Υπηρεσίες

Περιουσιακό Δίκαιο & Φόρος.

1.Greece Golden Visa Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις.

1. Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας και κατέχω ή επιθυμώ να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα, ως ιδιώτης. Μπορώ να κάνω αίτηση για άδεια παραμονής στην Ελλάδα;

Ναι, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον η αξία του ακινήτου στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς, είναι τουλάχιστον 250.000 €.
Αυτή η άδεια διαμονής (άρθρο 20Β, Ν. 4251/2014, ως έχει) μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, εφόσον εξακολουθείτε να είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Για περισσότερες πληροφορίες email.

2. Μη Φορολογικό Καθεστώς

Νέες προνομιακές προϋποθέσεις για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας (φυσικού ή νομικού προσώπου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ελληνική Κυβέρνηση προσδιορίζει ποιες επενδύσεις είναι επιλέξιμες για το φορολογικό καθεστώς εκτός έδρας. Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς εκτός έδρας που θεσπίστηκε πέρυσι1, τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει του εναλλακτικού φορολογικού καθεστώτος εκτός έδρας για το HNWI – το οποίο απαιτεί το άτομο να ήταν μη φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τα τελευταία 7 χρόνια και συνεπάγεται αποκλεισμό του υπεράκτιου εισοδήματος από τις υποχρεώσεις αναφοράς φόρου εισοδήματος με αντάλλαγμα ετήσιο ενιαίο φόρο 100.000 € – πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον 500.000 € σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, πάγια στοιχεία ενεργητικού μιας επιχείρησης, τίτλους ή μετοχών). Κ.α
Για περισσότερες πληροφορίες email.

3. Ελλάδα Διαδικασία Αγοράς Ακινήτων, Φόροι & Έξοδα

Υπάρχουν απλές διαδικασίες για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. Η ελληνική έννομη τάξη κατοχυρώνει τη θέση του αγοραστή και ο τίτλος ιδιοκτησίας ενός ακινήτου εκδίδεται ταυτόχρονα με τη διευθέτηση και την υπογραφή της οριστικής σύμβασης.

Οι ειδικοί μας στα ακίνητα θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδρομή από την επιλογή του κατάλληλου ακινήτου μέχρι την ημέρα της εγγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας. Γίνονται ακόλουθα βήματα:

Με το συνεργαζόμενο δικηγορικό μας γραφείο

Αμοιβή δικηγόρου: 1 + 24%ΦΠΑ άρα 1,24% (του ποσού της σύμβασης). Με το συνεργαζόμενο Συμβολαιογραφικό μας γραφείο Μπορούμε να κανονίσουμε την υπογραφή της τελικής συμφωνίας σε
συμβολαιογραφικό γραφείο, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης γίνεται παρουσία του Συμβολαιογράφου στο γραφείο του, ο οποίος κατά την Ελληνική Νομοθεσία είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα του τίτλου ιδιοκτησίας του Αγοραστή.

Σημείωση:
1. α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Συμβολαιογράφος υποχρεούται να μεριμνήσει για την παρουσία επίσημου μεταφραστή προκειμένου να εξηγήσει στον Αγοραστή στη μητρική του γλώσσα όλους τους νομικούς όρους.
2. β) Ο Αγοραστής μπορεί να υπογράψει μόνος του το συμβόλαιο, Ή, να δώσει εξουσιοδότηση στον διορισμένο Δικηγόρο και να υπογράψει εκ μέρους του.

Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (AFM)

Βοηθάμε τους πελάτες να εκδώσουν τον αριθμό ελληνικού φορολογικού μητρώου για να προχωρήσουν στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού καθώς και στην αγορά ακινήτου. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ζητείται και εκδίδεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων.

Ο ΑΦΜ είναι ο ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου και απαιτείται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές και είναι απαραίτητος για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την αγορά αυτοκινήτου και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τα έγγραφα που ζητούνται για την έκδοση του AFM είναι συνήθως: αντίγραφο διαβατηρίου.

Σημείωση:

Ο Αγοραστής μπορεί να αποκτήσει ο ίδιος το AFM Ή, να δώσει πληρεξούσιο στον διορισμένο Δικηγόρο και να το λάβει για λογαριασμό του.

Τέλη μεταβίβασης τίτλου ιδιοκτησίας

Ο φόρος μεταβίβασης τίτλου ιδιοκτησίας πρέπει να καταβληθεί στην τοπική Υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων από τον Αγοραστή πριν από την υπογραφή της σύμβασης και βοηθάμε τους πελάτες σε όλη τη
διαδικασία. Αυτό είναι εφάπαξ κρατικό τέλος που ισχύει για όλους τους αγοραστές ακινήτων, με ποσοστό : 3,09%

Σημειώσεις :
1. α) Αυτή τη στιγμή το 24% ΦΠΑ στα νέα ακίνητα είναι «παγωμένο».
2. β) Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει μόνος του τον παραπάνω φόρο Ή, να
δώσει πληρεξούσιο στον διορισμένο Δικηγόρο και να το καταβάλει για λογαριασμό του.

Υπογραφή της σύμβασης πώλησης

Η οριστική σύμβαση υπογράφεται παρουσία Συμβολαιογράφου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Συμβολαιογράφος καταχωρεί τη συναλλαγή στο τοπικό Μητρώο Υποθηκών. Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου είναι: 1,5% (περίπου) επί της τιμής της σύμβασης.

Αποτέλεσμα μεταφοράς στο Μητρώο Υποθηκών

Ο Συμβολαιογράφος μεριμνά για τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομα ή τα ονόματα του Αγοραστή με την απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης από το Μητρώο Υποθηκών. Τίτλος Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται από τον Αγοραστή: 0,5% – 0,9% (περίπου του ποσού της σύμβασης). Αυτή είναι μια εφάπαξ χρέωση.

Αίτηση Μόνιμης Διαμονής ΚΑΙ Αμοιβή Δικηγόρου:

Έχουμε διαπραγματευτεί ειδικές αμοιβές για την έκδοση του PR και ένας ανεξάρτητος Δικηγόρος θα χειριστεί την όλη διαδικασία δημοσίων σχέσεων. Τα τέλη έχουν ως εξής:

Το τέλος αίτησης είναι 500 € για κάθε υποψήφιο, συν:

 •  Ένας αγοραστής: 1.000 €
 • Ένας αγοραστής με σύζυγο και ένα παιδί: 1.500 €
 • Ένας Αγοραστής με σύζυγο και 2 παιδιά και άνω: 2.000 €

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών

(για την πώληση ακινήτων): αυτή τη στιγμή ΔΕΝ υπάρχει Φόρος
Κεφαλαιουχικών Κερδών από μεταπώληση κέρδους!

Ιατρική ασφάλιση:

Η ιατρική ασφάλιση απαιτείται από τη νομοθεσία δημοσίων σχέσεων. Κάθε Αιτών (του PR) πρέπει να έχει ιατρική ασφάλιση στην Ελλάδα. Τα τέλη ασφάλισης εξαρτώνται από την ηλικία του κάθε Αιτούντος. Γενικά, τα έξοδα ασφάλισης υγείας ξεκινούν από 250 Ευρώ ετησίως έως 500 Ευρώ. Η ομάδα μας After Sales θα σας φέρει σε επαφή με Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες.

  Δηλώστε το ενδιαφέρον σας

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

  Όνομα

  Email

  Τηλέφωνο

  Μήνυμα

  google news

  Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα facebooktwitterinstagramyoutube, και στο Google news. Διαβάστε την e-enimerosi.com για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, κάνετε εγγραφή στην σελίδα και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

  Σχετικές αναρτήσεις

  ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΓΛΙΚΩΝ!

  Θέσεις Εργασίας Υψηλής Ευθύνης στο Εξωτερικό για Στελέχη Ασφαλείας και πως να τις προσεγγίσετε.

  e-enimerosi

  Begrüssung, Verabschiedung und wichtige Fragen: Χαιρετισμοί, αποχαιρετισμοί και σημαντικές ερωτήσεις

  Χριστίνα Σιμοπούλου.