Άρθρα Ρεπορτάζ

Ρέματα Παλαιοχωρίου-Καλαμπάκας, Τρικάλων: Δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα (τόνους), περίπου, “κατέβασαν” στην πρόσφατη βροχή.

Στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, τα «”Ρέματα Παλαιοχωρίου”, “Δήμου Μετεώρων”, “Νομού Τρικάλων”» κατέβασαν συνολικά “[(1.956.900), (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες)]” “[(μ3), (κυβικά μέτρα)]” (ή “τόνους”) νερού [1,2,4,5,6,7,8.1].

Συγκεκριμένα, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, οι οποίες μάλιστα, προκάλεσαν τις καταστροφές του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής, ήταν, αναλυτικά: 25/02/2024 (4,40 mm), 26/02/2024 (23,60 mm), 27/02/2024 (1,20 mm), 28/02/2024 (3,60 mm), 29/02/2024 (8,20 mm) και 01/03/2024 (35,60 mm), (συνολικό ύψος βροχόπτωσης έξι συνεχόμενων ημερών: 76,60 mm) [6,7].

Το υδρογραφικό δίκτυο των «”Ρεμάτων Παλαιοχωρίου”, “Δήμου Μετεώρων,” “Νομού Τρικάλων”», στο σημείο που βγαίνει από την υδρολογική λεκάνη του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «3ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=9.314,58 μ.μ.» («4 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=1.832,05 μ.μ.», («2 ρέματα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=186,41 μ.μ.» («1 ρέμα») («ως επί το πλείστον, ημειορινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=11.333,04 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3)TOTAL=11,333 χιλιόμετρα») («7 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» των «”Ρεμάτων Παλαιοχωρίου”, “Δήμου Μετεώρων ”, “Νομού Τρικάλων ”» είναι ίσο με «18.992,00 στρέμματα» [(«18,99 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει το «1,145%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Μετεώρων», (1,2,4).
Το Παλαιοχώρι είναι ένα ορεινό χωριό της Πίνδου σε υψόμετρο 1.050 μ. περιστοιχισμένο από τις κορυφές της Πίνδου, «Κοριτιάνος (1.912 μ.)», «Τριγγία (2.204 μ.)», «», «Κάλτσα (2.062 μ.)», «Μπριτσιάσα (2.135 μ.)», «Κοκκινόβρυση (2.055 μ.)» και «Μπάτης (1.959 μ.)» και 6.000 στρέμματα παρθένου ελατοδάσους, κατά μήκος των ρεμάτων «Πλιάτσικα», «Βλάχα», «Κατωνίσθα» και «Κόγκια», τα οποία αποτελούν μέρος του υδρογραφικού δικτύου του «Πηνειού Ποταμού» και βρίσκονται στο ορεινό τμήμα της λεκάνης απορροής του [8.2].

Η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura» και ευρίσκεται εντός των ορίων «Τόπου Κοινοτικής Σημασίας» και συγκεκριμένα στην «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» με κωδικό «GR1440002» και την ονομασία «Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)», με σημαντική εμφάνιση οικοτόπων που χρήζουν προστασία σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ». Αποτελεί δε, ύψιστη σημασία η προστασία και του δασικού περιβάλλοντος λόγω της βιοποικιλότητας της περιοχής και εμφάνισης ειδών χλωρίδας και πανίδας Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος [8.2].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» («ανοιχτή πράσινη» απόχρωση απόχρωση) (των «”Ρεμάτων Παλαιοχωρίου” “Δήμου Μετεώρων”, “Νομού Τρικάλων”»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» («έντονη μπλε» απόχρωση), του «οικισμού του Παλαιοχωρίου» (κουκίδα με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»),[1,2,4].
Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “28/02-01/03/2024” (“76,60 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «8,90 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «8,90 m3/sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Εμίλ», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «1.956.900 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «1.956.900 m3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Εμίλ») [1,4,5,6,7].

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “25/02-01/03/2024” (“76,60 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «8,90 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «8,90 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου, μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Εμίλ», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «1.956.900 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «1.956.900 m3 (tons νερού)»), (στην περιοχή του οικισμού «Παλαιοχωρίου», των «”Ρεμάτων Παλαιοχωρίου”, “Δήμου Μετεώρων”, “Νομού Τρικάλων”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Εμίλ») [1,4,5,6,7].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,
και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον “Νομό Τρικάλων”), [όπως π.χ. 3.1-3.10],
Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.COPERNICUS.EU,
(«https://www.copernicus.eu/el»),
—————————————————————————————————————–
2.STATISTICS.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),
—————————————————————————————————————–
3.1.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.2.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-trikkaion-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.3.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-enimerosi.com/news/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-55-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1/»),
3.4.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.5.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),
3.6.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-tou/»),
3.7.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),
3.8.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-toy/»),
3.9.TRIKALAOPINION.GR.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-tou-nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
3.10.TRIKALANEWS.GR,
(«https://www.trikalanews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-trikkaion-chartis/»),
3.11.TRIKALAENIMEROSI.GR,
(«https://www.trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),
—————————————————————————————————————–
4.QGIS.ORG,
(«https://www.qgis.org/en/site/»),
—————————————————————————————————————–
5.HEC.USACE.ARMY.MIL,
(«https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/»),
—————————————————————————————————————–
6.METEO.GR,
(«https://www.meteo.gr/index.cfm»),
—————————————————————————————————————–
7.PENTELI.METEO.GR,
(«https://penteli.meteo.gr/stations/kalampaka/»),
—————————————————————————————————————–
8.1.SKAI.GR,
(«https://www.youtube.com/watch?v=QX4K65AoAWY»),
8.2.HELLENICPARLIAMENT.GR,
(«https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12420506.pdf»),
—————————————————————————————————————–
Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,
●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
—————————————————————————————————————–
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».
(κιν.):(6977)507545.
(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Ταμέρ Τσιλιγκίρ: Αλλαγή της παθητικής στάσης της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία

e-enimerosi

Αναπόφευκτος

e-enimerosi

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΒΑΝΑ

e-enimerosi