Ειδήσεις και Νέα

Σπάσιμο αναχώματος στον Κοσκινά Καρδίτσας.

Σπάσιμο αναχώματος στον Κοσκινά Καρδίτσας”: 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περίπου, κατέβασε στο σημείο ο “Ποταμός Καλέντζης” στην κακοκαιρία “Daniel” (~466,00 mm βροχής)».

Κατά το πρόσφατο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “Daniel”, ο «Ποταμός Καλέντζης», “κατέβασε” στο, φερόμενο, (το συγκεκριμένο σημείο είναι ήδη «σημασμένο» στην ηλεκτρονική «πλατφόρμα» «Google Earth» με την συγκεκριμένη ονομασία «Τομή αναχώματος πλημμύρες»), σημείο που έσπασε το προστατευτικό ανάχωμα, στο ύψος του οικισμού “Κοσκινάς Καρδίτσας”, ο οποίος βρίσκεται, (όπως επίσης και το σημείο τομής του αναχώματος), εντός των ορίων του «Δήμου Παλαμά”, “Νομού Καρδίτσας”», με συνολικά “[(159.637.300), (εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες και τριακόσια)]” “[(μ3), (κυβικά μέτρα)]” (ή “τόνους”) νερού και με μέγιστη παροχή «1.018,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.018,00 m3/sec»), [1,2,4,5,6.1,6.2,8.1-8.16].

Η συγκεκριμένη βροχόπτωση, (που χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά για τους υδρολογικούς και υδραυλικούς υπολογισμούς του παρόντος άρθρου), η οποία μάλιστα, προκάλεσε την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, λόγω πλημμύρας, της περιοχής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και αγροκτήματα, ήταν, αναλυτικά: «04/09/2023 (19,40 mm)», «05/09/2023 (205,60 mm)», «06/09/2023 (223,20 mm)» και «07/09/2023 (17,80 mm)», («συνολικό ύψος βροχόπτωσης τεσσάρων συνεχόμενων ημερών: 466,00 mm») [6.1,6.2,8.1-8.16].

Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Ποταμού Καλέντζη”, έως την θέση του προστατευτικού αναχώματος στο οποίο έγινε η τομή, στο ύψος του οικισμού “Κοσκινάς Καρδίτσας”, “Δήμου Παλαμά”, “Νομού καρδίτσας”», στο σημείο που βγαίνει από την συγκεκριμένη υποδιαίρεση της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=136.600,00 μ.μ.» («42 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=48.077,30 μ.μ.», («20 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά και ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=57.474,30 μ.μ.» («17 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=19.273,50 μ.μ.» («2 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιπεδινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=261.425,10 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4)TOTAL=261,425 χιλιόμετρα») («81 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Καλέντζη”, έως την θέση της τομής του αναχώματος, στο ύψος του οικισμού “Κοσκινάς Καρδίτσας”, “Δήμου Παλαμά”, “Νομού Καρδίτσας”» είναι ίσο με «404.809,42 στρέμματα» [(«404,81 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει: το «0,67%» [«2,70» («“τετραγωνικά χιλιόμετρα” “(km2)”»)] του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Παλαμά», το «81,98%» [«331,85» («“τετραγωνικά χιλιόμετρα” “(km2)”»)] του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Καρδίτσας», το «8,76%» [«35,47» («“τετραγωνικά χιλιόμετρα” “(km2)”»)] του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Λίμνης Πλαστήρα») και το «8,60%» [«34,79» («“τετραγωνικά χιλιόμετρα” “(km2)”»)] του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Σοφάδων» (1,2,4).

Ο «Ποταμός Καλέντζης», στην θέση της τομής του προστατευτικού αναχώματος, στο ύψος του οικισμού «Κοσκινάς Καρδίτσας», του «Δήμου Παλαμά», του «Νομού Καρδίτσας», σχηματίζεται, κυρίως, από τον «Ποταμό Καράμπαλη» ο οποίος πηγάζει από το όρος «Ίταμος» κοντά στο χωριό «Ραχούλα» [9.1,9.2].

Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» (επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Ποταμού Καλέντζη” που αντιστοιχεί έως την θέση της τομής του αναχώματος, στο ύψος του οικισμού “Κοσκινάς (“Δήμου Παλαμά”) Καρδίτσας”», το οποίο βρίσκεται κοντά στον οικισμό «Ψαθοχώρι»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» (γραμμές με «έντονη μπλε» απόχρωση με διαβάθμιση του πάχους της γραμμής, όπου το πάχος της κάθε γραμμής εξαρτάται από την “τάξη” του εκάστοτε ρέματος που αντιπροσωπεύει δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η “τάξη” του ρέματος τόσο παχύτερη είναι και η αντίστοιχη γραμμή που το αντιπροσωπεύει), των «οικισμών του “Δήμου Παλαμά”», των «οικισμών του “Δήμου Καρδίτσας”», των «οικισμών του “Δήμου Μουζακίου”», των «οικισμών του “Δήμου Φαρκαδόνας”», των «οικισμών του “Δήμου Πύλης”», των «οικισμών του “Δήμου Τρικκαίων”», των «οικισμών του “Δήμου Λίμνης Πλαστήρα”», των «οικισμών του “Δήμου Σοφάδων”», των «οικισμών του “Δήμου Αγράφων”», των «οικισμών του “Δήμου Καρπενησίου”» και των «οικισμών του “Δήμου Αργιθέας”», (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), του «περιγράμματος του “Δήμου Παλαμά”», του «περιγράμματος του “Δήμου Καρδίτσας”», του «περιγράμματος του “Δήμου Μουζακίου”», του «περιγράμματος του “Δήμου Φαρκαδόνας”», του «περιγράμματος του “Δήμου Πύλης”», του «περιγράμματος του “Δήμου Τρικκαίων”», του «περιγράμματος του “Δήμου Πλαστήρα”», του «περιγράμματος του “Δήμου Σοφάδων”», του «περιγράμματος του “Δήμου Αγράφων”», του «περιγράμματος του “Δήμου Καρπενησίου”» και του «περιγράμματος του “Δήμου Αργιθέας”», (διακεκομμένες γραμμές με «μαύρη απόχρωση»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»)

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-07/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «1.018,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.018,00 m3/sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «159.637.300 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «159.637.300 m3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel»), (η ανάλυση και οι υπολογισμοί έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «HECHMS» του «U.S.A. Army Corps of Engineers» δηλαδή του «Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α.») [1,2,4,5,6.1,6.2].

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-07/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «1.018,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.018,00 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου, μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «159.637.300 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «159.637.300 m3 (tons νερού)»), (στην περιοχή κοντά στην φερόμενη θέση του «σπασίματος» του αναχώματος του οικισμού «Κοσκινάς», του «”Ποταμού Καλέντζη”, που αντιστοιχεί έως την θέση του φερόμενου «σπασίματος» του αναχώματος του οικισμού «Κοσκινάς», «“Δήμου Παλαμά”, “Νομού Καρδίτσας”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [1,2,4,5,6.1,6.2].
Η απεικόνιση της λεκάνης απορροής [επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση, που αντιστοιχεί έως την φερόμενη θέση της τομής του αναχώματος, στο ύψος του οικισμού “Κοσκινάς (“Δήμου Παλαμά”) Καρδίτσας”»] και του (ελαφρά σενεπτυγμένου) αντίστοιχου, περιεχόμενου σε αυτήν, υδρογραφικού δικτύου (γραμμές με «σκούρα γαλάζια» απόχρωση) του «Ποταμού Καλέντζη» επί του υπόβαθρου της διαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth» [1,2,4,7].

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής”, (που αντιστοιχεί έως το φερόμενο σημείο «σπασίματος» του αναχώματος στο ύψος, περίπου, του οικισμού «Κοσκινάς» του «Δήμου Παλαμά», του «Νομού Καρδίτσας»), του «Ποταμού Καλέντζη», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό των «“Χαλκιάδων”, του “Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «466,00 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [6.1-6.2].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον “Νομό Καρδίτσας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Καρδίτσας”), [όπως π.χ. 3.1-3.33],

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

https://www.copernicus.eu/el»),

—————————————————————————————————————–

2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

3.1.KARDITSALIVE.NET,

(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

3.2.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaskpapalaskarisplimmyriseperipouto-14-toudimousofadontounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/»),

3.3.KARDITSANEWS.GR,

https://www.karditsanews.gr/thomaspapalaskarisplimmyriseperipouto-55-toudimoupalamatounomoukarditsassymfonamedoryforikadedomena/ »),

3.4.KARDITSAPRESS.GR,

https://karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58449-%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),

3.5.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.6.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-karditsas/»),

3.7.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-karditsas-toy-nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.8.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofadon-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.9.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),

3.10.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-pa/»),

3.11.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofa/»),

3.12.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-kardi/»),

3.13.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis/»),

3.14.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/300-ekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-mono-o/»),

3.15.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis-poso-nero-katevase-ston-potamo-sofaditi-kai-to-evros-tis-plimmyras-pou-prokalese/»),

3.16.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/25/peripoy-300-ekat-kyvika-neroy-katevase-m/»),

3.17.GAIAELLINIKI.GR,

(«https://www.gaiaelliniki.gr/2023/11/300-daniel.html»),

3.18.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9/»),

3.19.GREENNEWS.GR,

(«https://greennews.gr/79833/»),

3.20.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2023/09/25/300-ekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.21.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/300-peripoy-ekatommyria-kyvika-neroy-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-ti-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.22.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.23.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripo/»),

3.24.TRIKALAOPINION.GR,

(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.25.TIRNAVOSPRESS.GR,

https://tirnavospress.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolika/ »),

3.26.KARDITSAPRESS.GR,

https://www.karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58814-2%2C50-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%2C-%E2%80%9C%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%E2%80%9D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%E2%80%9C%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82%E2%80%9D-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E2%80%9Cdaniel%E2%80%9D»),

3.27.NEAKRITI.GR,

https://www.neakriti.gr/ellada/2019734_kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatebasesynolikastinekbolitoy »),

3.28. ODELALIS.GR,

https://odelalis.gr/2-50-disekatommyriakyvikaneroyperipoykatevasesynolikaopotamospineioskatatidiarkeiatiskakokairiasdaniel/»),

3.29.LARISSAPRESS.GR,

https://www.larissapress.gr/2023/09/27/kakokairiadaniel-250-disekatommyriakyvikaneroukatevasesynolikaopineios/»),

3.29.TRIKALAIDEES.GR,

https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),

3.30.TRIKALAENIMEROSI.GR,

https://trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),

3.31.CANDIADOC.GR,

https://www.candiadoc.gr/2023/09/27/peripoy-2-50-diskyvikaneroykatevase/»),

3.32.TRIKALAOLA.GR,

https://www.trikalaola.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitou/»),

3.32.TRIKALANEWS.GR,

https://www.trikalanews.gr/daniel-2-50-diskyvikaneroykatevaseopineios/»),

3.33.MOUZAKINEWS.GR,

https://mouzakinews.gr/kakokairiadanielkaipotamospineiosposonerokatevasesynolikastinekvolitoy/»),

—————————————————————————————————————–

4.QGIS.ORG,

https://www.qgis.org/en/site/»),

—————————————————————————————————————–

5.HEC.USACE.ARMY.MIL,

(«https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/»),

—————————————————————————————————————–

6.1.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),

6.2.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/UploadedFiles/articlePhotos/SEP23/Daniel_Thessaly_V2.jpg»)

—————————————————————————————————————–

7.EARTH.GOOGLE.COM,

(«https://earth.google.com/web/@0,-4.1065,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=OgMKATA»),

—————————————————————————————————————–

8.1.TVOPEN.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=rI_6HYDv2rU»),

8.2.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ALKIVIADIS ARGIROPOULOS) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=GPk5_PG-Qj0»),

8.3.NEWS247.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=rG0qyHc6x2M»),

8.4.TLIFE.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=QxczNG7z4g4»),

8.5. TVOPEN.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=NHLGAKKIum8»),

8.6.FORMEDIA.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=_2TLl0kVHfc»),

8.7.ETHNOS.GR (ETHNOSNEWSPAPER) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=q5121AQeP9o»),

8.8.TVOPEN.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=A-AmPOCkYlU»),

8.9.PRONEWSTV.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=isl93HjcxqY»),

8.10.ATTICATV.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=iZzWVbvzQKo»),

8.11.TVOPEN.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=vzoI4qCQQyY»),

8.12.TVOPEN.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=HenCk9wyfcQ»),

8.13.PRONEWSTV.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=1TnR9BYcEpQ»),

8.14.VERGINANEWS.GR (ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) (VERGINA TILEORASI) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=l7su8DlPVKs»),

8.15.SKAI.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=BmH-iVqZp-o&t=56s»),

8.15.KARDITSALIVE.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=mMSfiCZYb7I»),

8.16.PRONEWSTV.GR («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=Sy5VjwgPwVA»),

—————————————————————————————————————–

9.1.EL.WIKIPEDIA.ORG.GR,

(«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82»),

9.2.BLOGS.E-ME.EDU.GR,

(«https://blogs.e-me.edu.gr/hive-KOSTASKOSTIS1964/2021/10/21/%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83/»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

—————————————————————————————————————–

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(email):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Η περιπέτεια ενός μυκηναϊκού δαχτυλιδιού: Πως βρέθηκε στη Σουηδία.

e-enimerosi

Σχολεία Μόναχο: Εξελίξεις διαπραγματεύσεων για το κτιριακό στο Μόναχο, 6 μήνες μετά

e-enimerosi

Δημογραφικό: Οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι

e-enimerosi