Ειδήσεις και Νέα

Ιστορική Έκταση Επιφάνειας “Λίμνης Κάρλας.

«Ιστορικό “ρεκόρ” έκτασης της επιφάνειας της ”Λίμνης Κάρλας”, το απόγευμα της “Παρασκευής 15/09/2023”, από την πλημμύρα στην “Θεσσαλία” σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα».

Καβαλιώτης Μηχανικός υπολόγισε, πρώτος, το ιστορικό “ρεκόρ” της έκτασης της επιφάνειας της «Λίμνης Κάρλας», εξ’ αιτίας του πρόσφατου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την ονομασία «Daniel» σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία/δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο: «earthdata.nasa.gov» [1]. Συγκεκριμένα υπολόγισε ότι η συνολική επιφάνεια
έχει έκταση ίση με «172.231,44 στρέμματα» ήτοι «εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα και 44/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανέμεται ως εξής: 1).το «34%», (για την ακρίβεια το «33,24%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «57.246,49 στρέμματα» ήτοι «πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι και 49/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου», 2).το «24%», (για την ακρίβεια το «23,11%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «39.804,20 στρέμματα» ήτοι «τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια μηδέν τέσσερα και 20/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και 3).το «44%», (για την ακρίβεια το
«43,65%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «75.180,75 στρέμματα» ήτοι «εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα και 75/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας»

Τα δεδομένα έχουν την εξής συγκεκριμένη κωδική περιγραφή: «MCDWD_L3_F2_NRT.A2023257.H20V05.061.tif, (START:2023-09-14/00:00:00, “END:2023.09.15/00:00:00”)» [1].

Η επεξεργασία των δορυφορικών στοιχείων έγινε με την χρήση του ελεύθερου στο διαδίκτυο τεχνικού/υπολογιστικού λογισμικού «Quantum Geographical Information Systems» («Q.G.I.S.») [4]. Η αρχική λίμνη είχε έκταση 180.000-195.000 στρέμματα και το βάθος της έφθανε τα 4-6 μέτρα [5].

Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «ιστορικής επιφάνειας στέψης» («μπλε» απόχρωση), της «Λίμνης Κάρλας» η οποία καταλαμβάνει μέρη του «Δήμου Κιλελέρ», του «Δήμου Αγιάς» και του «Δήμου Ρήγα Φεραίου», όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Nasa») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους και αλλού [2.1-2.18]:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_wo rks&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).« https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research» ,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.EARTHDATA.NASA.GOV,
(«https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=20.90702490578844,38.8382594525939
2,23.142323602871592,40.08763176007075&l=Reference_Labels_15m(hidden),R
eference_Features_15m(hidden),Coastlines_15m,MODIS_Combined_Flood_3-
Day(hidden,disabled=3-4),MODIS_Combined_Flood_2-Day(disabled=4-
3),VIIRS_NOAA20_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),VIIRS_SNPP_Correcte
dReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(
hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor&lg=true&sh=MODIS_Co
mbined_Flood_2-Day,C2018695846-LANCEMODIS&t=2023-09-15-
T11%3A06%3A30Z»),
—————————————————————————————————————–
2.1.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-
plimmyrografima-stin-ellada/»),
2.2.KARDITSANEWS.GR,
(«https://www.karditsanews.gr/thomas-papalaskaris-plimmyrise-peripou-to-55-
tou-dimou-palama-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.3.KARDITSALIVE.NET,
(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-
%CE%BA-
%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%C
F%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%C
E%B1-daniel-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%C
E%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),
2.4. KARDITSAPRESS.GR,
(«https://karditsapress.gr/eco/64-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%C
E%BD/58449-
%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%C
F%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2
%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-
%CE%BC%CE%B5-
%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),
2.5.MOUZAKINEWS.GR,
(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-toy-dimoy-palama-toy-
nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.6.NEAKRITI.GR,
(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-
plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),
2.7.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-
tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.8.THESWATER.GR,
(«https://theswater.blogspot.com/2023/09/55.html»),
—————————————————————————————————————–
2.9.TRIKALAOLA.GR,
(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-
tounomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.10.TRIKALAVOICE.GR,
(«https://www.trikalavoice.gr/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%
CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE
%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-21-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1/»),
2.11.TRIKALAIDEES.GR,
(«https://www.trikalaidees.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%
CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-
21-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-
%CF%86%CE%B1%CF%81/»),
2.12.TRIKALADAY.GR,
(«https://www.trikaladay.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-
toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena»),
2.13.ODELALIS.GR,
(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-
nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

2.14.TRIKALAOPINION.GR,
(«https://trikalaopinion.gr/plimmyrise-peripou-to-21-tou-dimou-farkadonas-
tou-nomou-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
2.15.THENEWSPAPER.GR,
(«https://www.thenewspaper.gr/2023/09/12/plimmyrise-peripou-to-21-tou-
dimou-farkadonas-paramenei-kato-ap-to-nero/»),
—————————————————————————————————————–
2.16.TINEALARISSA.GR,
(«https://tinealarissa.gr/2023/09/13/%CE%B8-
%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%
CF%81%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%
CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CF%84%CE%BF-1/»),
2.17.TIRNAVOSPRESS.GR,
(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-
larisas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plimmyrise-
peripoy-to-10-dimoy-kileler-nomoy-larisas»),
2.18.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2023/09/13/plimmyrise-peripou-to-10-tou-
dimou-kileler-symfona-me-doryforika-dedomena/»),
—————————————————————————————————————–
3.STATISTICS.GR,
(«https://www.statistics.gr/»),
—————————————————————————————————————–
4.QGIS.ORG,
(«https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html»),
—————————————————————————————————————–
5.ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ,
(«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A
%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B1»),
Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του
Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα
Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-
31/04/2017»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου,
Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.»,
«02/05/2018-01/09/2018»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης
Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος
Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού
Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού
Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,
●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων,
(Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού
Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,
●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού
Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με
Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του
«Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».
(κιν.):(6977)507545.
(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

google news

Ακολουθήστε μας και στο Google news. Διαβάστε μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι έγκαιρα και έγκυρα.

Σχετικές αναρτήσεις

Γλυπτά του Παρθενώνα: Nαι στην επιστροφή τους λέει το 64% των Βρετανών αλλά με αντάλλαγμα άλλες ελληνικές αρχαιότητες.

e-enimerosi

Σεισμός στην Κρήτη

e-enimerosi

Φράγμα Μεσοχώρας, Τρικάλων: Περισσότερες από τρεισήμισι φορές, θα το γέμιζε ο “Αχελώος Ποταμός

e-enimerosi