Ειδήσεις και Νέα

Ο «χάρτης» του νέου ΕΝΦΙΑ – Οι μεγάλοι κερδισμένοι (παραδείγματα)

Προ των πυλών τα φετινά εκκαθαριστικά, καθώς το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου θα έχουν αναρτηθεί στο Taxisnet

Στην τελική ευθεία µπαίνει η έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ. Το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου οι περίπου 7 εκατοµµύρια φορολογούµενοι που διαθέτουν ακίνητη περιουσία πρόκειται να δουν στο Taxisnet την «πράξη διοικητικού προσδιορισµού» του φόρου ακινήτων, όπως ονοµάζεται τυπικά το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που θα δουν οι ιδιοκτήτες στον φετινό ΕΝΦΙΑ σε σχέση µε τον περσινό. Ο φόρος θα είναι µειωµένος µεσοσταθµικά κατά 22% σε σχέση µε το ποσό που βεβαιώθηκε στους φορολογούµενους µε το εκκαθαριστικό του 2018. Αυτό το µέτρο θα φέρει µια ανακούφιση στα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα και οι πιο ωφεληµένοι θα είναι οι µικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι θα δουν στα εκκαθαριστικά τους τον ΕΝΦΙΑ µειωµένο κατά 30%. Η µεσαία τάξη θα δει σηµαντική µείωση της τάξης του 20%, αλλά και όσοι έχουν ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ θα δουν τον ΕΝΦΙΑ µειωµένο κατά 10%.

Κατά µέσο όρο θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν όφελος από 35 έως και 311 ευρώ στο εκκαθαριστικό τους.

Συγκεκριµένα:

 1. Για ακίνητη περιουσία µε αντικειµενική αξία έως 60.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 30%.
 2. Από 60.000 έως 70.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 27%.
 3. Από 70.000 έως 80.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 25%.
 4. Από 80.000 έως 1.000.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 20%.
 5. Από 1.000.000 ευρώ και άνω η έκπτωση θα είναι 10%.

Κατά συνέπεια, όπως βλέπουµε, όλες οι κατηγορίες θα λάβουν έκπτωση. Ας δούµε κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών.

Στα παραδείγµατα αυτά γίνεται αναφορά σε υπαρκτές ιδιοκτησίες και οι ιδιοκτήτες µπορεί να έχουν στην κατοχή τους και περισσότερα του ενός ακίνητα, όπως για παράδειγµα ένα διαµέρισµα και ένα µικρό εξοχικό. Μελετώντας θα δούµε από τα εν λόγω παραδείγµατα ότι οι µειώσεις δεν αφορούν µόνο τις ευάλωτες οικονοµικά οµάδες όπου η µείωση είναι 30%, αλλά το σύνολο της µεσαίας τάξης.

Παραδείγματα: 

 1. Φορολογούµενος µε διαµέρισµα γ’ ορόφου 130 τ.µ., έτους κατασκευής 1990, στη ∆’ Ζώνη του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου Θεσσαλονίκης, µε αξία 67.568€, πλήρωσε το 2018 371,32€. Το 2019 θα πληρώσει 271,06€ (µείωση 100,26 € ή 27%).
 2. Φορολογούµενος µε διαµέρισµα α’ ορόφου 110 τ.µ., έτους κατασκευής 1980, στην ΙΖ’ Ζώνη του ∆ήµου Περιστερίου, µε αξία 55.440€, πλήρωσε το 2018 322,19€. Το 2019 θα πληρώσει 225,53€ (µείωση 96,66€ ή 30%).
 3. Φορολογούµενος µε διαµέρισµα α’ ορόφου 130 τ.µ., έτους κατασκευής 1995, στη Θ’ Ζώνη του ∆ήµου Ν. Ιωνίας Αττικής, µε αξία 79.853€, πλήρωσε το 2018 399,81€. Το 2019 θα πληρώσει 299,86€ (µείωση 99,95€ ή 25%).
 4. Φορολογούµενος µε: 1. ∆ιαµέρισµα δ’ ορόφου 120 τ.µ., έτους κατασκευής 2010, στην Α’ Ζώνη του ∆ήµου Ηλιούπολης Αττικής, αξίας 179.676€, 2. Εξοχικό διαµέρισµα α’ ορόφου 80 τ.µ., έτους κατασκευής 2004, στη Β’ Ζώνη του ∆ήµου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, αξίας 69.000€, και 3. Πατρική µονοκατοικία 130 τ.µ., έτους κατασκευής 1978, στη ∆’ Ζώνη του ∆ήµου Τρίπολης, αξίας 81.900€ (συνολική αξία περιουσίας 330.576€), πλήρωσε το 2018 1.543,92€. Το 2019 θα πληρώσει 1.235,14€ (µείωση 308,78 € ή 20%).

Οι μεγάλοι κερδισμένοι των νέων εκκαθαριστικών

Κατά 50% µειωµένο ΕΝΦΙΑ πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των οποίων το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος. Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται το άθροισµα του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώµενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόµο ότι τα εισοδήµατα των τέκνων συναθροίζονται µε αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος των εξαρτώµενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατοµική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα και ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων λαµβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.

ΕΝΦΙΑ: Την επόμενη εβδομάδα τα ειδοποιητήρια - Παραδείγματα με τις μειώσεις

Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαµβάνεται ο µεγαλύτερος αριθµός τέκνων που έχει δηλωθεί σε µία εκ των δύο δηλώσεων.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα προσδιορίζεται από το άθροισµα:

 • Του καθαρού εισοδήµατος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος.
 • Των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του πίνακα 6 της δήλωσης, δηλαδή όλων των ποσών που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο.
 • Του ποσού της προστιθέµενης διαφοράς του τεκµηρίου, όπου αυτή εφαρµόζεται.

Η επιφάνεια των ακινήτων

Για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ πρέπει επίσης το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώµατος, να µην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Ακόµα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου, δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαµο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαµο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη µονογονεϊκή οικογένεια) µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαµο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια) µε δύο εξαρτώµενα τέκνα.

Η συνολική επιφάνεια των κτισµάτων, αποτελούµενη από το άθροισµα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωµένων και ηµιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου, λαµβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώµατος επί των ακινήτων. Η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαµβάνουν ανάπηρα άτοµα κατά ποσοστό 80% και άνω υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΦΙΑ: Ποιες μειώσεις θα ισχύσουν για τα εκκαθαριστικά - Αναλυτικά παραδείγματα
 1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος.
 2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά µέτρα

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαµβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΑ) ή την εφαρµογή των ∆ΟΥ «Καταχώριση Αναπηριών». Η αναπηρία των τέκνων λαµβάνεται από την εφαρµογή των ∆ΟΥ «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕΠΑ ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η µείωση χορηγείται µε υπόδειγµα από τη ∆ΟΥ απαιτείται, πριν από τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρµογή «Καταχώριση Αναπηριών» των ∆ΟΥ. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρµόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήµατος του οικείου φορολογικού έτους.

Ο ιδιοκτήτης, εφόσον αµφισβητεί το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής ∆ιοίκησης.

Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική Αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της, και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η προθεσµία του προηγουµένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες για φορολογούµενους κατοίκους εξωτερικού.

πηγή: ethnos.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Μικρασιατική Καταστροφή, πυρπόληση της Σμύρνης και ο Άγιος Πόντιος Αντάρτης στη ζωγραφική του Βλάση Αγτζίδη

e-enimerosi

Σεισμός στην Κρήτη 4,3 ρίχτερ.

e-enimerosi

Διαβιβάστηκε νέα δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη

e-enimerosi