Άρθρα ΡεπορτάζΚοινωνία Κόσμος

Η παρανομία βαφτίζεται «τακτοποίηση»

«Τακτοποίηση», θα ονομάζεται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση οικοδομών που ανηγέρθησαν παράνομα, χωρίς άδεια οικοδομής, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες.

Στο κείμενο το οποίο αφορά τον νέο τρόπο αδειοδότησης για σκοπούς ανάπτυξης, υπό την επικεφαλίδα «Διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων μη αδειοδοτημένων οικοδομών», αναφέρεται ότι:

«Για την αδειοδότηση υφιστάμενων οικοδομών οι οποίες ανηγέρθησαν χωρίς Άδεια Οικοδομής, θα μπορούσε να υιοθετηθεί η διαδικασία ρύθμισης που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο (regularization). Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία, ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή, «Αίτηση Τακτοποίησης», η οποία θα έχει αναδρομική εφαρμογή και θα σχετίζεται με προηγούμενες μη εξουσιοδοτημένες εργασίες. Δηλαδή εργασίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συναίνεση των Οικοδομικών Κανονισμών από την ημερομηνία εφαρμογής τους. Σκοπός της διαδικασίας, είναι η τακτοποίηση των μη εξουσιοδοτημένων έργων και η απόκτηση «Πιστοποιητικού Νομιμοποίησης».

Στο ίδιο έγγραφο του υπουργείου αναφέρεται πως, «Πιστοποιητικό Νομιμοποίησης» εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής έχει αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τους Οικοδομικούς Κανονισμούς. Με την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια Αρχή ελέγχει τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν και εξετάζει το ενδεχόμενο επιθεώρησης του κτηρίου, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε εργασίας κριθεί απαραίτητη όπως άνοιγμα θεμελίων, για διασφάλιση της επάρκειας.

Παράλληλα, στη νέα νομοθεσία που προωθείται αναμένεται να προβλεφθεί σχετική διαδικασία αδειοδότησης «προσωρινών κατασκευών» όπως κατασκευές/βάθρα για εκδηλώσεις, συναυλίες κτλ. καθώς και διαφημιστικών πινακίδων.

Στις τεχνικές προδιαγραφές για κάποιες «Βασικές Απαιτήσεις Δομικών Έργων» θα περιλαμβάνονται και η πυροπροστασία και προσβασιμότητα, ενώ θα καλυφθούν και οι εξής πτυχές:

Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον, Προστασία κατά του θορύβου και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Συγκράτηση Θερμότητας.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένεται να καλύψουν και οικοδομές για τις οποίες δεν θα απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής. Πρόκειται για οικοδομές «χαμηλού κινδύνου» για τις οποίες η Άδεια Οικοδομής, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα, θα θεωρείται δοσμένη χωρίς να χρειάζεται οποιοσδήποτε περαιτέρω εκ των προτέρων έλεγχος από την αρμόδια Αρχή.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ανεξάρτητες κατοικίες σε περίμετρο γηπέδων εγκριμένης οικιστικής ανάπτυξης καθώς και μικρές αναπτύξεις και κατασκευές οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 4Β του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, μπορούν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Οικοδομής με σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.  Διάταγμα για την εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Οικοδομής, μπορεί να εκδοθεί για οικοδομές, με εμβαδό μικρότερο των είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, για οικοδομές που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, με εμβαδόν μικρότερο των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, για κατασκευή ή/και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης με παραδοσιακό τρόπο δόμησης στο φυσικό περιβάλλον, για προσαρτήματα σε οικοδομές, όπως ντεπόζιτα νερού στην οροφή της οικοδομής,  αντένες τηλεόρασης, κλιματιστικές συσκευές στο εξωτερικό της οικοδομής, σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας που τοποθετούνται σε νόμιμα ανεγερθέντες ιστούς και άλλα παρόμοιας φύσης προσαρτήματα σε οικοδομές και: για προσθήκες/μετατροπές, μικρής κλίμακας, οι οποίες δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των οικοδομών, δεν αυξάνουν το επιτρεπόμενο δομήσιμο εμβαδό, δεν αλλοιώνουν την εξωτερική αισθητική των οικοδομών και δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τις ανέσεις των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών.για εργασίες  τοπιοτέχνησης μικρής και μεσαίας κλίμακας οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα

Οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση των πιο πάνω οικοδομών από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Οικοδομής (υποβολή σχεδίων, παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη γεωμετρία του κτιρίου, κτλ), θα τεθούν σε αντίστοιχα Διατάγματα του υπουργού Εσωτερικών.

Βάσος Βασιλείου philenews.com

πηγή: b2green.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Ο ΜΠΟΓΙΑΣ

e-enimerosi

Ποιες είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις για τα χρήματα που σε σαμποτάρουν;

Εβίτα Μανούδη

Επιστροφή στη βάση

e-enimerosi