Ειδήσεις και Νέα

“Αυξημένος Κίνδυνος Πλημμύρας του “Ρέματος Ειρήνη (“Μαΐστρου”) Αλεξανδρούπολης”.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρών στο «Ρέμα Ειρήνη (“Μαΐστρου”)» καθώς πολύ μεγάλο μέρος της επιφάνειάς του έχει πληγεί από την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε, μεταξύ άλλων, και τον «Δήμο Αλεξανδρούπολης».

Το «Ρέμα Ειρήνη (“Μαΐστρου”)» είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4 ης Τάξης», (κατά την μέθοδο
“Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1 ης Τάξης», «L 1 STR =70.559,50 μ.μ.» («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2 ης Τάξης», «L 2 STR =12.376,09 μ.μ.», με συνολικό μήκος ρεμάτων «3 ης Τάξης», «L 3 STR =19.912,12 μ.μ.» και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4 ης Τάξης», «L 4 STR =7.157,28 μ.μ.» («ως επί το
πλείστον, πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), «L TOTAL =110.004,99 μ.μ.» (ή αλλιώς «L (1+2+3+4) TOTAL =110,00 χιλιόμετρα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «Ρέματος Ειρήνη (“Μαΐστρου”)» είναι ίσο με «251.804,67 στρέμματα» (ή αλλιώς είναι ίσο με το «20,72%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αλεξανδρούπολης»). Η καμένη επιφάνεια της προαναφερθείσας λεκάνης απορροής έχει εμβαδόν ίσο με «194.152,59 στρέμματα» (ή αλλιώς είναι ίσο με το «77,10%» του εμβαδού της προαναφερθείσας «λεκάνης απορροής») [1,2,3,4].

Δεδομένου ότι ο «συντελεστής απορροής πλημμύρας» («runoff coefficient»), για παράδειγμα, σε περιοχές με «δάση» («woodlands»), (όπως ενδεχόμενα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν πριν την έναρξη της πυρκαγιάς), κυμαίνεται, (σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία), μεταξύ των τιμών «0,05-0,25» ενώ των
«γυμνών συμπυκνωμένων/συμπιεσμένων εδαφών με ανώμαλη υφή» («bare packed soil with rough texture»), (όπως ενδεχόμενα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν μετά το πέρας της πυρκαγιάς), κυμαίνεται μεταξύ των τιμών «0,20-0,50» γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι από την αύξηση του συγκεκριμένου και μόνο
παράγοντα/συντελεστή έως και, περίπου, κατά «400%», σε ανάλογο βαθμό, κατά προσέγγιση, μπορούν να αυξηθούν και οι αναμενόμενες ποσότητες υδάτων που θα μεταφέρει το «Ρέμα Ειρήνη (“Μαΐστρου”)» σε συνάρτηση πάντοτε με την ένταση και την διάρκεια της εκάστοτε βροχόπτωσης, (ωστόσο, για τον ακριβή καθορισμό του «συντελεστή απορροής πλημμύρας» απαιτείται αναλυτικός και ακριβής καθορισμός των χρήσεων γης, εκτίμηση της υγρασίας και της γεωλογικής κατάταξης του εδάφους, αποτύπωση των κλίσεων του εδάφους κλπ.) [5,6].

Στην Ελλάδα, στις μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, υδραυλικές μελέτες κλπ. χρησιμοποιείται, (μεταξύ άλλων), και η «Ορθολογική Μέθοδος Υπολογισμού Πλημμυρικών Παροχών» [«Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ. 696/1974, (Φ.Ε.Κ.:301/08-10-1974), Άρθρο 186,187,188»] όπου η «μέγιστη πλημμυρική παροχή» («maxQ») είναι συνάρτηση του «εμβαδού της λεκάνης απορροής» «F», της «μέσης έντασης βροχόπτωσης διάρκειας ίσης προς τον χρόνο συρροής των υδάτων από την επιφάνεια “F” μέχρι της εξεταζόμενης διατομής του ρέματος» «i» και του «συντελεστή απορροής πλημμύρας» «C».

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «καμένης επιφάνειας» («ανοιχτή βυσσινί» απόχρωση), της «λεκάνης απορροής» («ανοιχτή θαλασσιά» απόχρωση) (του «Ρέματος Ειρήνη»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» («έντονη μπλε» απόχρωση) και του «Δήμου Αλεξανδρούπολης» («πράσινη» απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που
ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»). Το «υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο» («έντονη μπλε»
απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την «Τάξη» του κάθε ρέματος δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα «1 ης Τάξης» ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος
αντιστοιχούν στα ρέματα «4 ης Τάξης», με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων «Τάξεων» [1,3,4].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_wo
rks&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-
xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-
8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.COPERNICUS.EU,
(«https://www.copernicus.eu/el»),
2.1.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/03/doryforoi-tis-nasa-entopisan-fotia-sti-
ni/»),
2.2.RADIOLASITHI.GR,
(«https://radiolasithi.gr/pithani-estia-pyrkagias-entopistike-meso-doryforikon-
systimaton-sti-niso-chrysi/»),
2.3.SYROSTODAY.GR,
(«https://www.syrostoday.gr/News/152339-Thomas-Papalaskaris-Entopismos-
fotias-thermoy-simeioy-sti-Gyaro-apo-doryforoys-tis-Nasa.aspx»),
2.4.CYCLADES24.GR,
(«https://cyclades24.gr/2023/08/entopismos-fotias-stin-gyaro-gioura-apo-
doryforous-tis-nasa/»),
2.5.SYROSPRESS.GR,
(«https://syrospress.gr/entopismos-fotias-thermou-simeiou-stin-gyaro-gioura-
apo-doryforous-tis-nasa-se-kontino-pragmatiko-chrono/»),
2.6.SANTORININEWS.GR,
(«https://www.santorininews.gr/kyklades/97945/entopismos-fotias-stin-gyaro-
gioura-apo-doryforous-tis-nasa/»),
2.7.LIMNOSFM100.GR,
(«https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/67533-thomas-papalaskaris-
entopismos-fotias-thermoy-simeiou-ston-agio-efstratio-apo-doryforous-tis-
nasa.html»),
2.8.LIMNOSREPORT.GR,
(«https://www.limnosreport.gr/limnos/207522/kavaliotis-politikos-michanikos-
entopise-ston-agio-eystratio-fotia-apo-doryforoys-tis-nasa-me-eidopoiisi-sto-e-
mail/»),
2.9. PINEIOSNEWS.GR,
(«https://www.pineiosnews.gr/2023/08/08/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-
esties-fotias-thermon-simeion-konta-stous-chalkiades-farsalon-se-kontino-
pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),
2.10.EVROS24.GR,
(«https://www.evros24.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-e/»),

2.11.EVROS-NEWS.GR,
(«https://www.evros24.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-e/»),
2.12.KAVALA.NEWS.GR,
(«https://www.kavala.news/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-esties-fotias-
thermon-simeion-exo-apo-tin-orestiada-evrou/»),
2.13.NOWNEWS.GR,
(«https://nownews.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-
%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),
2.14.EVDOMADIAIA.GR,
(«https://www.evdomadiaia.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-
%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),
2.15.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermoy-
simeioy-exo-stin-notia-pleyra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-
eidopoiisi-sto-e-mail/»),
2.16.OLYMPIOBIMA.GR,
(«https://olympiobima.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-
thermou-simeiou-exo-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-
chrono-me-eidopoiisi-s/»),
2.17.PIERIANEWS.GR,
(«https://www.pierianews.gr/2023/08/11/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-
estia-fotias-thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-
pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi/»),
2.18.HELLASREPORTING.GR,
(«https://hellasreporting.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-
thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-
me-eidopoiisi/»),
2.19.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/10/doryforoi-tis-nasa-entopisan-pali-3-
est/»),
2.20.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/kriti/lasithi/2013541_nisos-hrysi-doryforoi-tis-nasa-
entopisan-kai-pali-3-esties-fotias»),

2.21.ZARPANEWS.GR,
(«https://www.zarpanews.gr/nisos-chrysi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-kai-pali-
3-esties-fotias/»),
2.22.GALAKSIAS.COM,
(«https://galaksias.com/%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82-
%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE-
%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-
%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD/»
),
2.23.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/entopismos-trion-taytochronon-estion-fotias-thermon-
simeion-sti-chrysi-apo-doryforoys-tis-nasa-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-
eidopoiisi-sto-e-mail/»),
2.24.XANTHINEA.GR,
(«https://www.xanthinea.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-
fotias.html»),
2.25.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/entopismos-ton-epta-estion-fotias-stin-alexandroypoli-
apo-toys-doryforoys-tis-nasa-eidopoiisi-me-email/»),
2.26.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/21/periergi-grammiki-diataxi-7-estion-
f/»),
2.27.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014522_periergi-grammiki-diataxi-estion-
fotias-stin-alexandroypoli-deihnoyn-doryforoi-tis»),
2.28.SYROSPRESS.GR,
(«https://syrospress.gr/grammikes-diatakseis-estion-se-pyrkagies-ti-
symvainei/»),
2.29.XANTHITIMES.GR,
(«https://www.xanthitimes.gr/2023/08/21/entopismos-epta-synolika-periergis-
grammikis-diataxis-estion-fotias/»),
2.30.EVROS24.GR,
(«https://www.evros24.gr/entopismos-epta-synolika-periergis/»),
2.31.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”01:19:30-1:28:45 & 02:07:10-2:15:53”»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=0ZXk5_y8jKs&t=4757s»),
2.32.ELTHRAKI.GR,
(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bd
%cf%8c%cf%82-%ce%ae-
%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/»),

2.33.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/08/21/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%c
e%b3%ce%b7-
%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-
%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),
2.34.INFOGNOMONPOLITICS.GR,
(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-
fotias-stin-alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/»),
2.35.OLYMPIA.GR,
(«https://www.olympia.gr/1557351/viral/periergi-grammiki-diataxi-estion-
fotias-stin-alexandroypoli/»),
2.36.ELTHRAKI.GR,
(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-
%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd-
%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82-
%ce%ba%ce%ac%cf%88%ce%bf%cf%85%ce%bd/»),
2.37.EVROSPOST.GR,
(«https://evrospost.gr/entopismos-epta-synolika-periergis-grammikis-diataxis-
estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-tis-alexandroypolis-apo-doryforoys-tis-
nasa-se-kontinoys-pragmatikoys-chronoys/»),
2.38.NEWS.B2GREEN.GR,
(«https://news.b2green.gr/36598/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B
9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-7-
%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-
%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82-
%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD-
%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5»),
2.39.THRAKIKIAGORA.GR,
(«https://www.thrakikiagora.gr/doryforoi-tis-nasa-entopisan-periergi-
grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli-fotos»),
2.40.FORNEWS.GR,
(«https://fornews.gr/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-
alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/?cn-reloaded=1»),
2.41.MAKELEIO.GR,
(«https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb
%ce%bf/%ce%94%ce%9f%ce%a1%ce%a5%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%9f%ce%
99-%ce%a4%ce%97%ce%a3-nasa-

%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%91%ce%9d-
%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9c%ce%99%ce%9a%ce%97-%ce%94/»),
2.42.TZAFNEWS.GR,
(«https://www.tzafnews.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%
81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-nasa-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-
%CE%B4/»),
2.43.GALAKSIAS.COM,
(«https://galaksias.com/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce
%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-
%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),
2.44.LESCHAT.GR,
(«https://leschat.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE
%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-
%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86/»),
2.45.NEWSPLANET09.INFO,
(«https://www.newsplanet09.info/2023/08/blog-post_897.html»),
2.46.PRESS-GR.COM,
(«http://www.press-gr.com/2023/08/blog-post_778.html»),
2.47.YIORGOSTHALASSIS.BLOGSPOT.COM,
(«http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/08/blog-post_2072.html»),
2.48.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/23/entopise-127-esties-fotias-ston-evro-
t/»),
2.49.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/entopismos-127-estion-fotias-perifereiaka-tis-
alexandroypolis-apo-ti-nasa-se-pragmatiko-chrono-eidopoiisi-me-e-mail/»),
2.50.EVROS24.GR,
(«https://www.evros24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-gr/»),
2.51.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014820_fotia-stin-alexandroypoli-
entopismos-127-estion-apo-doryforoys-tis-nasa»),
2.52.ERETIKOS.GR,
(«https://eretikos.gr/kinonia/nasa-fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-127-
estion-apo-doryforoys/606517/»),

2.53. THRAKIKIAGORA.GR,

(«https://www.thrakikiagora.gr/entopistikan-127-taytochrones-kai-pali-
grammikis-diataxis-esties-fotias-therma-simeia-se-kontino-pragmatiko-chrono-
near-real-time-stin-v-a-pleyra-tis-alexandroypolis»),
2.54.KOMOTINI24.GR,
(«https://www.komotini24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-grammikis-
diataxis-se-dyo-dieythynseis-estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-v-kai-v-d-
tis-alexandroypolis/»),
2.55.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/08/24/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/»)
,
2.56.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/27/fotia-stin-alexandroypoli-
entopismo/»),
2.57.EVROS24.GR,
(«https://www.evros24.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopi/»),
2.58.FONIMALEVIZIOU.GR,
(«https://fonimaleviziou.gr/2023/08/27/alexandroupoli-entopismos-374-
estion-apo-tous-doryforous-tis-nasa/»),
2.59.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-374-estion-fotias-
apo-doryforoys-tis-nasa/»),
2.60.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/30/fotia-stin-alexandroypoli-
entopism/»),
2.61.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/ellada/2015530_fotia-stin-alexandroypoli-doryforoi-
tis-nasa-entopisan-872-esties-fotias-tin»),
2.62.LESCHAT.GR,
(«https://leschat.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE
%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-872-
%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9/»),

2.63.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/fotia-stin-alexandroupoli-entopismos-
872-estion-fotias-apo-tous-doryforous-tis-nasa-to-eptaimero-22-29-08-2023/»),
2.64.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/08/30/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-
%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80/»),
2.65.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2015623_alexandroypoli-se-7-meres-872-
esties-fotias-tis-entopise-o-doryforos-tis-nasa»),
2.66.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/01/entopismos-toys-doryforoys-tis-nasa-
120-e/»),
2.67.CANDIADOC.GR,
(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/31/fotia-stin-alexandroypoli-posa-
strem/»),
2.68.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/apopseis/2015704_fotia-stin-alexandroypoli-oi-
epifaneies-poy-kaikan-ana-dimo-mehri-mesimeri-tis»),
2.69.E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/08/31/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B5%CF%80%CE%B9/»),
—————————————————————————————————————–
2.70.XANTHINEA.GR,
(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/kaike-i-misi-alexandroupoli.html»),
2.71. E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-
enimerosi.com/2023/09/01/%ce%ba%ce%ac%ce%b7%ce%ba%ce%b5-
%cf%84%ce%bf-48-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-
%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%
8d%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7/»),
2.72. E-ENIMEROSI.COM, («“YOUTUBE.COM”/”00:00:00-1:26:01”»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=mB17ZBBwUU0»),
2.73.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-ka/»),
2.74.EVROS-NEWS.GR,
(«https://www.evros-
news.gr/2023/09/02/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-
%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/»),
2.75.ORTHODOXOSTYPOS.GR,
(«https://orthodoxostypos.gr/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-
%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%
CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/ »),
2.76.EVROSONLINE.GR,
(«https://evrosonline.gr/kaike-to-48-tou-dimou-alexandroupolis-kai-to-18-tou-
dimou-soufliou/ »),
2.77.XANTHITIMES.GR,
(«https://www.xanthitimes.gr/2023/09/01/kaike-to-48-dimoy-alexandroypolis-
to-18-dimoy/»),
2.78.NEWSHUB.GR,
(«https://www.newshub.gr/el/ellada/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-
kai-to-18-toy-dimoy-soyflioy-sygklonizoyn-ta-stoicheia»),
—————————————————————————————————————–
2.79. E-ENIMEROSI.COM,
(«https://e-enimerosi.com/2023/09/05/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-
%CE%B1%CF%80%CF%8C-965-000-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC/»),
2.80.XANTHINEA.GR,
(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/terastia-katastrofi-kaike-o-evros.html»),
2.81.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”55:45:00-1:03:26”»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=DRWrb6KQQoA»),
3.ELSTAT.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),
3.LAND.COPERNICUS.EU,
(«https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-hydro/eu-hydro-river-network-
database»),
5.CA.GOV,

(«https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guida
nce/513.pdf»),
6.MAIN.GOV,
(«https://www.maine.gov/dep/land/stormwater/stormwaterbmps/vol3/appendixa.
pdf»),
Γεωγραφική έρευνα/Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα
Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-
31/04/2017»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.»,
«02/05/2018-01/09/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης
Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος
Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού
Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού
Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,
(Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού
Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,
●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού
Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με
Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
(κιν.):(6977)507545.
(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Η περιπέτεια ενός μυκηναϊκού δαχτυλιδιού: Πως βρέθηκε στη Σουηδία.

e-enimerosi

Σχολεία Μόναχο: Εξελίξεις διαπραγματεύσεων για το κτιριακό στο Μόναχο, 6 μήνες μετά

e-enimerosi

Δημογραφικό: Οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι

e-enimerosi