Άρθρα Ρεπορτάζ

Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών: Φάρος Γνώσης και Ήθους εν καιρό τρικυμίας και αβεβαιότητας.

Γράφει ο *Νικόλαος Χατζόβουλος.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών Φάρος Γνώσης και Ήθους εν καιρό τρικυμίας και αβεβαιότητας Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών ιδρύθηκε τον Μάιο του 2020 και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισμό Εμπειρογνωμοσύνης στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πρόκειται για αμιγώς ελληνικό οργανισμό, διεθνούς εμβέλειας και δράσης, πιστοποιημένο με ISO (9001:2015), ο οποίος δραστηριοποιείται στους  ακόλουθους τομείς.
 • Homeland Security and Business Defense Strategy
 • Crisis Management and Emergency Management
 • Disaster Management and Civil Protection
 • Business Leadership and Management of Public Mass Gatherings
 • Health and Safety and Workplace Psychology

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς, στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων, της αντιμετώπισης καταστροφών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στελεχώνεται από μια μεγάλη ομάδα εταιρικών μελών, έμμισθων στελεχών, επιστημονικών συνεργατών, υποστηρικτών, εξωτερικών συνεργατών, εξειδικευμένων επαγγελματιών, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, με βαθιά επιστημονική γνώση, πολυετή διεθνή εμπειρία, εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία, το επείγον και το πεδίο των καταστροφών, με άποψη, θέληση και πάθος για δημιουργία και επαγγελματική προσφορά. Το εύρος των υπηρεσιών μας απλώνεται από την εκπαίδευση και την συμβουλευτική έως την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται των υπηρεσιών μας, αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα, σεβασμό, κατανόηση, διαφάνεια, επαγγελματισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους επαγγελματίες, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές, αλλά και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους και καλές πρακτικές από τον διεθνή χώρο της διαχείρισης του επείγοντος, ώστε να παρέχει λύσεις που έχουν άμεσα και ωφέλιμα αποτελέσματα στον πολίτη, στην κοινωνία, στις υποδομές, στο περιβάλλον, στο κράτος.

Η πολύπλευρη και πολυδιάστατη αποστολή του στηρίζεται στους εξής Πυλώνες.
 • Να κάνει ασφαλέστερη την κοινωνία και την καθημερινότητα του πολίτη, μέσω στοχευμένων, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων.
 • Να μειώσει την επικινδυνότητα στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, στην ύπαιθρο, αναδεικνύοντας δράσεις διαχείρισης των επικινδυνοτήτων από τους πολίτες και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές απ’ όλους.
 • Να καθιερώσει ενιαία ορολογία, ενιαία γλώσσα επικοινωνίας και ενιαία συμπεριφορά στους λειτουργούς υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, στο πεδίο του συμβάντος, του ατυχήματος, των κρίσεων και των καταστροφών, εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα.
 • Να καταστήσει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη την βοήθεια των λειτουργών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μέσω συμβουλευτικής, καθοδήγησης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
 • Να δημιουργήσει βιώσιμες, υγιείς, αυτοδύναμες και δραστήριες μη κυβερνητικές οργανώσεις υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, μέσω ενεργειών εξυγίανσης, στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακής λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης.
 • Να καθιερώσει ενιαία και ομοιόμορφη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ώστε να επέλθει η εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση των εθελοντών υγείας και πολιτικής προστασίας.
 • Να θεσμοθετήσει ένα ενιαίο και ομοιογενές μοντέλο κινητοποίησης και άμεσης επέμβασης των εθελοντών υγείας και πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
 • Να διευκολύνει την κινητικότητα των εθελοντών υγείας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσω της άρσης τεχνιτών εμποδίων και της καθιέρωσης ενιαίου, εθνικού και διεθνούς μητρώου μελών επιχειρησιακών στελεχών.
 • Να καθιερώσει την αποδοχή και τήρηση ενιαίου κώδικα ηθικής και δεοντολογίας για όλους τους λειτουργούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στο πεδίο των συμβάντων, μέσω ενός σύγχρονου, δίκαιου και με διαφάνεια μοντέλου επιμόρφωσης, επιχειρησιακής οργάνωσης και επιτελικής διοίκησης.
 • Να δυναμώσει στο έργο τους, τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες στην ετοιμότητά τους έναντι καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου και συμπαγούς δικτύου ικανών και αποτελεσματικών επιχειρησιακών στελεχών υγείας και πολιτικής προστασίας, που θα διακρίνονται για την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητά τους και θα πλαισιώνουν ισότιμα με υψηλό επαγγελματικό καθήκον και φρόνημα τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
 • Να αναδείξει την καινοτομία στους τομείς υγείας και ασφάλειας στην εργασία και χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος εργασίας για την ακόμα μεγαλύτερη προστασία αλλά και διάσωση ανθρώπων από άμεσο κίνδυνο, μέσω της αριστείας και της σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Να ενοποιήσει τους πόρους, να καταγράψει και αναλύσει τα δεδομένα, να εναρμονίσει τις διαδικασίες, να μετασχηματίσει ψηφιακά, να καταμερίσει τις εργασίες, να συντονίσει τους φορείς, να συνδυάσει τις καλές πρακτικές, να εμπνεύσει τους λειτουργούς, ώστε να ωφελήσει κάθε άνθρωπο και κάθε κοινωνία.
Στυλοβάτες στο Ινστιτούτο έχουν ταχθεί οι κύριοι Γερασιμάτος Αναστάσιος και Κυριακάκης Σπυρίδων.

Ο κύριος Γερασιμάτος Αναστάσιος ως Crisis Management Certified Specialist, Certified Disaster Manager, Certified Early Warning Mentor, Certified Instructor Trainers for disaster management, crisis management, leadership and first aid, Member of International Crisis Management Association, Member of International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, H.C.D.M.I. Managing Director, και Συγγραφέας αποτελεί το πλέον ιδανικό και έμπειρο στέλεχος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Κρίσεων.

Ο κύριος Κυριακάκης Σπυρίδων ως Senior Security Advisor, Security Director PCS2, BECCA Instructor, Instructor NATOS’s Multinational Peace Support Operations Training Center, Certified Security Manager – NCFE, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής, Συγγραφέας και Καθηγητής σε θέματα Ασφάλειας αποτελεί τον πλέον κατάλληλο σε θέματα αμιγώς Ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο δε που τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας Ασφάλειας τον προσφωνούν ως Δάσκαλο εδώ και δεκαετίες.

Έως σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχει καταφέρει να εμπλουτίσει τις γνώσεις σε εκατοντάδες επαγγελματίες από όλο το φάσμα του επειγόντως και συνεχίζει με απαράμιλλο ζήλο και ενθουσιασμό σε κάθε του δραστηριότητα.

Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου άρθρου αποτέλεσε η πρόσφατη εμπειρία του συντάκτη σχετικά με το ήθος και τις αρχές που έμπρακτα διέπουν το συγκεκριμένο Ινστιτούτο διαφοροποιώντας το και προσφέροντας του την λύδια λίθο σε σχέση με αντίστοιχους παρόχους εκπαίδευσης. Πέραν των μοναδικών για την Ελλάδα πιστοποιήσεων που διαθέτει είναι ένας ιδιωτικός Οργανισμός ο οποίος δεν εφαρμόζει εκπτώσεις στα αξιολογικά του κριτήρια και θέτει ψηλά τον πήχη για την απόκτηση πιστοποιήσεων και εξειδικεύσεων.

Πρόσφατα, βάση αυτών των αρχών που τηρεί απαρέγκλιτα, η διοίκηση του Ινστιτούτου αναγκάστηκε να διακόψει την εκπαίδευση μαθητών οι οποίοι δεν έπιασαν τα στάνταρ της εκπαίδευσης χωρίς να υπολογίζει τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η δυσφήμιση εναντίων του.

Η θέσπιση υψηλών κριτηρίων αξιολόγησης σε συνδυασμό με το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν δίνουν τη δυνατότητα για αδιαφορία και τυπική παρουσία στους εκπαιδευόμενους. Απαιτούν ουσιαστική μελέτη, ενασχόληση, και τριβή με τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Χρειαζόμαστε τέτοιους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς αξιοκρατίας και ήθους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

*Ο Νικόλαος Ε. Χατζόβουλος είναι: International Security & Safety Consultant, B.S.P.H.  P.M.E.  C.S.M.

Corporate Consultant, H.C.D.M.I. Operational Member

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Κοσσυφοπέδιο: Η τραγική προσωπικότητα της κ. Μπακογιάννη και η Ελληνική Κυβέρνηση ως θεματοφύλακας της μεγάλης Αλβανίας, και της “κοσοβοποίησης” της Θράκης και της Κύπρου

e-enimerosi

Λάμπρος Τζούμης: Tι αποκάλυψε για την σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.

e-enimerosi

Στόχος είναι οι ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων!!!

e-enimerosi