Πολιτική

Αλλάζει ο νόμος για τα παραθαλάσσια αυθαίρετα

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εισηγητές του νομοσχεδίου, στόχος των διατάξεων είναι να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες, αλλά και να γίνει πιο ευέλικτο το νομοθετικό πλαίσιο

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία, που βρισκόταν επί πολλά συναπτά έτη κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, το νομοσχέδιο επιφέρει ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς.

Μεταξύ άλλων, καθιστά πιο «ευέλικτο» τον ορισμό της ζώνης της παραλίας επιτρέποντας πλάτος μικρότερο από τα 50 μέτρα που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, ταυτόχρονα όμως αυστηροποιεί τις διαδικασίες για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας. Παράλληλα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, κάθε δήμος υποχρεούται να έχει μια παραλία ειδικά διαμορφωμένη για ΑμΕΑ ενώ όσοι θέλουν να τελέσουν γάμο, να πραγματοποιήσουν μια κοινωνική εκδήλωση ή να προχωρήσουν στην παραγωγή ταινιών χρησιμοποιώντας εκτάσεις στον αιγιαλό και την παραλία θα πρέπει πλέον να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πάρουν τη σχετική άδεια.

Στόχος

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εισηγητές του νομοσχεδίου, στόχος των διατάξεων είναι να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες, αλλά και να γίνει πιο ευέλικτο το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς αφήνεται ανοιχτό παράθυρο για την εκτέλεση έργων και πρόχειρων κατασκευών σε ειδικές περιπτώσεις.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση -έστω και με καθυστέρηση- θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την αυθαίρετη δόμηση στον αιγιαλό – ειδικότερα τώρα που τρέχουν οι δασικοί χάρτες και το Κτηματολόγιο. Ωστόσο, φαίνεται πως έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα τα δασικά αυθαίρετα, αφού το σχέδιο νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις παραμένει ακόμα σε εσωτερική διαβούλευση στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Τι προβλέπει

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο «Ε.Τ.», οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

* Το πλάτος της ζώνης της παραλίας ανακαθορίζεται στα 30 έως 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού, ενώ στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο το πλάτος αυτό έχει οριστεί σταθερά στα 50 μέτρα. Ουσιαστικά δίδεται ένας πιο ευέλικτος ορισμός της παραλίας προκειμένου κατά τον καθορισμό της οριογραμμής να λαμβάνεται υπόψη το φυσικό «ανάγλυφο» των περιοχών. Προβλέπεται ωστόσο ότι η τροποποίηση αυτή δεν θίγει υφιστάμενα όρια οικισμών και οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923.

* Συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών με αρμοδιότητα την εξέταση των προσφυγών των πολιτών που αμφισβητούν αποφάσεις πρωτοβάθμιων επιτροπών των Κτηματικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας.

* Καθορίζεται το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των χιλιάδων περιπτώσεων όπου στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας υφίστανται κτίσματα και άλλες κατασκευές ή έχουν πραγματοποιηθεί άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως π.χ. διανοίξεις δρόμων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατασκευές και παρεμβάσεις στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, εφόσον αποτελούν πολύ παλαιά έργα τα οποία εκτελέστηκαν σύννομα, κατόπιν έκδοσης των προβλεπόμενων αδειών (π.χ. βάσει αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.) διατηρούνται θεωρούμενες ως νόμιμες, ενώ όσες κατασκευές και παρεμβάσεις δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες ή έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα θα πρέπει να καταργηθούν.

* Καθορίζεται ενιαίο καθεστώς καθορισμού των τιμών εκκίνησης για τους πλειστηριασμούς που διενεργούνται με στόχο την ενοικίαση εκτάσεων στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας. Οι τιμές θα καθορίζονται με αντικειμενικό σύστημα, βάσει εξίσωσης με 4-5 παραμέτρους. Ουσιαστικά καταργείται το ισχύον σήμερα σύστημα, βάσει του οποίου οι τιμές εκκίνησης καθορίζονται με βάση εκτιμήσεις των αρμόδιων Κτηματικών Υπηρεσιών.

* Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού.

* Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς αδειοδότησης για την εκτέλεση έκτακτων έργων και την ανέγερση πρόχειρων κατασκευών στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας προκειμένου να εξυπηρετούνται έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

* Καθιερώνεται νέα ειδική διαδικασία για τη βραχυχρόνια παραχώρηση εκτάσεων στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας έναντι ανταλλάγματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, λήψης βίντεο στο πλαίσιο διαφόρων άλλων οπτικοακουστικών παραγωγών κ.λπ.

«Μπλόκο»

Παράλληλα, βαρύς θα είναι ο πέλεκυς αν διαπιστωθεί ότι τελούνται γάμοι ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις σε χώρο του αιγιαλού χωρίς άδεια, με τα πρόστιμα να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Σημειώνεται πως μέχρι τώρα οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις γίνονταν χωρίς θεσμικό πλαίσιο, ενώ με την προτεινόμενη διάταξη θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος καθώς θα είναι ενήμερες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην αίρεται η κοινοχρησία και να προστατεύεται το περιβάλλον, ενώ η πρόβλεψη υψηλότατων προστίμων θα μπορούσε να λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράλειψη λήψης των απαιτούμενων αδειών και παραχωρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος θα υπάρχει σε ΝΠΔΔ ή φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για ερευνητικούς σκοπούς.

Αλλες χρήσεις

Επίσης θα προβλέπονται κι άλλες χρήσεις εκτός από ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπως:

* Παραχώρηση στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών αιγιαλού, παραλίας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για την εναπόθεση διχτυών και τροφών.

* Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. σε ναυταθλητικά σωματεία και σε αθλητικούς φορείς, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου ΟΤΑ.

* Παραχώρηση στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. για την τοποθέτηση έργων, μη νομίμως πακτωμένων στο έδαφος, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ. Επιβάλλεται, δε, ρητώς κάθε δήμος να έχει μία τουλάχιστον παραλία εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας, στην οποία να υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα για τα ΑμΕΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η παραχώρηση θα γίνεται άνευ ανταλλάγματος.

πηγή: eleftherostypos.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης απέλυσε και τον Γιώργο Τσίπρα

e-enimerosi

Ο Νίκος Παππάς προτείνει ένα ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Ευρωεκλογές 2024: Πως ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού με επιστολική ψήφο

Χρήστος Μουρτζούκος