Πολιτική

Πώς διορθώνουμε το Ε9 για να συμφωνεί με τη δήλωσή μας στο Κτηματολόγιο

Το 2019 είναι η χρονιά του Κτηματολογίου. Με αφορμή τη δήλωση του Κτηματολογίου, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων προσπαθούν να βάλουν σε τάξη την ακίνητη περιουσία τους. Ενα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα λανθασμένα στοιχεία που εντοπίζονται στη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στην Εφορία, το γνωστό έντυπο Ε9.

Συνήθως υπάρχουν λάθη στην έκταση των αγροτεμαχίων, αφού δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες βάσει συμβολαίων στο περίπου και χωρίς την ακριβή τοπογραφική αποτύπωσή τους. Πολλοί είναι και εκείνοι που δεν δήλωναν στο Ε9 τα ακίνητα που κατέχουν από χρησικτησία, ενώ αρκετές χιλιάδες πολιτών απέκρυπταν για λόγους φορολογικούς το πραγματικό εμβαδό του σπιτιού τους, χωρίς να περιλαμβάνουν τους αυθαίρετους ημιυπαίθριους χώρους που έκλεισαν, τα υπόγεια που μετέτρεψαν σε κατοικίες και γενικά τις αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσεων των ακινήτων.

Ετσι χιλιάδες φορολογούμενοι τρέχουν τώρα να τροποποιήσουν τα Ε9 και να γνωστοποιήσουν στη φορολογική διοίκηση τα σωστά περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet. Επειδή το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για κάθε τροποποίηση, ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόσφατα τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου να μειωθούν τα πρόστιμα και να προβούν οι ιδιοκτήτες στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Η τροπολογία συγκεκριμένα ορίζει τα εξής:

  • Ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιτρέπεται να γίνεται έως και την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο έγινε η μεταβολή στα εν λόγω δικαιώματα.
  • Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.
  • Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την υποβολή τροποποιητικών και διορθωτικών δηλώσεων Ε9 που αφορούν σε ακίνητα μέχρι να γίνει ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη την επικράτεια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι προχωρούν στη δήλωση των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης πολλών περιοχών της περιφέρειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εχει προβλεφθεί πρόσφατα ότι στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά κατέχει ένα ακίνητο (π.χ. αγροτεμάχιο) για πολλά χρόνια, τότε μπορεί να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο με δικαιολογητικό ιδιοκτησίας τη δήλωσή του στο Ε9.
  • Διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών ή διορθωτικών Ε9 τα οποία δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί. Επειδή το Ε9 πλέον θα είναι συνδεδεμένο με το Κτηματολόγιο και κάθε τετραγωνικό θα φορολογείται, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν προσεκτικά το Ε9 και να αποφύγουν τις παγίδες.

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για το πώς δηλώνουμε τα ακίνητά μας στο Ε9.

Τι χρεώσεις έρχονται στον ΕΝΦΙΑ μετά την τροποποίηση του Ε9;

Με τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων). Ο φορολογούμενος θα καλείται να καταβάλει τον φόρο αυτό προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ μέχρι την ημέρα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Οσοι φορολογούμενοιδεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, θα εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα καλούνται να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10% – 50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Οταν υπάρχει διεκδίκηση ενός ακινήτου και είναι επίδικο πώς δηλώνεται;

Εκείνος που νέμεται το επίδικο ακίνητο είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στο Ε9.

Πώς δηλώνονται οι βοηθητικοί χώροι;

Στο Ε9 οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο κ.λπ.) αν δεν έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου γράφονται στην ίδια γραμμή με τον κύριο χώρο του ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, τότε γράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

Ο χώρος στάθμευσης στην πιλοτή;

Οταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην πιλοτή αποτελεί παρακολούθημα ενός ακινήτου ή αποτελεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, τότε γράφεται στην ίδια γραμμή στη στήλη των βοηθητικών χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τις αποθήκες που δεν είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή δεν έχουν ποσοστό στο οικόπεδο.

Πότε δηλώνεται ο «αέρας»;

Το δικαίωμα υψούν, γνωστό ως «αέρας» του κτιρίου, γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Οταν έχω μεζονέτα πώς τη δηλώνω;

Η μονοκατοικία που εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, γνωστή ως μεζονέτα, αποτελεί ενιαία λειτουργική ενότητα και γράφεται σε μία γραμμή. Ως επιφάνεια γράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων και στη στήλη του ορόφου γράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.

Οταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ποιο έτος συμπληρώνουμε;

Οταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος κατασκευής για το κτίσμα γράφεται αυτό που προκύπτει από οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (συμβόλαιο, αποδείξεις κ.λπ.).

Οταν το σπίτι κτίστηκε με δύο και περισσότερες οικοδομικές άδειες;

Οταν για το ίδιο κτίσμα υπάρχουν περισσότερες από μία οικοδομικές άδειες στο έτος κατασκευής γράφεται το έτος της νεότερης άδειας.

Ποιο κτίσμα θεωρείται ημιτελές;

Το ακίνητο θεωρείται ημιτελές όταν έχει κατασκευασθεί ο φέρων οργανισμός του, δηλαδή ο σκελετός της οικοδομής και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του.

Ποιο ακίνητο δηλώνουμε με ειδικές συνθήκες;

Οι ειδικές συνθήκες αφορούν σε ακίνητα, που δεν είναι εκμεταλλεύσιμα λόγω πολεοδομικών δεσμεύσεων, όπως βρίσκονται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπάρχει άδεια κατεδάφισης, πρόκειται για διατηρητέο κτίσμα, έγινε αναστολή οικοδομικών εργασιών, είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, δεν είναι οικοδομήσιμο ή πρόκειται για κτίσμα υπό ανέγερση.

Πώς δηλώνω τα αυθαίρετα, που δεν νομιμοποιήθηκαν;

Τα κτίσματα, τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί με κάποιον νόμο, πρέπει να τα δηλώνουμε με την πραγματική τους κατάσταση στο Ε9, για να μην πληρώσουμε αργότερα αναδρομικά ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ.

Δηλώνω το καθαρό εμβαδό του κτίσματος ή το συνολικό με τοίχους και μπαλκόνια;

Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

Έκλεισα τον ημιυπαίθριο χώρο. Τον δηλώνω;

Αν υπάρχουν κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, πρέπει να προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος.

Βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης και «τακτοποιήθηκαν» πώς δηλώνονται;

Οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης και «τακτοποιήθηκαν», θα πρέπει τα τετραγωνικά μέτρα τους να προστεθούν στα ήδη δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα των χώρων κύριας χρήσης και το άθροισμα να αναγραφεί ως συνολική επιφάνεια κύριων χώρων.

πηγή: taxydromos.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης απέλυσε και τον Γιώργο Τσίπρα

e-enimerosi

Ο Νίκος Παππάς προτείνει ένα ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Ευρωεκλογές 2024: Πως ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού με επιστολική ψήφο

Χρήστος Μουρτζούκος