θέματα εθνικής σημασίας.

Μια εξωτερική πολιτική που ενσωματώνει τη διπλωματία της διασποράς επιτρέπει στην Ελλάδα να ενισχύσει τις πολιτικές συμμαχίες, να επεκτείνει τις εμπορικές συνεργασίες, να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας εντός των συνόρων της μπορεί να είναι μικρός, οι άνθρωποί της είναι διασκορπισμένοι μακριά και ευρέως. Αξιοποιώντας αυτές τις παγκόσμιες διασυνδέσεις, η Ελλάδα μπορεί να υπερβεί το βάρος της στις διεθνείς υποθέσεις και να αναδειχθεί σε ηγέτη στην παγκόσμια σκηνή.

Η Μεγάλη Εμβέλεια Του Ελληνισμού: Ελληνική Διασπορά: Η Κατανόηση Της Ελληνικής Διασποράς

Κατανοώντας την ελληνική διασπορά

Καθώς οι Έλληνες έχουν μεταναστεύσει σε όλο τον κόσμο εδώ και αιώνες, η ελληνική διασπορά είναι τεράστια και ποικίλη. Ελληνικές κοινότητες υπάρχουν σε όλες τις ηπείρους, τόσο σε δυτικές όσο και σε μη δυτικές χώρες. Αυτό το ευρύ φάσμα του Ελληνισμού παρουσιάζει ευκαιρίες για την Ελλάδα να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς και να τις αξιοποιήσει για την προώθηση των στόχων της εξωτερικής της πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις συνεργασίες με οργανώσεις της διασποράς, να υποστηρίξει τις κοινότητες της διασποράς στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας και να προωθήσει τη “Διπλωματία της Διασποράς” αναγνωρίζοντας τους Έλληνες της διασποράς ως εταίρους στη διπλωματία. Εκτιμώντας τους Έλληνες της διασποράς ως εταίρους, η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει συμμάχους και να οικοδομήσει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Η Ελλάδα θα πρέπει να χαρτογραφήσει τις κοινότητες της διασποράς παγκοσμίως για να κατανοήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα μπορούσε να στοχεύσει στη δέσμευση με κοινότητες που διαθέτουν ισχυρές οργανωτικές δομές, καθώς μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να συμμετάσχουν σε κοινές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα μπορεί να παράσχει πόρους στις κοινότητες της διασποράς για τη διατήρηση ελληνικών πολιτιστικών κέντρων, γλωσσικών προγραμμάτων ή άλλων ιδρυμάτων ως έναν τρόπο υποστήριξης των Ελλήνων της διασποράς στη διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας.

Μέσω της πολυδιάστατης διπλωματίας που αξιοποιεί τις κοινότητες της διασποράς, η Ελλάδα μπορεί να προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα, να ενισχύσει τους δεσμούς με τους Έλληνες του εξωτερικού και να αυξήσει το κύρος της στην παγκόσμια σκηνή. Συνεργαζόμενη με τους Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι συχνά έχουν βαθιές διασυνδέσεις στις χώρες διαμονής τους, η Ελλάδα μπορεί να οικοδομήσει ουσιαστικές σχέσεις και δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και άλλων εθνών γύρω από τους κοινούς δεσμούς της κληρονομιάς και της ταυτότητας. Η πολυδιάστατη διπλωματία μέσω συνεργασιών με τη διασπορά επιτρέπει στην Ελλάδα να ασκήσει ήπια ισχύ και κοινή επιρροή σε διεθνή κλίμακα.

Η Δύναμη Των Αριθμών: Η Δύναμη Της Ενιαίας Ελληνικής Ταυτότητας

Ως διασπορά που αριθμεί πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν ένα τρομερό δίκτυο που η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει για την προώθηση των συμφερόντων της εξωτερικής της πολιτικής. Η δύναμη των αριθμών: Η δύναμη της ενιαίας ελληνικής ταυτότητας

Με κοινή πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία, οι Έλληνες της διασποράς μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεπίσημοι πρεσβευτές για να υπερασπιστούν την Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή. Ο απόλυτος αριθμός τους και η κοινή τους ταυτότητα τους επιτρέπουν να κινητοποιήσουν και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη στις χώρες διαμονής τους.

Αναπτύσσοντας στενότερους δεσμούς με τις κοινότητες της διασποράς και παρέχοντας στήριξη σε αυτές, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει μια “πολυδιάστατη διπλωματία” πέρα από τα σύνορα.

Ορισμένοι τρόποι για την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή της διασποράς περιλαμβάνουν:
 • Διευκόλυνση της πολιτικής οργάνωσης και εκπροσώπησης της διασποράς. Η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει τη διασπορά να σχηματίσει ομάδες συμφερόντων για να ασκήσει πιέσεις στις κυβερνήσεις και να αποκτήσει πολιτική επιρροή.
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων των μελών της διασποράς. Οι Έλληνες επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση παγκοσμίως μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω επιχειρηματικών, επιστημονικών και πολιτιστικών συνεργασιών ή επιστρέφοντας να εργαστούν στην Ελλάδα.
 • Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα μπορεί να παρέχει πόρους στις κοινότητες της διασποράς για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και τη διάδοση των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων για την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας στις νέες γενιές.
 • Βελτίωση των συνθηκών για ταξίδια και επενδύσεις της διασποράς στην Ελλάδα. Με τη διευκόλυνση της γραφειοκρατίας για τα μέλη της διασποράς να ταξιδέψουν, να ζήσουν, να εργαστούν ή να επενδύσουν στην Ελλάδα, η χώρα μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά και πολιτιστικά από τη διασπορά της.

Με τη στρατηγική καλλιέργεια της εκτεταμένης διασποράς της, η Ελλάδα μπορεί να προωθήσει τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής σε παγκόσμια κλίμακα μέσω ενός τεράστιου δικτύου ανεπίσημων πρεσβευτών που ενεργούν για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Καλλιεργώντας την εθνική ταυτότητα και την ικανότητα οργάνωσης των κοινοτήτων της διασποράς, η Ελλάδα μπορεί να αποκομίσει τα οφέλη του πολυδιάστατου ανθρώπινου κεφαλαίου της στο εξωτερικό.

Κοινές Αξίες, Κοινοί Στόχοι: Αξιοποίηση Των Πολιτισμικών Δεσμών Για Τη Διπλωματία

Η ελληνική διασπορά, που είναι διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, μοιράζεται βαθιές πολιτιστικές σχέσεις με την πατρίδα, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Με την προώθηση στενότερων δεσμών μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και των κυβερνητικών εκπροσώπων, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο “πρεσβευτών” που θα υπερασπίζονται τις αξίες και τις προτεραιότητές της στην παγκόσμια σκηνή.

Κοινή κληρονομιά

Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο αισθάνονται ισχυρό δεσμό με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά τους. Διατηρούν τις ελληνικές παραδόσεις, μιλούν την ελληνική γλώσσα, ασκούν την ορθόδοξη πίστη και παραμένουν βαθιά επενδυμένοι στην ευημερία της Ελλάδας. Αυτοί οι δεσμοί κοινής ιστορίας και ταυτότητας δημιουργούν φυσικές συμπάθειες που ξεπερνούν τα σύνορα.

Κοινά συμφέροντα

Τα μέλη της διασποράς έχουν επίσης συμφέρον από την επιτυχία και τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ωφελούνται από μια ισχυρή, ευημερούσα Ελλάδα που προστατεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων παγκοσμίως. Η Ελλάδα μπορεί να συνεργαστεί με οργανώσεις της διασποράς για την προώθηση αιτημάτων αμοιβαίας σημασίας, όπως η θρησκευτική ελευθερία, η εκπαίδευση και η πολιτιστική διατήρηση. Οι κοινές πρωτοβουλίες γύρω από αυτά τα θέματα συμβάλλουν στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της διασποράς και της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα προωθούν βασικές προτεραιότητες.

Grassroots Goodwill

Αξιοποιώντας τις διασπορικές διασυνδέσεις, η Ελλάδα αποκτά παρουσία σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη της διασποράς μπορούν να διαδώσουν καλή θέληση για την Ελλάδα μέσω τοπικών εκδηλώσεων, προβολής στα μέσα ενημέρωσης, επιχειρηματικών συνεργασιών και πολιτικής συνηγορίας. Οι προσπάθειές τους σε επίπεδο βάσης συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα βασικά συμφέροντα της Ελλάδας και στην οικοδόμηση υποστήριξης μεταξύ του ξένου κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής. Με την υποστήριξη της κυβέρνησης, αυτές οι εκστρατείες ήπιας ισχύος μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Οι πιο πολύτιμοι σύμμαχοι της Ελλάδας μπορεί να είναι ο ίδιος της ο λαός. Αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς δεσμούς με τη διασπορά, η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που προωθεί τις αξίες της στην παγκόσμια σκηνή μέσω ενός τεράστιου δικτύου συμπαθούντων και υποστηρικτών. Μια στενή συνεργασία με τους Έλληνες του εξωτερικού βοηθά την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της στο εξωτερικό με τρόπο που ενισχύει τη φωνή της και επεκτείνει την επιρροή της σε όλο τον κόσμο.

Συνδέοντας Τις Τελείες: Χτίζοντας Γέφυρες Μεταξύ Των Ελληνικών Κοινοτήτων Παγκοσμίως

Συνδέοντας τα άκρα: Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων παγκοσμίως

Για να αξιοποιήσει την ελληνική διασπορά ως εργαλείο πολυδιάστατης διπλωματίας, η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων παγκοσμίως. Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων αλλά πολιτισμικά όμοιων ομάδων, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τη συνδυασμένη επιρροή στην παγκόσμια σκηνή.

Προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και των ανταλλαγών

Η διευκόλυνση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και των ανταλλαγών μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό είναι το κλειδί. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για κοινοτικά σχολεία και πολιτιστικά κέντρα για την προώθηση μιας κοινής ταυτότητας.
 • Χορηγία προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και επαγγελματιών για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες από τις αντίστοιχες χώρες τους.
 • Διοργάνωση κοινών εορτασμών ελληνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως οι εθνικές γιορτές, για την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών παρά τη γεωγραφική απόσταση. Οι ζωντανές ροές και οι βιντεοκλήσεις μπορούν να συνδέσουν ομάδες για μια κοινή εμπειρία.
Ενεργοποίηση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Οι ελληνικές κοινότητες παγκοσμίως πιθανόν να αντιμετωπίζουν κάποιες παρόμοιες ευκαιρίες και προκλήσεις στο τοπικό τους περιβάλλον. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέψει τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως:

 • Καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ελλήνων σε ξένες κοινωνίες. Οι ομάδες μπορούν να μοιραστούν στρατηγικές για τον θετικό επηρεασμό των δημόσιων αντιλήψεων και πολιτικών.
 • Απόκτηση πολιτικής επιρροής και εκπροσώπησης στις αντίστοιχες χώρες τους. Οι κοινότητες μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση και συμβουλές η μία στην άλλη σχετικά με την εμπλοκή στα κοινά, την άσκηση πίεσης και την υποψηφιότητα για αξιώματα.
 • Διατήρηση χώρων ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ή αποζημίωση για περιουσίες που κατασχέθηκαν στο εξωτερικό. Συνεργαζόμενες, οι κοινότητες θα έχουν ισχυρότερη, ενιαία φωνή.
 • Προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών. Οι ομάδες της διασποράς μπορούν να συνδέσουν επιχειρήσεις, επενδυτές και αγορές πέρα από τα σύνορα.

Μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης και της ενεργοποίησης της συνεργασίας, η Ελλάδα μπορεί να πλέξει τα νήματα σύνδεσης μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων παγκοσμίως. Συνδέοντας αυτά τα νήματα σε έναν ισχυρό, πολυδιάστατο ιστό διπλωματίας, η Ελλάδα θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Δρόμος Προς Τα Εμπρός: Ελληνισμού Για Μια Δυναμική Εξωτερική Πολιτική

Η ελληνική διασπορά, με κοινότητες σε περισσότερες από 130 χώρες, αποτελεί πολύτιμο πόρο για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Αξιοποιώντας τη διασπορά, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει μια πολυδιάστατη διπλωματία που συμπληρώνει τις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ κρατών.

Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα

Η διασπορά μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικό πλεονέκτημα προωθώντας τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα στο εξωτερικό. Οι ομάδες της διασποράς μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις υποδοχής για θέματα όπως η διαμάχη για την ονομασία της ΠΓΔΜ, η επανένωση της Κύπρου και οι θαλάσσιες διαφορές με την Τουρκία. Μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν δυσμενείς απεικονίσεις της Ελλάδας στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Η εμπλοκή των οργανώσεων της διασποράς και η προώθηση της “διπλωματίας της διασποράς” θα πρέπει να αποτελέσουν βασική προτεραιότητα.

Πολιτιστικοί πρεσβευτές

Τα μέλη της διασποράς λειτουργούν ως άτυποι πολιτιστικοί πρεσβευτές, προωθώντας μια θετική εικόνα της Ελλάδας μέσω των επαγγελματικών και κοινωνικών τους δικτύων. Η διασπορά συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη μουσική, το χορό, το φαγητό και άλλες παραδόσεις. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να ενισχύσει περαιτέρω τις ομάδες της διασποράς ώστε να ενεργούν ως πρεσβευτές.

Οικονομικοί δεσμοί

Η διασπορά διευκολύνει επίσης τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών. Οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες της διασποράς μπορούν να συνδέσουν τις ελληνικές εταιρείες με νέες αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες. Παρέχουν πολύτιμα επιχειρηματικά δίκτυα και διορατικότητα σε ξένα εμπορικά περιβάλλοντα. Τα κυβερνητικά προγράμματα που βοηθούν τις επιχειρήσεις της διασποράς και προωθούν την “οικονομία της διασποράς” θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζοντας τη διασπορά ως πολύτιμο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει στενότερους δεσμούς με κοινότητες στο εξωτερικό, επιτρέποντας μια πολυδιάστατη διπλωματία. Με την υποστήριξη της διασποράς, η Ελλάδα μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικότερα τα στρατηγικά, πολιτιστικά και οικονομικά της συμφέροντα στην παγκόσμια σκηνή. Η διασπορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας- είναι καιρός να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της.

Conclusion

Η ελληνική κοινότητα της διασποράς κατέχει το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε νέους διπλωματικούς διαύλους και να ενισχύσουμε τους υπάρχοντες. Με την εμπλοκή και την κινητοποίηση των δικτύων της διασποράς, η Ελλάδα μπορεί να προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα και τις αξίες της στην παγκόσμια σκηνή με πολυδιάστατο τρόπο. Η διπλωματία της διασποράς είναι ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής που περιμένει να αξιοποιηθεί πλήρως. Ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και γεωπολιτικές προκλήσεις, η μεγαλύτερη δύναμή της έγκειται στους ανθρώπους της – όχι μόνο εντός των συνόρων της, αλλά και σε όλες τις ηπείρους. Αγκαλιάζοντας τη διασπορά της ως στρατηγικούς εταίρους και συμμάχους, η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει το προφίλ της, να διαδώσει τον Ελληνισμό και να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια σε έναν ολοένα και πιο πολύπλοκο κόσμο. Η διασπορά δεν είναι απλώς ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά μια δυναμική δύναμη για το μέλλον. Η Ελλάδα οφείλει στον εαυτό της να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό. Η ώρα για πολυδιάστατη διπλωματία είναι τώρα.

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Αρχική φωτογραφία: Από την παρέλαση στην Στουτγκάρδη το Σάββατο στις 21.10.2023

Σχετικές αναρτήσεις

Το VMRO ο μεγάλος νικητής των εκλογών στα Σκόπια

e-enimerosi

’’Δεν έχω ακόμη πολλά χρήματα. ‘Ετσι, δεν ασχολούμαι με την αποταμίευση και επένδυση.’’

Εβίτα Μανούδη

Φωτιές: Ο εχθρός του τουρισμού

Χρήστος Μουρτζούκος